เตือนความจำ : 16 ม.ค. 2557 วันสุดท้ายของการถอนชุดวิชา (ภาค2/56)

รายชื่อผู้เข้าอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรม Amos (รุ่นที่ 2)

วันที่ 11-12  กรกฎาคม  2557  ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดลำปาง ....

อ่านต่อ

ผลสอบชุดปรนับ+อัตนัยออกแล้ว ลทบ.สอบซ่อมได้ถึง 30 มิ.ย.

ขณะนี้ผลสอบชุดวิชาที่มีแบบทดสอบเป็นแบบปรนัยและอัตนัยออกแล้ว หากนักศึกษาทราบผลสอบแล้ว ยังสอบไม่ผ่าน (อัตนัย) สามารถลงทะเบียนสอบซ่อมได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557....

อ่านต่อ

ลักษณะข้อสอบซ่อม 2 และภาคพิเศษ 2556

ในการสอบซ่อม  ภาคการศึกษาที่ 2/2556  และภาคการศึกษาพิเศษ....

อ่านต่อ

ผลสอบชุดปรนัยล้วนประกาศวันที่ 18 มิถุนายน

มหาวิทยาลัยเลื่อนการประกาศผลสอบประจำภาคการศึกษา 2/2556 ชุดวิชาที่เป็นข้อสอบแบบปรนัยล้วน จากเดิมประกาศวันที่ 11 มิ.ย เป็นวันที่ 18 มิ.ย. สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านสามารถลงทะเบียนสอบซ่อ....

อ่านต่อ

รายชื่อผู้เข้าอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรม Amos รุ่นที่ 1

รายชื่อผู้เข้าอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรม Amos    (รุ่นที่ 1) รุ่นที่  1  วันที่  5- 6 มิถุนายน 2557  ณ  มสธ.      ....

อ่านต่อ

ฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรม Amos

สำนักทะเบียนและวัดผลจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่องโครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรม Amos รายละเอียดดังต่อไปนี้         ....

อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรมการเรียนการสอน

สำนักทะเบียนและวัดผลจัดโครงการบริการทางวิชาการให้แก่ผู้สนใจทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ....

อ่านต่อ

วันประกาศผลอบรมเข้มพิเศษภาคไล่ 1/56

สำนักทะเบียนและวัดผล ขอแจ้งให้นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมเข้มพิเศษในภาคการศึกษาที่ 1/2556 ว่าผลการอบรมเข้มฯ จะประกาศในวันที่ 23 มกราคม 2557....

อ่านต่อ

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มสธ.รุ่นที่ 31

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2555 (รุ่นที่ 31) มหาวิทยาลัยกำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 17-19 มีนาคม 2557 ดูรายละเอียดเบื้องต้นได้ที....

อ่านต่อ

ปฏิทินการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2557

ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ปรับเปลี่ยนกำหนดการและกิจกรรมการศึกษาให้สอดคล้องกับประชาคมอาเซียน โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ซึ่งการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบจะเลื่อนไปจากเดิม อ่านต่อ