STOU Connect >การวัดผลการศึกษา
ตั้งคำถามใหม่

วันประกาศผลสอบซ่อม 2/55

วันที่: 4 สิงหาคม 56 เวลา 20:04 ถามโดย: arthit.sutthithum อ่าน : 250 ครั้ง ตอบ : 1 คำตอบ

อยากทราบวันประกาศผลสอบภาคพิเศษ และ ผลสอบซ่อม 2/55 8iy[

คำตอบที่ # 1

เรียน นักศึกษา
       สำนักทะเบียนจะประกาศผลการสอบซ่อมภาคที่ 2/55 หรือภาคพิเศษ/55 หลังการสอบประมาณ 45 วัน ซึ่งจะประกาศผลหน้าเว็บไซต์ประมาณวันที่ 18 ก.ย. 56 คะ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการคะ

ธัญรัตน์ ศรีชนะ ตอบ เมื่อ: 6 ส.ค. 56 เวลา 10:55

1 คนให้คะแนนคำตอบนี้
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ พอใจมากที่สุด