ยินดีต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน
มหาวิทยาลัยปิดทำการระหว่างวันที่ 4 -11 มี.ค. 61 เนื่องจากมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขอเลื่อนการอบรมหลักสูตรนี้เป็น >> อบรมวันที 12 มี.ค. - 6 เม.ย. 61

สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 ม.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0 2504 7720-21 โทรสาร 0 2503 3558
E-mail : oce_03@hotmail.com