STOU Connect >การสำเร็จการศึกษา
ตั้งคำถามใหม่

การตอบรับเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 56 เวลา 19:16 ถามโดย: boycourt อ่าน : 644 ครั้ง ตอบ : 1 คำตอบ

ได้รับเอกสารจากมสธ.ดังนี้ 1.จดหมายข่าวบัณฑิต ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2554 2.กำหนดการวันฝึกซ้อมใหญ่ฯ 3.แผนผังแสดงอาคารต่างๆภายในมสธ. 4.แผนผังที่จอดรถบัณฑิตและญาติ 5.การ์ดแสดงความยินดี และ 6.แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต แต่ไม่เห็นมีเอกสารให้ตอบรับยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จึงใคร่เรียนสอบถามว่าเอกสารที่ไม่มีนั้น ทางมสธ.จะจัดส่งมาสอบถามภายหลังอีกใช่หรือไม่ครับ หรือว่าส่งมาพร้อมจดหมายข่าวบัณฑิตครับ เนื่องจากได้เคยสอบถามไปครั้งหนึ่งแล้วทางกระดานนี้ และทางเจ้าหน้าที่แนะนำว่าให้ตอบยืนยันทางเอกสารที่จะจัดส่งมาด้วยอีกครั้ง (ยืนยันไม่ประสงค์เข้ารับทางออนไลน์ในเวปแล้ว)

คำตอบที่ # 1

เรียน นักศึกษา
      กรณีของคุณหากไม่ได้รับเอกสารตอบกลับการเข้ารับปริญญาบัตรนั้น ก็ไม่ต้องกังวลแต่อย่างใดนะคะ ซึ่งดิฉันจะจัดส่งคำร้องที่จะไม่เข้ารับปริญญาบัตรข้างต้นไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปคะ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการคะ

ธัญรัตน์ ศรีชนะ ตอบ เมื่อ: 6 ก.พ. 56 เวลา 14:12

โปรดให้คะแนการตอบคำถามนี้