กลับหน้าแรก มสธ.
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี Central Division << ยินดีต้อนรับทุกท่าน>>

                                                                                                                                                               |     หน้าหนึ่ง       |    วามเป็นมา    |  การแบ่งส่วนราชการ  |   ข้อมูลบุคลากร ผลงาน/โครงการการประกันคุณภาพ |    ข่าวทั่วไป      |         KM        |

                                                            
 

Administrator
ข่าวหน้าหนึ่ง
ข่าวหน้าหนึ่ง
ข่าววันนี้
 
   

 

 

 

No data in the database
ติดต่อสอบถาม
กองกลาง มสธ. | Create Your Badge

กองกลาง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรสาร 0 2503 3855 

ผู้อำนวยการกองกลาง
0 2504 7041
งานสารบรรณ
0 2504 7042 – 7043
งานการประชุม
0 2504 7044
งานประชาสัมพันธ์
0 2504 7050 – 7052
หน่วยยานพาหนะ
0 2504 7058 – 7059
หน่วยประสานงาน
0 2504 7049
หน่วยเอกสารราชการ
0 2504 7082
ศูนย์รักษาความปลอดภัย
0 2504 7085


ติดต่อราชการ ณ ที่ทำการ อาคารบริหาร ชั้น 2
ยกเว้นหน่วยเอกสารราชการ ติดต่อที่ทำการ อาคารบริภัณฑ์ ชั้น 1
จำนวนผู้เข้าชม 6882 คน

footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.