หน้าหลัก
 

ลงข้อความแสดงความยินดี
ภาพบรรยากาศการรับพระราชทานปริญญาบัตร via STOU Facbook Fan Page

 

สมุดแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มสธ. ประจำปีการศึกษา 2556

ขอแสดงความยินดีแก่ มหาบัณฑิตและบัณฑิต มสธ. ประจำปีการศึกษา 2556

ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆบัณฑิตทุกคนด้วยค่ะ เดี๋ยวอีก 1.5 ปีหนูจะตามพี่ๆไปนะ

 

 
 จาก aomam   :)
วันที่ 8/4/2558 22:05:50
 

ขอแสดงความยินดีแก่ จิตตรี สังข์หยก 5115003385

ขอให้มีความสุข สมหวัง สมปรารถนา คิดหวังสิ่งใดใด ขอให้บรรเจิดตามประสงค์ด้วยนะบัณฑิตฝ้าย จิตตรี สังข์หยก (5115003385) นิเทศศาสตร์บัณฑิต

 

 
 จาก leklove   :)
วันที่ 8/4/2558 15:02:02
 

ขอแสดงความยินดีแก่ มหาบัณฑิตและบัณฑิต มสธ. ประจำปีการศึกษา 2556

ขอแสดงความยินดีด้วยนะค่ะ ขอให้มีความสุขสมหวังนะค่ะ

 

 
 จาก ธารินี ศรแผลง   :)
วันที่ 8/4/2558 12:03:02
 

ขอแสดงความยินดีแก่ มหาบัณฑิตและบัณฑิต มสธ. ประจำปีการศึกษา 2556

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกๆท่านนะค่ะ ขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิต การงานรุ่งเรืองค่ะ

 

 
 จาก นลพรรณ สอนจิต   :)
วันที่ 7/4/2558 18:00:29
 

ขอแสดงความยินดีแก่ บัณฑิต

วันที่ 3 พค. 2558 พร้อมกันนะคราบไทยคดีศึกษาและขณะอื่นพบกันนะคราบวันที่มีความสุขกันและวันที่มมาถึงของเราชาวเขียวทองผู้จบปี2556ทุกท่านและน้องๆๆสู้ๆๆนะคราบ จุฑา เข็มแก้ว

 

 
 จาก จุฑา เข็มแก้ว   :)
วันที่ 6/4/2558 21:34:06
 

ขอแสดงความยินดีแก่ บัณฑิต

วันที่ 3 พค. 2558 พร้อมกันนะคราบไทยคดีศึกษาและขณะอื่นพบกันนะคราบวันที่มีความสุขกันและวันที่มมาถึงของเราชาวเขียวทองผู้จบปี2556ทุกท่านและน้องๆๆสู้ๆๆนะคราบ จุฑา เข็มแก้ว

 

 
 จาก จุฑา เข็มแก้ว   :)
วันที่ 6/4/2558 21:33:42
 

ขอแสดงความยินดีแก่ มหาบัณฑิตและบัณฑิต มสธ. ประจำปีการศึกษา 2556

ดีใจด้วยกับทุกคนที่ตั้งใจเรียนแล้วจบเป็นบัณฑิตใหม่ทุกท่าน

 

 
 จาก ณรงค์ศักดิ์ สุขสวัสดิ์   :)
วันที่ 6/4/2558 10:30:57
 

ขอแสดงความยินดีแก่ มหาบัณฑิตและบัณฑิต มสธ. ประจำปีการศึกษา 2556

ขอให้ทุกท่าน..มีความสุข..สำเร็จ..ตลอดไป

 

 
 จาก Nutchalita Khongchoy   :)
วันที่ 5/4/2558 22:00:22
 

ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน.

ข้าพเจ้าขอร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทุกระดับการศึกษาทุกท่าน ขอให้ทุกท่านประสบกับความสุข สมหวัง ในชีวิตทุกเรื่องทุกประการด้วยเทอญ.

 

 
 จาก Amm.   :)
วันที่ 5/4/2558 13:21:18
 

ขอแสดงความยินดีแก่ จิตตรี ฝ้าย

ขอแสดงความยินดีด้วยนะ ขอให้มีความสุข สมหวัง ตามปรารถนาตลอดไปนะ/....รักคิดถึง....

 

 
 จาก leklove   :)
วันที่ 4/4/2558 5:44:34
 
Page No. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32

ลงข้อความแสดงความยินดี


จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.