สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ยินดีต้อนรับ
ข่าวสารงานทะเบียนฯ

เนื่องจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

ขอเชิญนักศึกษา มสธ. เข้าร่วมโครงการการสอนปรับพื้นฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

นักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชาตามตารางข้างล่างนี้ ห้ามย้ายสนามสอบหรือไปขอทำบัตรเข้าสอบห้องสอบสำรองโดยเด็ดขาด..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. ขยายเวลาการลงทะเบียนสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1/2560 ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

นักศึกษาที่สอบไล่ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ไม่ผ่านหรือนักศึกษาที่ไม่เข้าสอบสามารถลงทะเบียนสอบซ่อมได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

Load ข่าวเพิ่ม
คำถามล่าสุด

ติดตามข่าวสารหรือติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผลตามช่องทางนี้

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1