STOU Connect >การสมัครเป็นนักศึกษา
ตั้งคำถามใหม่ -ขออภัย! ระบบได้แจ้งว่า The transaction log for database 'ORE' is full. To find out why space in the log cannot be reused, see the log_reuse_wait_desc column in sys.databases : หากยังไม่ได้รับการแก้ไข โปรดแจ้ง Web Admin เพื่อแก้ไขต่อไป

การสมัครเป็นนักศึกษา ภาค1/2557

วันที่: 29 ตุลาคม 56 เวลา 8:02 ถามโดย: qqw อ่าน : 18611 ครั้ง ตอบ : 1 คำตอบ

ผมคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาค1/2556 ชึ่งพึ่งได้รับเอกสารที่ส่งมา มสธ. เป็นใบ มสธ.10 ตอนนี้อยู่ในระหว่างการเตรียมจัดส่งให้ มสธ. ขอถามดังนี้ครับ 1.ผมใช้ใบรับรองสำเร็จการศึกษา(มสธ.14)สมัครเป็นนักศึกษาภาค1/2557ได้หรือไม่ ในขณะที่ยังมีสภาพเป็นนักษารหัสปี53อยู่(ผมจะลงเรียนสาขาศึกษาศาสตร์ เอกแนะแนว) 2 ถ้าไม่จำเป็นต้องใช้ใบรับรองสำเร็จการศึกษา(มสธ.14)ก็ไม่ต้องส่งใบคำร้องขอเอกสาร(มสธ.30/1)ส่งแต่ มสธ.10 ไช่หรือไม่ครับ

คำตอบที่ # 1

เรียน นักศึกษา
        1.คุณสามารถใช้ มสธ.13 หรือ  มสธ.14 ในการสมัครเรียนปีการศึกษา  2557 ได้คะ 
        2.ภายหลังจากที่ท่านได้ทราบผลการสอบผ่านครบตามหลักสูตร ขอให้ยื่นคำร้อง 30/1 เพื่อขอหนังสือรับรองครบหลักสูตร มสธ.13 เพื่อใช้ในการสมัครเรียนได้เลย  พร้อมกับ มสธ.10 ได้คะ  เนื่องจาก มสธ.14 จะต้องรอสภาอนุม้ติการจบใช้ระยะเวลา  3 เดือนคะ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการคะ

ธัญรัตน์ ศรีชนะ ตอบ เมื่อ: 4 พ.ย. 56 เวลา 9:52

28 คนให้คะแนนคำตอบนี้
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ พอใจมาก