หน้าหลัก
 

ลงข้อความแสดงความยินดี
ภาพบรรยากาศการรับพระราชทานปริญญาบัตร via STOU Facbook Fan Page

 

สมุดแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มสธ. ประจำปีการศึกษา 2556

ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน.

ข้าพเจ้าขอร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทุกระดับการศึกษาทุกท่าน ขอให้ทุกท่านประสบกับความสุข สมหวัง ในชีวิตทุกเรื่องทุกประการด้วยเทอญ.

 

 
 จาก Amm.   :)
วันที่ 5/4/2558 13:21:18
 

ขอแสดงความยินดีแก่ จิตตรี ฝ้าย

ขอแสดงความยินดีด้วยนะ ขอให้มีความสุข สมหวัง ตามปรารถนาตลอดไปนะ/....รักคิดถึง....

 

 
 จาก leklove   :)
วันที่ 4/4/2558 5:44:34
 

ขอแสดงความยินดีแก่ เอื้อมพร ลัอุปถัมภ์วงศ์

ขอแสดงความยินดีด้วยนะ ขอให้มีความสุข สมหวัง ตามปรารถนาตลอดไปนะ/....รักคิดถึง....

 

 
 จาก leklove   :)
วันที่ 4/4/2558 5:43:12
 

ขอแสดงความยินดีแก่ กชกร คำใบ

ขอแสดงความยินดีด้วยนะ ขอให้มีความสุข สมหวัง ตามปรารถนาตลอดไปนะ/....รักคิดถึง....

 

 
 จาก leklove   :)
วันที่ 4/4/2558 5:30:13
 

ขอแสดงความยินดีแก่ อมัสตา กิ่งโคกกรวด

ขอแสดงความยินดีด้วยนะ ขอให้มีความสุข สมหวัง ตามปรารถนาตลอดไปนะ/....รักคิดถึง....

 

 
 จาก leklove   :)
วันที่ 4/4/2558 5:29:52
 

ขอแสดงความยินดีแก่ เกศรินทร์ หวังสร้างบุญ

ขอแสดงความยินดีด้วยนะ ขอให้มีความสุข สมหวัง ตามปรารถนาตลอดไปนะ/....รักคิดถึง....

 

 
 จาก leklove   :)
วันที่ 4/4/2558 5:29:29
 

ขอแสดงความยินดีแก่ สิรินาฏ ท้วมพิบูลย์

ขอแสดงความยินดีด้วยนะ ขอให้มีความสุข สมหวัง ตามปรารถนาตลอดไปนะ/....รักคิดถึง....

 

 
 จาก leklove   :)
วันที่ 4/4/2558 5:29:04
 

ขอแสดงความยินดีแก่ อิสราภรณ์ ตังคะวชิรานนท์

ขอแสดงความยินดีด้วยนะ ขอให้มีความสุข สมหวัง ตามปรารถนาตลอดไปนะ/....รักคิดถึง....

 

 
 จาก leklove   :)
วันที่ 4/4/2558 5:28:25
 

ขอแสดงความยินดีแก่ วราภรณ์ ทองปรอน

ขอแสดงความยินดีด้วยนะ ขอให้มีความสุข สมหวัง ตามปรารถนาตลอดไปนะ/....รักคิดถึง....

 

 
 จาก leklove   :)
วันที่ 4/4/2558 5:27:55
 

ขอแสดงความยินดีแก่ ไกรศร คำอุดม

ขอแสดงความยินดีด้วยนะ ขอให้มีความสุข สมหวัง ตามปรารถนาตลอดไปนะ/....รักคิดถึง....

 

 
 จาก leklove   :)
วันที่ 4/4/2558 5:27:32
 
Page No. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

ลงข้อความแสดงความยินดี


จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.