หน้าหลัก สทศ.

เรื่องน่าสนใจ


ข่าว/กิจกรรมประจำสัปดาห์

สื่อการศึกษา

บริการสื่อการศึกษา

การจัดการความรู้

และอีกมากมาย

 

 

 

 

 

 

การลดรอบระยะเวลาการแจ้งตารางออกอากาศ

การลดรอบระยะเวลาการแจ้งตารางออกอากาศ

 
กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์

 รูปแบบการพิมพ์วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ECT Journal) ผู้ประสงค์ส่งบทความวิชาการและบทความจากผลงานวิจัย ให้จัดพิมพ์ด้วยแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวธรรมดา ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 โดยนับรวมรูปภาพ ตาราง เอกสารอ้างอิงและภาคผนวก ทั้งนี้บทความทุกประเภท ต้องมีส่วนประกอบทั่วไป ดังนี้
> รายละเอียด...

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงรายการสด ออกอากาศทางสถานี STOU Online คลื่น FM 90.75 และAM 1467  ออกอากาศวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-8.40 น. และวันพุธ-ศุกร์ เวลา 16.00-16.40น.

  ขอเชิญรับชมรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อบริการสังคม ของ มสธ. "Hello English" ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 17.00-17.25 น. ช่อง NBT

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อบริการสังคม "ชุดนานาสาระจาก มสธ." ออกอากาศทุกวัน เวลา 9.15 น. ,9.45 น. ,17.15 น. และ 17.45 น. สถานีวิทยุชุมชนเกาะเกร็ด คลื่น ICE FM. 105.75 MHz

รับชมสื่อสาระการเรียนรู้ดีๆ ได้ทางระบบ

 

STOU Channel

รับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา นานาสาระดีๆ ตลอด 24 ชั่วโมงได้ที่STOU Channel


หรือรับชมรายการน่าสนใจเพิ่มเติมได้จาก 
STOU Channel on YouTube


กระดานสนทนา สทศ.


สื่อการศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต :: Educational Media on Internet
STOU e-Learning
ระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต

สอนเสริมผ่านอินเทอร์เน็ต
STOU e-Tutorials
ระบบการสอนเสริมผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต


รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา :: Educational Radio Program
สถานีวิทยุ Online
FM SUKHOTHAI
สถานีวิทยุออนไลน์ สาระความรู้ประกอบชุดวิชา พร้อมความบันเทิง

สถานีวิทยุกระจายเสียง

ตารางการกระจายเสียงประจำเดือนนี้


รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา :: Educational TV Program
STOU Channel
สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
สาระความรู้ประกอบชุดวิชา พร้อมความบันเทิง

วิทยุโทรทัศน์

ตารางการแพร่ภาพออกอากาศประจำเดือนนี้

ตารางการแพร่ภาพออกอากาศย้อนหลัง

การจัดการความรู้ :: KM
OET KM
 • คณะกรรมการ
 • การจัดการความรู้ สทศ.
 • คลังความรู้
 • KM Blog
  รายละเอียด...
การให้บริการสื่อการศึกษา :: Media Services
การให้บริการสื่อการศึกษา
 • บริการการผลิตสื่อ
 • บริการสำเนาสื่อ
 • บริการถ่ายภาพ
  รายละเอียด...

 

 


Last updated : 04-Dec-2017 5:44 PM
© 2002-2008 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.


 

 

หน้าหลัก มสธ :: Home