กลับหน้าแรก มสธ.
Personnel Division
| ความเป็นมา | การแบ่งส่วนราชการ | บุคลากรผลงาน/โครงการ | การประกันคุณภาพ | ประกาศ ข่าวและสาระน่ารู้สถิติข้อมูล | ภาพกิจกรรมมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง |
Administrator
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยินดีต้อนรับ
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยินดีต้อนรับ

 

 

 

พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7                                                 

                      

 ติดต่อหน่วยงานภายนอก  มสธ หรือค้นหาแบบฟอร์มต่างๆ.

 
ani152.gifมหาวิทยาลัยต่างๆ ani152.gifส.ก.อ. ani152.gifกระทรวงต่างๆ ani152.gifสำนักงาน ก.พ. ani152.gifก.พ.ร.
ani152.gifกระทรวงสาธารณสุข ani152.gifกรมบัญชีกลาง

ani152.gifสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง /
การตรวจลงตราปรเภทต่างๆ

ani152.gifกระทรวงแรงงาน /แบบฟอร์มขอใบอนุญาตทำงานฯ  ani152.gifใบรายงานตัวเข้ารับราชการ
                                                 

    
 
 

ประกาศรายชือ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
    *วุฒิปริญญาตรี
       - ตำแหน่งที่ 4 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ฝ่ายปฏิบัติการประมวลผล สำนักคอมพิวเตอร์)
       - ตำแหน่งที่ 5 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ สำนักคอมพิวเตอร์)
       - ตำแหน่งที่ 6 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (สำนักเทคโนโลยีการศึกษา)
       - ตำแหน่งที่ 7 บรรณารักษ์ (สำนักบรรณสารสนเทศ)
       - ตำแหน่งที่ 8 นักเอกสารสนเทศ (สำนักบรรณสารสนเทศ)

     *วุฒิปริญญาโท 
       - ตำแหน่งที่ 13 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ฝ่ายปฏิบัติการประมวลผล สำนักคอมพิวเตอร์)
  คลิกที่นี่
   
ประกาศรายชื่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 
   - ตำแหน่งที่ 9 นักวิชาการศึกษา (สำนักบริการการศึกษา)
    - ตำแหน่งที่ 10 นักวิชาการศึกษา (ฝ่ายจัดพิมพ์ สำนักพิมพ์)
    - ตำแหน่งที่ 11 นักวิชาการศึกษา (ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์)
    - ตำแหน่งที่ 12 นักวิชาการการเงินและบัญชี (สำนักพิมพ์)

  คลิกที่นี่
   
ประกาศรายชื่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน
เพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

 **ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล**

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   
ประกาศรายชื่อฯ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียนและปฏิบัติ

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

ตำแหน่งพนักงานธุรการ

สังกัดสำนักบริการการศึกษา

ให้ผู้มีรายชื่อไปเข้ารับการสัมภาษณ์ วันที่ 26 ธ.ค. 2557 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม... ฯลฯ
   
ประกาศรายชื่อ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
เป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
สังกัดสำนักทะเบียนและวัดผล
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   
ประกาศเพิ่มเติม

ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์
เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มเติม

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศรายชื่ออาจารย์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์
ขั้นตอนที่ 2 สำหรับผู้สมัคร กลุ่มที่ 2
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
เป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้
ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี
สังกัดสำนักพิมพ์
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประผลการคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ ขั้นตอนที่ 1
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศผลการคัดเลือก

ลูกจ้างประจำเงินรายได้

ตำแหน่งพนักงานซักรีด

ตำแหน่งพนักงานเตรียมอาหาร

ลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ

ตำแหน่งพ่อคัว

  คลิก คลิก
   

TOP
ประกาศรับสมัครบุคคล ประจำศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งบรรณารักษ์ ประจำศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้

    - ตำแหน่ง พนักงานธุรการ  

    - ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 

             สังกัดสำนักบริการการศึกษา
   

             ดูวิชาที่ทดสอบ...

 

  คลิกที่นี่
   

TOP
ใบสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
  คลิกที่นี่
   

TOP
ใบสมัครศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศรับสมัคร
รับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
"จำนวน  15  ตำแหน่ง"

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศรับสมัคร
รับสมัครสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัดศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา


"ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา"
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศผลการคัดเลือก
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศรับสมัคร
ประกาศรับสมัครคัดเลือก
เพื่อแต่งตั่งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (เพิ่มเติม)
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ข่าวประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครงาน
ตำแหน่งลูกจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
แขนงวิชาภาษาอังกฤษ
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งนิติกร
  คลิกที่นี่
   

TOP
ใบสมัครอาจารย์

ใบสมัครอาจารย์

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือก
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาต่าง ๆ

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศรับสมัครนิติกร(จ้างเหมาบริการ)

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งนิติกร
จำนวน  2  อัตรา

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน  9 อัตรา
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์

1. คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ (Code of Ethics)

2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา

 
   

TOP
ติดต่อสอบถามข้อมูล

กองการเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120


 • ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  02-503-2999 , 02-504-7131 หรือเบอร์ภายใน 7131
 • งานธุรการ  02-504-7132 หรือหมายเลขภายใน 7132
 • งานบริหารงานบุคคล 02-504-7133  หรือ02-504 -7150, 02-504 -7168 - 7170, 7957 
 • งานสวัสดิการ 02-504-7134 หรือหมายเลขภายใน 7134
  • ห้องพยาบาล  02-504-7135 หรือหมายเลขภายใน 7135
  • ห้องผลิตน้ำดื่ม  02-504-7136 หรือหมายเลขภายใน 7136
 • งานทะเบียนประวัติ  02-504-7137 หรือหมายเลขภายใน 7137
 • งานพัฒนาบุคลากร  02-504-7138 หรือหมายเลขภายใน 7138
 • งานวินัยและนิติการ  02-504-7139 หรือหมายเลขภายใน 7139
 • หมายเลขส่วนกลางของกองและโทรสาร  02-5033617
Email: pa.proffice@stou.ac.th
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.

    ActiveUsers = 3