หน้าหลัก
 

ลงข้อความแสดงความยินดี
ภาพบรรยากาศการรับพระราชทานปริญญาบัตร via STOU Facbook Fan Page

 

สมุดแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มสธ. ประจำปีการศึกษา 2556

ขอแสดงความยินดีแก่ มหาบัณฑิตและบัณฑิต มสธ. ประจำปีการศึกษา 2556

แสดงความยินดีด้วยครับ ผมเริ่มลงทะเบียนศึกษาปี 2557 ( นิติศาสตร์ )ภาคปลาย หวังว่จะได้มีวันนี้เหมือนพวกรุ่นพี่ ๆ ครับ

 

 
 จาก นายอุทัย วัฒนะสกุลเจริญ   E22PRB@hotmail.co.th
วันที่ 13/2/2558 16:40:18
 

ขอแสดงความยินดีแก่ มหาบัณฑิตและบัณฑิต มสธ. ประจำปีการศึกษา 2556

ยินดีด้วยนะครับกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ทุกท่านขอให้ใช้ความรู้ความสามารถให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป

 

 
 จาก ภูมิมินทร์ นามวงศ์   :)
วันที่ 13/2/2558 16:25:57
 

ขอแสดงความยินดีแก่ มหาบัณฑิตและบัณฑิต มสธ. ประจำปีการศึกษา 2556

ความสำเร็จอยู่กับผู้มีความเพียร ขยันและอดทน มีในมงคล ๓๘ ประการ ฉะนั้นขอยินดี สรรเสริญ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาผู้มีมงคลในตัวทุกท่านค่ะ

 

 
 จาก ๒๕๕๕   :)1234Usamart5@gmail.com
วันที่ 13/2/2558 15:48:13
 

ขอแสดงความยินดีแก่ บัณฑิตขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกๆท่าน "บริหารธุรกิจ" ไว้เจอกันนะครับ

 

 
 จาก มนวรรธน์   :)manawat.Pard@gmail.com
วันที่ 13/2/2558 12:55:55
 

ขอแสดงความยินดีแก่ บัณฑิต

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกๆท่าน "ศิลปศาสาตร์" ไว้เจอกันนะคะ

 

 
 จาก MAVANEE   mavaneer@dearborn.co.th
วันที่ 13/2/2558 11:09:27
 

ขอแสดงความยินดีแก่ มหาบัณฑิตและบัณฑิต มสธ. ประจำปีการศึกษา 2556

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านนะค่ะ

 

 
 จาก พลอย สีชมพู   :)
วันที่ 13/2/2558 11:08:48
 

ขอแสดงความยินดีแก่ มหาบัณฑิตและบัณฑิต มสธ. ประจำปีการศึกษา 2556

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านนะค่ะ

 

 
 จาก พลอย สีชมพู   :)
วันที่ 13/2/2558 11:08:00
 

ขอแสดงความยินดีแก่ บัณทิตทุกท่าน

แสดงความยินดี ด้วยนะค่ะ จากบัณทิต รุ่น 30

 

 
 จาก tuktik   :)tuktik.ph@hotmail.com
วันที่ 13/2/2558 10:57:52
 

ขอแสดงความยินดีแก่ บัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่าน

ดีใจกับทุกฯความสำเร็จของนักศึกษามสธ. ที่อุตส่าห์เสียสละเวลาหน้าที่การงาน เวลาของครอบครัวตลอดจนความสุขส่วนตัวเพื่อวันนี้. วันนี้ที่รอคอย และอนาคตที่สดใสรอเราอยู่ข้างหน้า จากบุคคลากรศูนย์มสธ. ทุกคน

 

 
 จาก คุณธันยนันท์ มั่นคนรุ่งปรีชา   :)
วันที่ 13/2/2558 10:48:23
 

ขอแสดงความยินดีแก่ มหาบัณฑิตและบัณฑิต มสธ. ประจำปีการศึกษา 2556

ยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่านครับ ความรู้ความสามารถของท่านเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

 

 
 จาก อนันท์ พรมนิน   :)
วันที่ 13/2/2558 10:28:54
 
Page No. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

ลงข้อความแสดงความยินดี


จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.