This is an example of a HTML caption with a link.

ข่าวประชาสัมพันธ์ มสธ.

มสธ. วาไรตี้สุดสัปดาห์ (ฉบับพิเศษ)

แวดวง มสธ. ย้อนหลัง

 มสธ. และ นางโฉมศรี ทวีผลสมเกียรติ นศ. มสธ. รับเกียรติบัตรคนดีศรีสถาบันมสธ. คนดีศรีสถาบัน
มสธ. และ นางโฉมศรี ทวีผลสมเกียรติ นศ. มสธ. รับเกียรติบัตรคนดีศรีสถาบัน

หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประชุมร่วม 4 สภามหาวิทยาลัยมสธ.ประชุมร่วม 4 สภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประชุมร่วม 4 สภามหาวิทยาลัย วันที่ 16-17 พ.ค.2556

 มสธ. ร่วมแถลงข่าว ประชุมร่วม 4 สภามหาวิทยาลัย อธิการบดี มสธ. พบเครือข่าย จ. นครสวรรค์
รศ.ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดี มสธ.
พบสื่อมวลชน จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2556
ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดนครสวรรค์

 มสธ. ร่วมแถลงข่าว ประชุมร่วม 4 สภามหาวิทยาลัย มสธ. ร่วมแถลงข่าว ประชุมร่วม 4 สภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมแถลงข่าว "การประชุมร่วม
4 สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556" ณ โรงแรมโนโวเทล
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2556

รมต.กระทรวงมหาดไทยมอบเข็มเชิดชูเกียรติ บัณฑิต มสธ.รมต.กระทรวงมหาดไทยมอบเข็มเชิดชูเกียรติบัณฑิต มสธ.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดพิธีประดับเข็มเชิดชูเกียรติ รปศ.รุ่นที่ 1 โดยนายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้มอบเข็มเชิดชูเกียรติให้กับบัณฑิต มสธ. กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ณ อาคารอเนกนิทัศน์ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556"

รางวัลชนะเลิศการออกแบบสื่อโปสเตอร์ รางวัลชนะเลิศการออกแบบสื่อโปสเตอร์
นายธีรยุทธ กลั่นน้ำเค็ม นักศึกษา มสธ. รับรางวัลชนะเลิศ
การออกแบบสื่อโปสเตอร์ในแนวคิด "การป้องกันเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมด้วยตนเอง"

 

ข่าว มสธ.(วาไรตี้สุดสัปดาห์) ย้อนหลัง

Follow PR STOU

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th