ผลการสอบ

ขออนุญาต​ถามวิชา82423​แนวข้อสอบเป็นอัตนัยหรือปรนัย​ครับวิชานี้ผมลงเป็น​วิชาเลือก​เสรี​นะคร.....

 

อยากทราบผลสอบทั้งหมด

อยากรู้ผลสอบทั้งหมดครับ

 

ใบคำร้องขอเอกสาร มสธ.10 ส่งเดือนสิงหาคม 61 ได้รับห

ผลการเรียนวิชาสุดท้ายภาคการศึกษาพิเศษ/2560 ประกาศผลว่า สอบผ่านแล้ว ส่วนเอกสาร ใบคำร้องขอสำ.....

 

ขอย้ายสถานที่สอบชั่วคราว

ขอย้ายสถานที่สอบ ปีการศึกษา 1/2561 จากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นโรงเรี.....

 

เปลี่ยนสนามสอบ

สนามสอบใหม่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 53000 แบบถาวร เริ่มตั้งแต่สอบภาคการศึกษาที่1/61เป็นต้นไปคับ .....

 

สนามสอบ

ต้องทำเรื่องส่งใหม่หรอคับหรือว่ายังไง

 

ข้อสอบ

แนวข้อสอบแต่ละวิชานี่ดูจากไหนคะ อยากทราบว่าแต่ละวิชามีปรนัย อัตนัย กี่ข้อ

 

จะได้รับมสธ.15เมื่อไรคะ

ตอนนี้ได้รับใบมสธ.14แล้วและได้เขียนใบมสธ.16.และนำไปจ่ายค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต800.-ทางไปรษณีย.....

 

การลงทะเบียนเรียน

ตอนนี้ยัวสามารถลงทะเบียนเรียนประจำภาคที่1/2561ได้อยู่ไหมค่ะ
เหลือวิชาเดียวสุดท้ายแล้.....

 

สอบถามการลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม 1/61

ขออนุญาตสอบถามการลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมครับ ผมลงเพิ่มชุดวิชา 32447 ไปครับ อยากถามว่าการลง.....

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
12%
การสำเร็จการศึกษา
12%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ