วิชา 33304

ค่าอบรมเข้มวิชา 33304 ประมาณเท่าไรค่ะเพราะเพื่อนบอกมาประมาณ 5,000 บาทจริงหรือเปล่า

ถามโดย: กนกทิพ เมื่อ: 2/5/2556 7:47:03  

ตอบคำถาม


พรุ่งนี้ ถามให้น๊ะ วันนี้ เจ้าหน้าที่กลับบ้านหมดแล้ว

ดร.กุญชร เจือตี๋
            อาจารย์ประจำสำนักทะเบียนและวัดผล
kunchon.jeo@stou.ac.th

            ตอบเมื่อ: 2/5/2556 16:49:00
       
 

Home

ข่าวสารงานทะเบียน

รู้จักสำนักทะเบียนและวัดผล

STOU Connect

วิกิทะเบียนฯ

สมัครเป็นนักศึกษา

การลงทะเบียนเรียน

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียน

การรักษาสถานภาพนักศึกษา

คำถามถามบ่อย

ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศต่างๆ

การเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ

การเข้ารับการฝึกปฏิบัติ

การเตรียมตัวสอบ

การสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
(มสธ 10)

ข้อมูลการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี

ดาวน์โหลดกิจกรรมประจำชุดวิชา

ตรวจสอบการส่งสมุดฝึกอักษรจีน

บริการออกข้อสอบ และจัดสอบทั่วประเทศ

สำหรับเจ้าหน้าที่

เว็บไซต์สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
© 2555 Office of Registration, Records and Evaluation
จัดทำโดยศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ติชมหรือติดต่อผู้ดูแลระบบ re.reoffice@stou.ac.th
หรือ โทร. 025047231
Scroll to top