ลงทะเบียนภาค 1/57

ในปีการศึกษา 2557 มสธ.เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยได้ปรับปฏิทินการศึกษาใหม่ กำหนดการและกิจกรรมทางด้านงานทะเบียนนักศึกษาได้เลื่อนไปจากเดิม โดยในภาคการศึกษาที่ 1/2557  ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2557 มสธ. ถึงจะส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนในนักศึกษา และเริ่มลงทะเบียนเรียนระหว่างวันที่ 17 มิ.ย-15 ส.ค. 2557 ดูปฏิทินการศึกษาคลิกที่นี่

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

กำหนดการจำหน่ายระเบียบการสมัครและรับสมัครนักศึกษา ภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่ 1 เมษายน - 20 มิถุนายน 2557 สมัครทางไปรษณีย์สามารถชำระเงินได้ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งด้วยระบบ Pay @ Post (ยกเว้นไปรษณีย์อนุญาตเอกชน) เคาน์เตอร์เซอร์วิส และร้านเซเว่นอีเลฟเว่น หรือสนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่...
    ที่ทำการของมหาวิทยาลัย จังหวัดนนทบุรี
    ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 จังหวัด        
    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
    โทร. 0 2504 7788 หรือ 0 2982 9700