กลับหน้าแรก มสธ.
Personnel Division
| ความเป็นมา | การแบ่งส่วนราชการ | บุคลากรผลงาน/โครงการ | การประกันคุณภาพ | ประกาศ ข่าวและสาระน่ารู้สถิติข้อมูล | ภาพกิจกรรมมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง |
Administrator
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ยินดีต้อนรับ
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ยินดีต้อนรับ

 

 

 

พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7                                                 

                      

 ติดต่อหน่วยงานภายนอก  มสธ หรือค้นหาแบบฟอร์มต่างๆ.

 
ani152.gifมหาวิทยาลัยต่างๆ ani152.gifส.ก.อ. ani152.gifกระทรวงต่างๆ ani152.gifสำนักงาน ก.พ. ani152.gifก.พ.ร.
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ตำแหน่งอาจารย์
ani152.gifกรมบัญชีกลาง

ani152.gifสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง /
การตรวจลงตราปรเภทต่างๆ

ani152.gifกระทรวงแรงงาน /แบบฟอร์มขอใบอนุญาตทำงานฯ-1/ ฟอร์ม-2 ani152.gifใบรายงานตัวเข้ารับราชการ
                                                 

    
 
 

ประกาศรับสมัครตำแหน่งอาจารย์

NEW  ประกาศฯ รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาต่างๆ

 

ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ  ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร รายการใดรายการหนึ่ง ดังนี้

รายการ

การทดสอบภาษาอังกฤษ

คะแนนขั้นต่ำ

วุฒิปริญญาเอก

วุฒิปริญญาโท

TOEFL  Paper

550

510

TOEFL CBT

213

180

TOEFL IBT

79

64

CU-TEP

75

60

IELTS

6.5

5

TOEIC

700

600

คลิก ใบสมัครคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์

ประกาศรับสมัครโดยวิธีการสมัครด้วยตนเองและไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. 61 - 10 ส.ค. 61

 
   

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ

  - ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างตัดกระดาษ

  - ตำแหน่งช่างวางรูปแบบฟิล์ม

  - ตำแหน่งช่างทำเล่ม

  คลิกที่นี่
   
ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. สุโขทัย
  คลิกที่นี่
   
ประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้

 - ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักทะเบียนและวัดผล

  คลิกที่นี่
   
ประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ

 -ตำแหน่งแม่บ้าน สังกัดศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม

  คลิดที่นี่
   
ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงาน

 - รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งสถาปนิก และตำแหน่งวิศวกรไฟ

 - รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

 - รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนในสถานบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย หรือจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

 

ตารางสอบ 6 ตำแหน่ง

ตารางสอบ 16 ตำแหน่ง

 

*หมายเหตุ

 หลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสอบ

1.บัตรประจำตัวสอบพิมพ์จากอินเตอร์เน็ต โดยติดรูปขนาด 1 นิ้ว พร้อมลงลายมือชื่อในบัตรปะจำตัวสอบให้ครบถ้วน

2.บัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐมีรูปถ่าย และเลขปรำจำตัวประชาชน 13 หลัก(ฉบับจริง) และบัตรดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ

-พิมพ์บัตรประจำตัวเข้าสอบ คลิกตรงนี่

 

 
   

TOP
มูลนิธิณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561)
  คลิกที่นี่.
   

TOP
ครปอ. (วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561)
  คลิกที่นี่
   

TOP
ป.ป.ส. (วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561) "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด"
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ

รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือเพื่อจ้างบุคคลเป็ฯพนักงานมหาวิทยาลัยและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

 (ตำแหน่งนักตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ)

ใบสมัคร

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น! ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค-5 มิ.ย.2561)

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย หลายอัตรา

- ประกาศฯ สอบแข่งขันพนักงานฯ 16 ตำแหน่ง

- ประกาศฯ สอบแข่งขันเพื่อย้ายข้าราชการ/พนักงานฯ 3 ตำแหน่ง

- ประกาศฯสอบคัดเลือกพนักงานฯ 2 ตำแหน่ง

- กรอกใบสมัคร online ที่นี่

 
   

TOP
ประกาศ

รับสมัครคัดเลือกผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา

         -ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.สุโขทัย

  รายละเอียด
   

TOP
ประกาศ

NEWรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้และลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ

  -ลูกจ้างประจำเงินรายได้

    1.1 นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

  -ลูกจ้าประจำลักษณะพิเศษ

   1.2 ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา

   1.3 ตำแหน่งผู้ช่วยช่างตัดกระดาษ จำนวน 1 อัตรา

   1.4 ช่างวางรูปแบบฟิล์ม จำนวน 2 อัตรา

   1.5 ช่างทำเล่ม จำนวน 1 อัตรา

  รายละเอียดการสมัคร
   

TOP
ประกาศ
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ และลูกจ้างประจำเงินรายได้ ตำแหน่งพ่อครัว ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายห้องพักและห้องประชุม และตำแหน่งวิชาการเงินและบัญชี สังกัดศูนย์สัมมนา
  คลิกที่นี่
   

TOP
ขอเชิญบุคลากรและข้าราชการบำนาญรับผลตรวจสุขภาพประจำปี 2561 และพบแพทย์
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศ
เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายห้องพักและประชุม และตำแหน่งแม่บ้าน สังกัดศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ

ผลการสอบภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติลูกจ้างประจำเงินรายได้

       ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ

ผลการสอบภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติลูกจ้างประจำเเงินรายได้

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายห้องพักและห้องประชุม และตำแหน่งแม่บ้าน สังกัดศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม

  คลิกที่นี่
   

TOP
เลื่อนประกาศฯ
** เลื่อนประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาต่างๆ และ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา เป็นวันที่ 23 มีนาคม 2561 **
 
   

TOP
NEWรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้และลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายห้องพักและห้องประชุม และตำแหน่งแม่บ้าน สังกัดศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม
  คลิกที่นี่
   

TOP
ตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561

ตรวจสุขภาพประจำปี 2561

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
- แบบฟอร์มโปรแกรม 1
- แบบฟอร์มโปรแกรม 2
- แบบฟอร์มโปรแกรม 3
- แบบฟอร์มโปรแกรม 4
- รายการตรวจพิเศษ ชำระเงินเพิ่ม

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- แบบฟอร์ม ดูรายละเอียด

 
   

TOP
ประกาศ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยจัดจำหน่าย ฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่าย สำนักพิมพ์

คลิกที่นี่

 

 
   

TOP
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์

1. คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ (Code of Ethics)

2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา

 
   

TOP
ติดต่อสอบถามข้อมูล

กองการเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120


 • ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  02-503-2999 , 02-504-7131 หรือเบอร์ภายใน 7131
 • งานธุรการ  02-504-7132 หรือหมายเลขภายใน 7132
 • งานบริหารงานบุคคล 02-504-7133  หรือหมายเลขภายใน 7133,7169,7150,7168,7170, 7957,7960
 • งานสวัสดิการ 02-504-7134 หรือหมายเลขภายใน 7134
  • ห้องพยาบาล  02-504-6905 หรือหมายเลขภายใน 6905
  • ห้องผลิตน้ำดื่ม  02-504-7136 หรือหมายเลขภายใน 7136
 • งานทะเบียนประวัติ  02-504-7137 หรือหมายเลขภายใน 7137 ,7178
 • งานพัฒนาบุคลากร  02-504-7138 หรือหมายเลขภายใน 7138
 • งานวินัยและนิติการ  02-504-7139 หรือหมายเลขภายใน 7139
 • หมายเลขส่วนกลางของกองและโทรสาร  02-5033617
Email: pa.proffice@stou.ac.th
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.

    ActiveUsers = 5