หน้าหลัก สทศ.

เรื่องน่าสนใจ


ข่าว/กิจกรรมประจำสัปดาห์

สื่อการศึกษา

บริการสื่อการศึกษา

การจัดการความรู้

และอีกมากมาย

 

 

 

 

 

 

การลดรอบระยะเวลาการแจ้งตารางออกอากาศ

การลดรอบระยะเวลาการแจ้งตารางออกอากาศ

 
กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์

 รูปแบบการพิมพ์วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ECT Journal) ผู้ประสงค์ส่งบทความวิชาการและบทความจากผลงานวิจัย ให้จัดพิมพ์ด้วยแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวธรรมดา ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 โดยนับรวมรูปภาพ ตาราง เอกสารอ้างอิงและภาคผนวก ทั้งนี้บทความทุกประเภท ต้องมีส่วนประกอบทั่วไป ดังนี้ > รายละเอียด...

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงรายการสด ออกอากาศทางสถานี STOU Online คลื่น FM 90.75 และAM 1467  ออกอากาศวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-8.40 น. และวันพุธ-ศุกร์ เวลา 16.00-16.40น.

  ขอเชิญรับชมรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อบริการสังคม ของ มสธ. "Hello English" ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 17.00-17.25 น. ช่อง NBT

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อบริการสังคม "ชุดนานาสาระจาก มสธ." ออกอากาศทุกวัน เวลา 9.15 น. ,9.45 น. ,17.15 น. และ 17.45 น. สถานีวิทยุชุมชนเกาะเกร็ด คลื่น ICE FM. 105.75 MHz

STOU Channel

 


กระดานสนทนา สทศ.


สื่อการศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต :: Educational Media on Internet

STOU e-Learning
ระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต

Media on Demand
รายการวิทยุโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ต

STOU m-Learning
สื่อการเรียนรู้ผ่านโทรศัพท์มือถือ
สอนเสริมผ่านอินเทอร์เน็ต
STOU e-Tutorials
ระบบการสอนเสริมผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต

รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา :: Educational Radio Program
สถานีวิทยุ Online
FM SUKHOTHAI
สถานีวิทยุออนไลน์ สาระความรู้ประกอบชุดวิชา พร้อมความบันเทิง

สถานีวิทยุกระจายเสียง

ตารางการกระจายเสียงประจำเดือนนี้


รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา :: Educational TV Program
STOU Channel
สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
สาระความรู้ประกอบชุดวิชา พร้อมความบันเทิง

วิทยุโทรทัศน์

ตารางการแพร่ภาพออกอากาศประจำเดือนนี้

การจัดการความรู้ :: KM
OET KM
 • คณะกรรมการ
 • การจัดการความรู้ สทศ.
 • คลังความรู้
 • KM Blog
  รายละเอียด...
การให้บริการสื่อการศึกษา :: Media Services
การให้บริการสื่อการศึกษา
 • บริการการผลิตสื่อ
 • บริการสำเนาสื่อ
 • บริการถ่ายภาพ
  รายละเอียด...

 

แบบสำรวจความคิดเห็น | Links | Site Map


Last updated : 01-Oct-2015 9:21 AM
© 2002-2008 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.


 

 

หน้าหลัก มสธ :: Home