STOU Connect >การสมัครเป็นนักศึกษา
ตั้งคำถามใหม่

ตรวจสอบการสมัครเรียนภาค2/2556

วันที่: 10 ตุลาคม 56 เวลา 17:26 ถามโดย: be.publaw อ่าน : 2163 ครั้ง ตอบ : 1 คำตอบ

ผมได้สำเร็จการศึกษา สาขานิเทศศาสตร์ จากมสธ.ไปเมื่อภาค2/2555 ต่อมาได้สมัครในสาขาศึกษาศาสตร์ ในภาค 2/2556 โดยได้สมัครเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 บัดนี้ยังไม่ได้รับการตอบรับจากทางมสธ.เลย จึงมีความประสงค์ให้มสธ.ตรวจสอบว่าได้รับผมเป็นนักศึกษาแล้วหรือไม่ ขอบคุณครับ

คำตอบที่ # 1

เรียน คุณประเสริฐ
      

ได้รับข้อมูลการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ของคุณแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารการสมัคร หากถูกต้องจะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในภาคปลายปีการศึกษา  2556  และจัดส่งหนังสือตอบรับการเป็นนักศึกษาให้ทราบต่อไปคะ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการคะ

ธัญรัตน์ ศรีชนะ ตอบ เมื่อ: 11 ต.ค. 56 เวลา 12:53

1 คนให้คะแนนคำตอบนี้
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ พอใจมากที่สุด