กลับหน้าแรก มสธ.
Personnel Division
| ความเป็นมา | การแบ่งส่วนราชการ | บุคลากรผลงาน/โครงการ | การประกันคุณภาพ | ประกาศ ข่าวและสาระน่ารู้สถิติข้อมูล | ภาพกิจกรรมมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง |
Administrator
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยินดีต้อนรับ
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยินดีต้อนรับ

 

 

 

พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7                                                 

                      

 ติดต่อหน่วยงานภายนอก  มสธ หรือค้นหาแบบฟอร์มต่างๆ.

 
ani152.gifมหาวิทยาลัยต่างๆ ani152.gifส.ก.อ. ani152.gifกระทรวงต่างๆ ani152.gifสำนักงาน ก.พ. ani152.gifก.พ.ร.
ani152.gifใบสมัครอาจารย์ ani152.gifกรมบัญชีกลาง

ani152.gifสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง /
การตรวจลงตราปรเภทต่างๆ

ani152.gifกระทรวงแรงงาน /แบบฟอร์มขอใบอนุญาตทำงานฯ-1/ ฟอร์ม-2 ani152.gifใบรายงานตัวเข้ารับราชการ
                                                 

    
 
 

ประกาศ

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้

 - ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา

  รายละเอียด
   
ประกาศ

รับสมัครคัดเลือกผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ . ยะลา

    รายละเอียด          ใบสมัคร

 
   
ประกาศ

NEW !ผลการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติลูกจ้างประจำเงินรายได้

   ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม

(ให้ผู้ผ่านการทดสอบฯไปเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่)

  คลิกที่นี่
   
ประกาศ

ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

        - ตำแหน่งสถาปนิก สังกัดงานอาคารสถานที่

  คลิกที่นี่
   
ประกาศ

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้และลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งผู้ช่วยช่างตัดกระดาษ จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งพนักงานฝึกอบรมด้านเทคนิคการพิมพ์  จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่งพ่อครัว จำนวน 1 อัตรา 

 (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560)

  คลิกที่นี่
   
ประกาศ

-รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (อัตรากลางของมหาวิทยาลัย)

-รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดกองแผนงาน

-รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (วุฒิปริญญาตรีและปริญญาโท) สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์

-รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักเทคโนโลยีการศึกษา

-รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง

-รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดฝ่ายอุทยายการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง

-รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกร สังกัดกองกฎหมาย

-รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัยหรือเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ สังกัดศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี

          - ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ                -ตารางสอบ

 
   

TOP

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

-ตำแหน่งสถาปนิก สังกัดงานอาคารสถานที่

  คลิกที่นี่
   

TOP

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้

     -ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง

     -ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนในสถบันอุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัยหรือเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.สุโขทัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักบริการการศึกษา และสำนักการศึกษาต่อเนื่อง
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ

- ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันพนักงานฯ(ส่วนกลาง)หลายตำแหน่ง

   - ใบสมัครส่วนกลาง (พิมพ์หน้า-หลัง)

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ

- ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ(ศวน.อุดร)

      - ใบสมัคร อุดร (พิมพ์หน้า-หลัง)

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศผลการคัดเลือก

NEW ! ประกาศฯ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาต่างๆ (3 ส.ค. 2560)

NEW ! ประกาศฯ ผลการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา (3 ส.ค. 2560)

 
   

TOP
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์

1. คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ (Code of Ethics)

2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา

 
   

TOP
ติดต่อสอบถามข้อมูล

กองการเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120


 • ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  02-503-2999 , 02-504-7131 หรือเบอร์ภายใน 7131
 • งานธุรการ  02-504-7132 หรือหมายเลขภายใน 7132
 • งานบริหารงานบุคคล 02-504-7133  หรือหมายเลขภายใน 7133,7169,7150,7168,7170, 7957,7960
 • งานสวัสดิการ 02-504-7134 หรือหมายเลขภายใน 7134
  • ห้องพยาบาล  02-504-6905 หรือหมายเลขภายใน 6905
  • ห้องผลิตน้ำดื่ม  02-504-7136 หรือหมายเลขภายใน 7136
 • งานทะเบียนประวัติ  02-504-7137 หรือหมายเลขภายใน 7137 ,7178
 • งานพัฒนาบุคลากร  02-504-7138 หรือหมายเลขภายใน 7138
 • งานวินัยและนิติการ  02-504-7139 หรือหมายเลขภายใน 7139
 • หมายเลขส่วนกลางของกองและโทรสาร  02-5033617
Email: pa.proffice@stou.ac.th
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.

    ActiveUsers = 2