กลับหน้าแรก มสธ.
Personnel Division
| ความเป็นมา | การแบ่งส่วนราชการ | บุคลากรผลงาน/โครงการ | การประกันคุณภาพ | ประกาศ ข่าวและสาระน่ารู้สถิติข้อมูล | ภาพกิจกรรมมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง |
Administrator
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยินดีต้อนรับ
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยินดีต้อนรับ

 

 

 

พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7                                                 

                      

 ติดต่อหน่วยงานภายนอก  มสธ หรือค้นหาแบบฟอร์มต่างๆ.

 
ani152.gifมหาวิทยาลัยต่างๆ ani152.gifส.ก.อ. ani152.gifกระทรวงต่างๆ ani152.gifสำนักงาน ก.พ. ani152.gifก.พ.ร.
ani152.gifกระทรวงสาธารณสุข ani152.gifกรมบัญชีกลาง

ani152.gifสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง /
การตรวจลงตราปรเภทต่างๆ

ani152.gifกระทรวงแรงงาน /แบบฟอร์มขอใบอนุญาตทำงานฯ  ani152.gifใบรายงานตัวเข้ารับราชการ
                                                 

    
 
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้
ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักพิมพ์
  คลิกที่นี่
   
ประผลการคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ ขั้นตอนที่ 1
  คลิกที่นี่
   
ประกาศผลการคัดเลือก

ลูกจ้างประจำเงินรายได้

ตำแหน่งพนักงานซักรีด

ตำแหน่งพนักงานเตรียมอาหาร

ลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ

ตำแหน่งพ่อคัว

  คลิก คลิก
   
ประกาศรับสมัครบุคคล ประจำศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งบรรณารักษ์ ประจำศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้

    - ตำแหน่ง พนักงานธุรการ  

    - ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 

             สังกัดสำนักบริการการศึกษา
   

             ดูวิชาที่ทดสอบ...

 

  คลิกที่นี่
   
ใบสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
  คลิกที่นี่
   

TOP
ใบสมัครศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศรับสมัคร
รับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
"จำนวน  15  ตำแหน่ง"

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศรับสมัคร
รับสมัครสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัดศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา


"ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา"
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้
และลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ

1. ตำแหน่งพนักงานซักรีด
2. ตำแหน่งพนักงานเตรียมอาหาร
3. ตำแหน่งพ่อครัว
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศผลการคัดเลือก
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศรับสมัคร
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
เป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  (สำนักทะเบียนและวัดผล)   จำนวน  1  อัตรา
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ข่าวรับสมัคร

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
เป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี (สำนักพิมพ์)   จำนวน   1  อัตรา

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศรับสมัคร
ประกาศรับสมัครคัดเลือก
เพื่อแต่งตั่งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (เพิ่มเติม)
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ข่าวประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครงาน
ตำแหน่งลูกจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
แขนงวิชาภาษาอังกฤษ
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษของมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งช่างวางรูปแบบฟิล์ม (สำนักพิมพ์)  จำนวน  1  อัตรา
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
สังกัดกองคลัง
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งนิติกร
  คลิกที่นี่
   

TOP
ใบสมัครอาจารย์

ใบสมัครอาจารย์

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือก
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาต่าง ๆ

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศรับสมัครนิติกร(จ้างเหมาบริการ)

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งนิติกร
จำนวน  2  อัตรา

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน  9 อัตรา
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

สังกัดสำนักบริการการศึกษา
ตำแหน่งที่รับสมัคร

1. ตำแหน่งพนักงานธุรการ   จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   จำนวน 1 อัตรา

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์

1. คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ (Code of Ethics)

2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา

 
   

TOP
ติดต่อสอบถามข้อมูล

กองการเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120


 • ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  02-503-2999 , 02-504-7131 หรือเบอร์ภายใน 7131
 • งานธุรการ  02-504-7132 หรือหมายเลขภายใน 7132
 • งานบริหารงานบุคคล 02-504-7133  หรือ02-504 -7150, 02-504 -7168 - 7170, 7957 
 • งานสวัสดิการ 02-504-7134 หรือหมายเลขภายใน 7134
  • ห้องพยาบาล  02-504-7135 หรือหมายเลขภายใน 7135
  • ห้องผลิตน้ำดื่ม  02-504-7136 หรือหมายเลขภายใน 7136
 • งานทะเบียนประวัติ  02-504-7137 หรือหมายเลขภายใน 7137
 • งานพัฒนาบุคลากร  02-504-7138 หรือหมายเลขภายใน 7138
 • งานวินัยและนิติการ  02-504-7139 หรือหมายเลขภายใน 7139
 • หมายเลขส่วนกลางของกองและโทรสาร  02-5033617
Email: pa.proffice@stou.ac.th
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.

    ActiveUsers = 3