หน้าแรกสำนักวิชาการ  |  หน้าแรกมสธ.

ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ

โทรศัพท์ : 02-504-7531-4   ::   โทรสาร : 02-503-3563   ::   E-mail : pt.aaoffice@stou.ac.th

ตรวจสอบกำหนดวันอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
ข้อมูลเฉพาะภาคการศึกษาที่ 1/2559 และ สอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2/2558

กรุณากรอกรหัสประจำตัวนักศึกษา เพื่อตรวจสอบข้อมูล


*** ข้อมูล UPDATE ณ วันอังคาร 25 ตุลาคม 2559 ***

แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการระบบสารสนเทศ

โปรดร่วมแสดงความคิดเห็นว่าท่านมีความพึงพอใจในบริการ
การสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองผ่านระบบ Internet
ของฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพมากน้อยเพียงใด
                             [ระดับ 5]  มากที่สุด
                             [ระดับ 4]  มาก
                             [ระดับ 3]  ปานกลาง
                             [ระดับ 2]  น้อย
                             [ระดับ 1]  น้อยที่สุด
 
ตรวจสอบผลการโหวต
สำหรับเจ้าหน้าที่ 
  • คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
  • แนวปฏิบัติและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
  • เอกสารเผยแพร่ : ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความรู้เกี่ยวกับสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัว
  • จำนวนผู้เยี่ยมชม : คน    จัดทำโดย
    สำนักวิชาการ และ คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537