รับสมัครนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2559

มสธ. เป็นมหาวิทยาลัยเปิด เรียนทางไกล ไม่ต้องเข้าชั้นเรียน ศึกษาด้วยตนเองผ่านตำราและสื่อต่างๆ กำลังเปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 11 สาขาวิชา (คณะ) ภาคเรียนที่ 1 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 สามารถหาซื้อใบสมัครได้จากร้าน 7-Eleven (Book Smile) หรือที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ และที่ทำการ มสธ. นนทบุรี

ดูรายละเอียด

การลงทะเบียนเรียน
ภาค 2/2558

นักศึกษา มสธ. ในระดับปริญญาตรีสามารถลงทะเบียนเรียนเพิ่มชุดวิชาภาคการศึกษาที่ 2/2558 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงเดือน 30 มีนาคม 2559 ตามช่องทางที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ (ผ่านไปรษณีย์ ธนาคาร อินเตอร์เน็ต เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ทั่วประเทศ)

ดูเพิ่มเติม

กำหนดวันประกาศผลสอบ

1. ชุดวิชาที่ใช้ข้อสอบปรนัยล้วนจะประกาศผลสอบวันที่ 9 มีนาคม 2559
2. ชุดวิชาที่มีข้อสอบปรนัยและอัตนัยในชุดวิชาเดียวกันจะประกาศผลสอบวันที่ 18 มีนาคม 2559
3. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพและชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะจะประกาศผลสอบวันที่ 30 มีนาคม 2559

 ดูรายละเอียด

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
02 504 7231

ยินดีต้อนรับทุกท่าน สำนักทะเบียนและวัดผลให้บริการทางด้านงานทะเบียนนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล ตั้งแต่การสมัคร ลงทะเบียนเรียน จัดสอบ ประมวลผลสอบ และการสำเร็จการศึกษา รวมทั้ง การจัดสอบให้แก่หน่วยงานหรือส่วนราชการต่างๆ รับตรวจกระดาษคำตอบด้วยเครื่อง OMR และรับออกข้อสอบและประมวลผลสอบโดยทีมคณาจารย์ที่มีคุณภาพด้านการวัดและประเมินผล

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข่าวสารงานทะเบียนฯ


การลงทะเบียนเรียนภาค 2/58

ภาคการศึกษาที่ 2/2558 มีกำหนดการลงทะเบียนเรียนตั้งแต่บัดนี้ถึงกุมภาพันธ์ 2559 ให้นักศึกษาดูรายละเอียดชุดวิชาที่เปิดสอนและตารางสอบจากคู่มือลงทะเบียนเรียนหรือดูได้จากเว็บไซต์ของสำนักทะเบียนและวัดผล

มสธ. รับสมัครนักศึกษาใหม่

มสธ.กำลังเปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี 11 สาขาวิชา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 สำหรับภาคการศึกษาที่ 2/2558 มสธ.เปิดโอกาสให้แก่ผู้เคยเป็นนักศึกษา มสธ.ที่ยังเรียนไม่จบ ให้สามารถกลับมาเรียนใหม่ โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนชุดวิชาได้ฟรี เข้าสู่หลักสูตรที่สมัครใหม่และยังเปิดโอกาสในแก่ผู้สมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครเพิ่มอีก 1 ใบฟรี กรณีที่มีญาติต้องการเรียนด้วย

วันประกาศผลสอบไล่ 1/58

มหาวิทยาลัยฯ กำหนดวันประกาศผลการสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 1/2558 และระยะเวลาการรับลงทะเบียนสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1/2558 เป็นช่วงๆ ดังนี้

1. ชุดวิชาที่ใช้ข้อสอบปรนัยล้วนจะประกาศผลสอบวันที่ 9 มีนาคม 2559
2. ชุดวิชาที่มีข้อสอบปรนัยและอัตนัยในชุดวิชาเดียวกันจะประกาศผลสอบวันที่ 18 มีนาคม 2559
3. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพและชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะจะประกาศผลสอบวันที่ 30 มีนาคม 2559 รายละเอียดคลิกที่นี่


คู่มือการลงทะเบียนเรียน

สำนักทะเบียนและวัดผล ได้จัดเตรียมคู่มือสำหรับให้นักศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการลงทะเบียนเรียนนแต่ละถาคการศึกษา ดังนี้

คู่มือการลงทะเบีนเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558

คู่มือการลงทะเบีนเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557

สมัครเรียนกับ มสธ.

เรียน มสธ. ดีอย่างไร

มสธ. รับไม่จำกัด ไม่ต้องสอบเข้า <ดูเพิ่มเติม>

เรียนกันทั้งครอบครัว ซื้อ 1 แถม 1

มหาวิทยาลัยให้สิทธิแก่ผู้ซื้อระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558 ทุกราย สามาถดาวน์โหลดใบสมัครและขึ้นทะเบียน (มสธ.1) ได้อีก 1 ใบ ฟรี <ดูรายละเอียด>

การยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนฯ

นักศึกษาเก่าที่เรียนไม่จบ สมัครใหม่โอนชุดวิชาได้ฟรี <ดูรายละเอียด>