ตั้งคำถามใหม่
 หัวข้อ/คำถามจากทุกหมวด
ยังไม่ได้รับการแจ้งสนามสอบซ่อม
fithanna ถาม เมื่อ: 30 ก.ค. 57 เวลา 18:06
ตรวจถามเรื่องการขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
PrayutEmcz ถาม เมื่อ: 29 ก.ค. 57 เวลา 16:16 | นวรัตน... ตอบ เมื่อ: 30 ก.ค. 57
สามารถลงทะเบียนวิชาที่ไม่ได้เข้าสอบภาคพิเศษได้หรือเปล่าคะ
suwimol_nan ถาม เมื่อ: 29 ก.ค. 57 เวลา 9:39 | นวรัตน... ตอบ เมื่อ: 30 ก.ค. 57
ด่วนๆๆๆอยากจะสอบถามค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ในปี2557ครับ
pong1982 ถาม เมื่อ: 29 ก.ค. 57 เวลา 8:01 | นวรัตน... ตอบ เมื่อ: 30 ก.ค. 57
ผลการสอบประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์
jirasak.sawangvaree ถาม เมื่อ: 22 ก.ค. 57 เวลา 20:44 | นวรัตน... ตอบ เมื่อ: 30 ก.ค. 57
ผลสอบอบรมเข้ม
sakultala ถาม เมื่อ: 29 ก.ค. 57 เวลา 14:29 | นวรัตน... ตอบ เมื่อ: 30 ก.ค. 57
ตรวจสอบการโอนวิชาค่ะ
napatsawadee ถาม เมื่อ: 30 ก.ค. 57 เวลา 17:23
การลงเรียนวิชาที่มี 1 และ 2
eve.methaw ถาม เมื่อ: 30 ก.ค. 57 เวลา 17:16
ผลการสอบ
sunaree.aoy ถาม เมื่อ: 28 ก.ค. 57 เวลา 10:29 | นวรัตน... ตอบ เมื่อ: 30 ก.ค. 57
ขอทราบสถานที่สอบซ่อม
pongpun kamontum ถาม เมื่อ: 30 ก.ค. 57 เวลา 17:06

เลือกหมวดคำถามอื่น: