สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ยินดีต้อนรับ
ข่าวสารงานทะเบียนฯ

สำนักทะเบียนและวัดผลได้แก้ไขข้อมูลในคู่มือลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีสาระสำคัญ..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

สำนักทะเบียนและวัดผลขยายเวลาการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2561 ออกไปจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2561..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรม Amos วันที่ ๒๘ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

สำนักทะเบียนและวัดผลขอเชิญนักศึกษาแสดงความคิดเห็นและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการตามภารกิจของสำนักทะเบียนและวัดผล..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

นักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชาตามตารางข้างล่างนี้ รวมทั้งสิ้น 93 ชุดวิชา..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

Load ข่าวเพิ่ม
คำถามล่าสุด
สมัครสอบ Walk-in Exam ครั้งแรกถ้าไม่ผ่าน สามารถสมั

8 ช.ม.ที่แล้ว

การสมัครสอบ walk-in Exam หากครั้งแรกสอบไม่ผ่าน สามารถสมัครสอบครั้งที่สองได้หรือไม่

ติดตามข่าวสารหรือติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผลตามช่องทางนี้

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1