STOU Connect >การลงทะเบียนเรียน
ตั้งคำถามใหม่

ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน

วันที่: 24 ธันวาคม 56 เวลา 14:46 ถามโดย: gun อ่าน : 352 ครั้ง ตอบ : 1 คำตอบ

ผม นายเสธ์ อินทุวงศ์ รหัส 5150051653 ได้ลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2556 ลงไป 2 วิชา (52203)วิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและ(52305)วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นเงิน 1300 บาท คือ คือตอนแรก 2 วิชา ลงทะเบียนไป 600 บาท แต่วิชาอาชีวอนามัย ฯ ทาง มสธ ปรับปรุงวิชาใหม่ เลยบังคับลงทะเบียนเป็น 1000 บาท อยากทราบว่า ผมจะต้องได้หนังสือใหม่หรือเปล่า เพาระว่าตอนนี้ยังไม่ได้หนังสืออาชีวะอนามัยเลยครับ ขอบคุณครับ ตรวจสอบทาง webเหมือนวิชาอาชีวอนามัย จะไม่ได้หนังสือ

คำตอบที่ # 1

เรียน นักศึกษา 
        ได้รับลงทะเบียนเรียนชุดวิชา  52203 (ไม่ซื้อ)  52305 (ซื้อ) ในภาคที่  2/56 แล้ว  ซึ่งเนื่องจากยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงหนังสือ เมื่อเรียบร้อยจะจัดส่งเอกสารการเรียนชุดวิชา  52305 ให้ต่อไปคะ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการคะ

ธัญรัตน์ ศรีชนะ ตอบ เมื่อ: 9 ม.ค. 57 เวลา 17:44

1 คนให้คะแนนคำตอบนี้
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ พอใจมากที่สุด