ข้อมูลกำหนดการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 และ สอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2/2558
ยังไม่เปิดให้บริการ กรุณาตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งประมาณกลางเดือนกันยายน 2559 เป็นต้นไป


ตรวจสอบกำหนดวันอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 (จัดอบรมระหว่าง ก.ย. - ต.ค. 2559)

หน้าหลักสำนักวิชาการ | หน้าหลักมสธ.


<< เฉพาะเจ้าหน้าที่ >>