หน้าหลัก
 

ลงข้อความแสดงความยินดี
ภาพบรรยากาศการรับพระราชทานปริญญาบัตร via STOU Facbook Fan Page

 

สมุดแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มสธ. ประจำปีการศึกษา 2555

ขอแสดงความยินดีแก่ มหาบัณฑิตและบัณฑิต มสธ. ประจำปีการศึกษา 2555

ขอแสดงความยินดีมหาบัณฑิตและบัณฑิต มสธ. ประจำปีการศึกษา 2555ด้วยนะครับ

 

 
 จาก สาโรจน์ เสนาดี   :)
วันที่ 17/3/2557 12:50:32
 

ขอแสดงความยินดีแก่ มหาบัณฑิตและบัณฑิต มสธ. ประจำปีการศึกษา 2555

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ ทุกท่าน

 

 
 จาก สินาภรณ์ พิระขัมม์   :)pang.pus@hotmail.com
วันที่ 17/3/2557 12:20:51
 

ขอแสดงความยินดีแก่ บัณฑิต รบ,นบ,รปบ,

ขอแสดงความยินดี บัณฑิต รบ,นบ,รปบ,

 

 
 จาก ศิษย์เก่า รบ,นบ,รปบ,   :)-
วันที่ 17/3/2557 11:47:11
 

ขอแสดงความยินดีแก่ มหาบัณฑิตและบัณฑิต มสธ. ประจำปีการศึกษา 2555

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของ มสธ.ทุกท่าน และขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องส่วนตัวและหน้าที่การงานตลอดไปค่ะ

 

 
 จาก wattanant jaraschatkaew   :)wattanant8@hotmail.com
วันที่ 17/3/2557 11:22:12
 

ขอแสดงความยินดีแก่ มหาบัณฑิตและบัณฑิต มสธ. ประจำปีการศึกษา 2555

ผมขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของ มสธ.ทุกท่าน และขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องส่วนตัวและหน้าที่การงานตลอดไป
จากผู้ที่เพิ่งจบ สบ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ภาค 1/2556

 

 
 จาก รศ.พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์   pornchai.l@psu.ac.th
วันที่ 17/3/2557 11:14:46
 

ขอแสดงความยินดีแก่ มหาบัณฑิตและบัณฑิต มสธ. ประจำปีการศึกษา 2555

ขอแสดงความนีกับศษย์เขียวทอง ทุกท่านครับ จบมาแล้วออกมารับใช้สังคมไทยกันครับ

 

 
 จาก เขียวทองสัมพันธื ปี 50   :)
วันที่ 17/3/2557 9:07:57
 

ขอแสดงความยินดีแก่ มหาบัณฑิตและบัณฑิต มสธ. ประจำปีการศึกษา 2555

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตรุ่น 31 ทุกท่าน ครับ

 

 
 จาก นายณรงค์ฤทธิ์ พิทักษ์   :)narongrit2024@hotmail.com
วันที่ 17/3/2557 8:55:22
 

ขอแสดงความยินดีแก่ มหาบัณฑิตและบัณฑิต มสธ. ประจำปีการศึกษา 2555

ขอแสดงความยินดีแก่บัณฑิตรุ่นที่ 31ทุกท่าน และ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ บัณฑิต มสธ. ที่อบรมประสบการณ์วิชาชีพร่วมกัน ชื่อรุ่น วิทยาเขียวทองตรีศร 55 ปาริชาติร่วมใจ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตรุ่นที่ 31 ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2557 แล้วพบกันวันรับปริญญาค่ะ จาก...เลขานุการ...รุ่นค่ะ

 

 
 จาก uraiwan chaowchuen   :)uchaowchuen@gmail.com
วันที่ 17/3/2557 8:52:57
 

ขอแสดงความยินดีแก่ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทุกคน

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จทุกๆท่่าน

 

 
 จาก ศิษย์เก่า มสธ. พยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 28   :)
วันที่ 17/3/2557 8:51:38
 

ขอแสดงความยินดีแก่ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต/บัณฑิต

ยินดีในความสำเร็จของการได้มาซึ่งปริญญาบัตรบัณฑิต ขอชื่นชมในความอุตสาหะ และขอให้นำความรู้ความสามารถในการพัฒนาประเทศต่อไปครับ..

 

 
 จาก somboon   :) boon_occ@hotmail.com
วันที่ 17/3/2557 7:59:19
 
Page No. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

ลงข้อความแสดงความยินดี


จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.