กลับหน้าแรก มสธ.
Institute for Research and Development
มุ่งสร้างสรรค์งานด้านการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทางไกลและสังคมให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
Administrator
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
-
 
   
     
 

No data in the database
Poll : ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจ
ท่านคิดว่างานวิจัย มสธ. มีประโยชน์ต่อการค้นคว้าทางด้านการศึกษาทางไกลอย่างไร
สูงสุด
มีประโยชน์บางด้าน
ยังไมครอบคลุม
 
 
ติดต่อสอบถามข้อมูล

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ ...0 2504 7590-95,0 2504 7582-89
โทรสาร ....0 2503 4898

Email: rdoffice@stou.ac.th
จำนวนผู้เข้าชม 37987 คน

footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.