หน้าหลัก
 

ลงข้อความแสดงความยินดี
ภาพบรรยากาศการรับพระราชทานปริญญาบัตร via STOU Facbook Fan Page

 

สมุดแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มสธ. ประจำปีการศึกษา 2555

ขอแสดงความยินดีแก่ มหาบัณฑิตและบัณฑิต มสธ. ประจำปีการศึกษา 2555

ขอแสดงความยินดีแก่บัณฑิตรุ่นที่ 31ทุกท่าน และ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ บัณฑิต มสธ. ที่อบรมประสบการณ์วิชาชีพร่วมกัน ชื่อรุ่น วิทยาเขียวทองตรีศร 55 ปาริชาติร่วมใจ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตรุ่นที่ 31 ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2557 แล้วพบกันวันรับปริญญาค่ะ จาก...เลขานุการ...รุ่นค่ะ

 

 
 จาก uraiwan chaowchuen   :)uchaowchuen@gmail.com
วันที่ 17/3/2557 8:52:57
 

ขอแสดงความยินดีแก่ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทุกคน

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จทุกๆท่่าน

 

 
 จาก ศิษย์เก่า มสธ. พยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 28   :)
วันที่ 17/3/2557 8:51:38
 

ขอแสดงความยินดีแก่ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต/บัณฑิต

ยินดีในความสำเร็จของการได้มาซึ่งปริญญาบัตรบัณฑิต ขอชื่นชมในความอุตสาหะ และขอให้นำความรู้ความสามารถในการพัฒนาประเทศต่อไปครับ..

 

 
 จาก somboon   :) boon_occ@hotmail.com
วันที่ 17/3/2557 7:59:19
 

ขอแสดงความยินดีแก่ บัณฑิตใหม่ทุกท่าน

ขอแสดงความยินดีกับเพื่อน ๆ บัณฑิตใหม่ทุกคณะและทุกสาขาวิชา ที่เพียรพยายามเรียนจบสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนบัณฑิตที่เข้าอบรมเข้มฯ รุ่นเขียวทองเบญจศาสตร์ 56 และยินดีอย่างสุดซึ้งกับเพื่อน ๆ บัณฑิตสาขารัฐศาสตร์ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ด้วย เป็นคนดี มีความรอบรู้ มุ่งมั่น สื่อสารสัมพันธ์ ก้าวทันเทคโนโลยี อย่าลืมกันล่ะ

 

 
 จาก สมบูรณ์ ล่ำต่ำ   famerlampang@gmail.com
วันที่ 16/3/2557 22:19:44
 

ขอแสดงความยินดีแก่ มหาบัณฑิตและบัณฑิต มสธ. ประจำปีการศึกษา 2555

ยินดีกับความพยายามของผู้สำเร็จทุกท่านคะ

 

 
 จาก pompam   ch.juksuwinai_fujikura@hotmail.com
วันที่ 16/3/2557 17:52:33
 

ขอแสดงความยินดีแก่ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ค่ะ

ความพยายามนำสู่ความสำเร้จ เป็นจริง ขอแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มสธ. 2555 ทุกๆ ท่านค่ะ ขอให้ท่านนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาประเทศ ร่ำรวยในการทำการค้า ก้าวหน้าในงานยิ่ง ๆ ขึ้นไป... โชดดี โชดดีค่ะ

 

 
 จาก บุคลากร กองแผนงาน มสธ.   :)
วันที่ 16/3/2557 12:48:49
 

ขอแสดงความยินดีแก่ ชมรม มสธ.สมุทรปราการ

ขอแสดงความยินดี บัณฑิตมสธ.ทุกท่าน พิเศษ ชมรม มสธ.สป

 

 
 จาก wisin suraporn   :)wisin 2375@gmail.com
วันที่ 15/3/2557 21:44:12
 

ขอแสดงความยินดีแก่ มหาบัณฑิตและบัณฑิต มสธ. ประจำปีการศึกษา 2555

Congragulation

 

 
 จาก Katekanok Konghom   :)
วันที่ 15/3/2557 19:12:54
 

ขอแสดงความยินดีแก่ มหาบัณฑิตและบัณฑิต มสธ. ประจำปีการศึกษา 2555

ขอแสดงความยินดี แก่ บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ทุกๆท่านครับ... เขียวทอง ๓๐

 

 
 จาก องอาจ เศรษฐนาวา   s.ongarch@hotmail.com
วันที่ 15/3/2557 18:20:12
 

ขอแสดงความยินดีแก่ มหาบัณฑิตและบัณฑิต มสธ. ประจำปีการศึกษา 2555

ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต, มหาบัณฑิตและบัณฑิตทุกท่าน

 

 
 จาก รณภพ พั่วแพง   :)
วันที่ 15/3/2557 6:30:55
 
Page No. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

ลงข้อความแสดงความยินดี


จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.