ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาภาค 1/57

นักศึกษาท่านใดต้องการลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาในภาคการศึกษาที่ 1/2557 สามารถลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาได้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2557

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

กำหนดการจำหน่ายระเบียบการสมัครและรับสมัครนักศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2557- 16 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้สนใจสามารถสมัครทางไปรษณีย์ และสามารถชำระเงินได้ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งด้วยระบบ Pay @ Post (ยกเว้นไปรษณีย์อนุญาตเอกชน) เคาน์เตอร์เซอร์วิส และร้านเซเว่นอีเลฟเว่น หรือสนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่...
    ที่ทำการของมหาวิทยาลัย จังหวัดนนทบุรี
    ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 จังหวัด        
    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
    โทร. 0 2504 7788 หรือ 0 2982 9700 ดูรายละเอียดระเบียบการรับสมัครคลิกที่นี่

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนรับคนทำเว็บ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษากำลังเปิดรับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จบปริญญาตรีทุกสาขา และมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเว็บด้วย ASP.NET ดูรายละเอียดคลิกที่นี่