หน้าหลัก
 

ลงข้อความแสดงความยินดี
ภาพบรรยากาศการรับพระราชทานปริญญาบัตร via STOU Facbook Fan Page

 

สมุดแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มสธ. ประจำปีการศึกษา 2558

ขอแสดงความยินดีแก่ มหาบัณฑิตและบัณฑิต มสธ. ประจำปีการศึกษา 2558

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน

 

 
 จาก พุฒ ขำคมเขตร   :)4960000406@g.stou.ac.th
วันที่ 27/8/2560 10:58:48
 

ขอแสดงความยินดีแก่ มหาบัณฑิตและบัณฑิต มสธ. ประจำปีการศึกษา 2558

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน

 

 
 จาก พุฒ ขำคมเขตร   :)4960000406@g.stou.ac.th
วันที่ 27/8/2560 10:55:17
 

ขอแสดงความยินดีแก่ บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา

ขอแสดงความยินดีในการสำเร็จการศึกษาและการเข้ารับปริญญาบัตรครับ

 

 
 จาก สามัคคี ดวงคำ   :)
วันที่ 19/8/2560 8:43:52
 

ขอแสดงความยินดีแก่ มหาบัณฑิตและบัณฑิต มสธ. ประจำปีการศึกษา 2558

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยครับ

 

 
 จาก ศิษย์น้อง   :)
วันที่ 17/8/2560 8:29:48
 

ขอแสดงความยินดีแก่ มหาบัณฑิตและบัณฑิต มสธ. ประจำปีการศึกษา 2558

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มสธ.รุ่นที่ 34 ด้วยครับ
จาก มสธ.27 การเงินการธนาคาร

 

 
 จาก มสธ.27   :)
วันที่ 10/8/2560 7:47:22
 

ขอแสดงความยินดีแก่ บัณฑิตรุ่น 34ทุกท่าน

ยินดีด้วยนะคะกับความสำเร็จของทุกท่าน

 

 
 จาก พัชรี   :)
วันที่ 8/8/2560 20:47:39
 

ขอแสดงความยินดีแก่ -

ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จด้วยค่ะ
ขอให้มีความสุขความเจริญนะคะ

 

 
 จาก สุทธิรัตน์   :)suttirat@tho@gmail.com
วันที่ 8/8/2560 14:53:58
 

ขอแสดงความยินดีแก่ มหาบัณฑิตและบัณฑิต มสธ. ประจำปีการศึกษา 2558

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มสธ ทุกท่าน

 

 
 จาก รุ่นที่ 32 จบส่งเสริมเกษตร   :)
วันที่ 8/8/2560 13:04:22
 

ขอแสดงความยินดีแก่ มหาบัณฑิตและบัณฑิต มสธ. ประจำปีการศึกษา 2558

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านครับ ที่สำเร็จการศึกษา รับรุ่น 34 เหมือนกันครับ
นับแต่วันแรกที่สมัครที่อาคารลายสือ เห็นชุดครุยเขียวทองตระหง่านเป็นสง่าตั้งอยู่
ช่างสวยงาม วันนี้ได้สวมแล้ว รู้สึกถึงความภาคภูมิ มีความสุขมากๆ ครับ

 

 
 จาก กิติชัย   :)
วันที่ 7/8/2560 16:38:52
 

ขอแสดงความยินดีแก่ มหาบัณฑิตและบัณฑิต มสธ. ประจำปีการศึกษา 2558

ขอแสดงความยิดดีกับทุกคนครับ

 

 
 จาก วรวุธ   :)
วันที่ 7/8/2560 13:44:09
 
Page No. 1 | 2

ลงข้อความแสดงความยินดี


จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.