หน้าหลัก
 

ลงข้อความแสดงความยินดี
ภาพบรรยากาศการรับพระราชทานปริญญาบัตร via STOU Facbook Fan Page

 

สมุดแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มสธ. ประจำปีการศึกษา 2555

ขอแสดงความยินดีแก่ มหาบัณฑิตและบัณฑิต มสธ. ประจำปีการศึกษา 2555

ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องเขียว-ทองทุกท่านครับ

 

 
 จาก เขียว-ทอง 28   :)
วันที่ 17/3/2557 15:29:19
 

ขอแสดงความยินดีแก่ มหาบัณฑิตและบัณฑิต มสธ. ประจำปีการศึกษา 2555

ขอแสดงความยินดี กับทุกท่านที่สำเร็จการศึกษา มสธ.

 

 
 จาก pakorn   :)korn1508@live.com
วันที่ 17/3/2557 13:48:13
 

ขอแสดงความยินดีแก่ บัณฑิต

ยินดีด้วยครับ

 

 
 จาก รุ่นปี 2549   :)
วันที่ 17/3/2557 13:09:52
 

ขอแสดงความยินดีแก่ มหาบัณฑิตและบัณฑิต มสธ. ประจำปีการศึกษา 2555

ขอแสดงความยินดีมหาบัณฑิตและบัณฑิต มสธ. ประจำปีการศึกษา 2555ด้วยนะครับ

 

 
 จาก สาโรจน์ เสนาดี   :)
วันที่ 17/3/2557 12:50:32
 

ขอแสดงความยินดีแก่ มหาบัณฑิตและบัณฑิต มสธ. ประจำปีการศึกษา 2555

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ ทุกท่าน

 

 
 จาก สินาภรณ์ พิระขัมม์   :)pang.pus@hotmail.com
วันที่ 17/3/2557 12:20:51
 

ขอแสดงความยินดีแก่ บัณฑิต รบ,นบ,รปบ,

ขอแสดงความยินดี บัณฑิต รบ,นบ,รปบ,

 

 
 จาก ศิษย์เก่า รบ,นบ,รปบ,   :)-
วันที่ 17/3/2557 11:47:11
 

ขอแสดงความยินดีแก่ มหาบัณฑิตและบัณฑิต มสธ. ประจำปีการศึกษา 2555

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของ มสธ.ทุกท่าน และขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องส่วนตัวและหน้าที่การงานตลอดไปค่ะ

 

 
 จาก wattanant jaraschatkaew   :)wattanant8@hotmail.com
วันที่ 17/3/2557 11:22:12
 

ขอแสดงความยินดีแก่ มหาบัณฑิตและบัณฑิต มสธ. ประจำปีการศึกษา 2555

ผมขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของ มสธ.ทุกท่าน และขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องส่วนตัวและหน้าที่การงานตลอดไป
จากผู้ที่เพิ่งจบ สบ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ภาค 1/2556

 

 
 จาก รศ.พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์   pornchai.l@psu.ac.th
วันที่ 17/3/2557 11:14:46
 

ขอแสดงความยินดีแก่ มหาบัณฑิตและบัณฑิต มสธ. ประจำปีการศึกษา 2555

ขอแสดงความนีกับศษย์เขียวทอง ทุกท่านครับ จบมาแล้วออกมารับใช้สังคมไทยกันครับ

 

 
 จาก เขียวทองสัมพันธื ปี 50   :)
วันที่ 17/3/2557 9:07:57
 

ขอแสดงความยินดีแก่ มหาบัณฑิตและบัณฑิต มสธ. ประจำปีการศึกษา 2555

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตรุ่น 31 ทุกท่าน ครับ

 

 
 จาก นายณรงค์ฤทธิ์ พิทักษ์   :)narongrit2024@hotmail.com
วันที่ 17/3/2557 8:55:22
 
Page No. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

ลงข้อความแสดงความยินดี


จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.