STOU Connect >การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
ตั้งคำถามใหม่ -ขออภัย! ระบบได้แจ้งว่า The transaction log for database 'ORE' is full. To find out why space in the log cannot be reused, see the log_reuse_wait_desc column in sys.databases : หากยังไม่ได้รับการแก้ไข โปรดแจ้ง Web Admin เพื่อแก้ไขต่อไป

สมัครนักศึกษาใหม่ สามารถโอนชุดที่เคยสอบผ่านได้กี่วิชา

วันที่: 16 กรกฎาคม 56 เวลา 16:37 ถามโดย: wasana.oay อ่าน : 342 ครั้ง ตอบ : 1 คำตอบ

เคยเป็นนักศึกษารหัส 4830070852 ซึ่งสิ้นสุดสถานภาพนึกศึกษาแล้ว เหลือเพียงวิชาเดียวก็จะจบ อยากเรียนต่อให้จบ ไม่ทราบว่าถ้าสมัครใหม่ี สามารถเทียบโอนได้กี่วิชาคะ (หมดหรือป่าว) โทรสอบถามก็โทรติดยากมาก พอติดก้อตอบคำถามห้วนๆ บอกให้ไปซื้อใบสมัครที่ 7-11 ไม่ได้คำแนะนำที่ดี แล้วรหัสนักศึกษาเดิมก็ดูข้อมูลไม่ได้แล้วว่าวิชาที่ผ่านมีอะไรบ้าง จะดูได้ยังไงบ้างคะ รบกวนแจ้งทางเมล์ wasana_oay@hotmail.com

คำตอบที่ # 1

เรียน    คุณชนม์ณกานต์

1.นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอโอนชุดวิชาที่เคยสอบผ่านจากหลักสูตรเดิม และมีในหลักสูตรใหม่ได้ทุกชุดวิชา รวมทั้งชุดเลือกเสรี หากชุดวิชานั้นๆ ไม่เป็นชุดวิชาที่สาขาวิชาใหม่ห้ามลงทะเบียนเรียนเป็นชุดวิชาเลือกเสรี
 โดยดำเนินการตามแบบฟอร์ม มสธ 19 พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการโอนชุดวิชา ชุดวิชาละ 200 บาท และแนบสำเนาหลักฐานการสอบผ่านในชุดวิชาที่ขอโอนไปยังสำนักทะเบียนและวัดผลภายหลังจากที่คุณได้รับตอบรับการเป็นนักศึกษาใหม่ โดยได้รับรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบชุดวิชาที่มีสิทธิโอนได้ด้วยตนเองโดยการนำชุดวิชาที่สอบผ่านตรวจสอบกับชุดวิชาที่ศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรใหม่หากมีชุดวิชาที่ตรงกันคุณสามารถขอโอนชุดวิชานั้นๆได้ค่ะ ทั้งนี้คุณสามารถเข้าไป download แบบฟอร์มการโอนชุดวิชา มสธ 19 ได้ที่ website ของมสธหน้าแรกคลิ๊กที่หัวข้อหลักสูตรปริญญาตรี จะพบรายละเอียดต่างๆ ด้านซ้ายมือเลือกแบบฟอร์มต่างๆ อีกครั้งค่ะ หรือ คลิ๊กได้ที่นี่ค่ะ 

2.หากคุณเก็บหลักฐานการสอบผ่านจากสถานภาพนักศึกษาเดิม (4830070852) ไม่ครบทุกชุดวิชา ขอให้ download แบบฟอร์ม มสธ. 30 โดยกรอกความต้องการในข้อที่ 4 ขอใบตรวจสอบผลการเรียน และชำระค่าธรรมเนียมที่ไปรษณีย์ระบบ pay at post จำนวน 50 บาท ด้วยนะคะ และจัดส่งคำร้องไปยังสำนักทะเบียนและวัดผล พร้อมรูปถ่ายแต่งกายสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป เพื่อจัดทำใบตรวจสอบผลการเรียนให้ต่อไปค่ะ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา

ยินดีให้บริการค่ะ

นวรัตน์ วิเศษปั้น ตอบ เมื่อ: 16 ก.ค. 56 เวลา 19:10

โปรดให้คะแนการตอบคำถามนี้