หน้าหลัก
 

ลงข้อความแสดงความยินดี
ภาพบรรยากาศการรับพระราชทานปริญญาบัตร via STOU Facbook Fan Page

 

สมุดแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มสธ. ประจำปีการศึกษา 2556

ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวภาวิณี แต้คำ

ขอแสดงความยินดีแก่บัณฑิต มหาบัณฑิตทุกท่านที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ค่ะ

 

 
 จาก สุขสวัฏดิ์ นันศ์ป้อม   :)aottokor2555@hotmail.cco.th
วันที่ 18/4/2558 13:19:53
 

ขอแสดงความยินดีแก่ มหาบัณฑิตและบัณฑิต มสธ. ประจำปีการศึกษา 2556

ขอแสดงความยินดีแก่บัณฑิต มหาบัณฑิตทุกท่านที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ค่ะ

 

 
 จาก nongom   :)nongom123om@gmail.com
วันที่ 17/4/2558 20:44:19
 

ขอแสดงความยินดีแก่ มหาบัณฑิตและบัณฑิต มสธ. ประจำปีการศึกษา 2556

ขอแสดงความยินดีแก่บัณฑิต มหาบัณฑิตทุกท่านที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ค่ะ

 

 
 จาก ภาวดี   :)
วันที่ 17/4/2558 14:26:12
 

ขอแสดงความยินดีแก่ รัฐประสานศาสตร์บัณฑิต

ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาปีนีคะ 1/2557

 

 
 จาก นางสรัญญา จันทะวงศ์   :)saranya142526@gmail.com
วันที่ 17/4/2558 9:57:07
 

ขอแสดงความยินดีแก่ MPA 8 และ 90534

ยินดีและดีใจกับความสำเร็จ ณ ที่นี้...
.....เพื่อการเดินทางต่อไป...
..........จงประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไป
.....................นะครับ..

 

 
 จาก Phongsagon   :)Taiger@hotmail.co.th
วันที่ 15/4/2558 7:29:47
 

ขอแสดงความยินดีแก่ มหาบัณฑิตและบัณฑิต มสธ. ประจำปีการศึกษา 2556

ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ด้วยครับ

 

 
 จาก สวัสดิ์ ชีววาริน   :)
วันที่ 15/4/2558 1:06:53
 

ขอแสดงความยินดีแก่ มหาบัณฑิตและบัณฑิต มสธ. ประจำปีการศึกษา 2556

ผมขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตมสธ.ทุกท่าน โดยเฉพาะเพื่อน ๆ บัณฑิตอาชีวอนามัยและความปลอดภัยด้วยความรักเป็นอย่างยิ่งครับ

 

 
 จาก รศ.พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์   pornchai.l#psu.ac.th
วันที่ 14/4/2558 10:22:47
 

ขอแสดงความยินดีแก่ มหาบัณฑิตและบัณฑิต มสธ. ประจำปีการศึกษา 2556

ขอแสดงความยินดี กับรุ่นพี่ทุกๆคนครับ

 

 
 จาก วิทูรย์ ทองอำพร   :)
วันที่ 14/4/2558 0:08:48
 

ขอแสดงความยินดีแก่ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ทุกท่านค่ะ

 

 
 จาก พ.อ.หญิงลออศรี ประเสริฐสุข   :)ossy2550@hotmail.com
วันที่ 13/4/2558 18:05:36
 

ขอแสดงความยินดีแก่ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต/บัณฑิต

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของทุกคนนะค่ะ

 

 
 จาก ปัญ   :)
วันที่ 12/4/2558 6:30:24
 
Page No. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33

ลงข้อความแสดงความยินดี


จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.