STOU Connect >การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
ตั้งคำถามใหม่ -ขออภัย! ระบบได้แจ้งว่า The transaction log for database 'ORE' is full. To find out why space in the log cannot be reused, see the log_reuse_wait_desc column in sys.databases : หากยังไม่ได้รับการแก้ไข โปรดแจ้ง Web Admin เพื่อแก้ไขต่อไป

ยังไม่ได้รับเอกสาร2/2556

วันที่: 10 ธันวาคม 56 เวลา 9:45 ถามโดย: khomkhwen noyklang อ่าน : 197 ครั้ง ตอบ : 1 คำตอบ

5680003133 ลงทะเบียน 2/56 แล้วยังไม่ได้รับเอกสาร ลงตามกำหนดระยะเวลาแล้วไม่รู้ว่าได้รับการลงทะเบียนหรือไม่

คำตอบที่ # 1

เรียน   คุณคมขวัญ

สำนักทะเบียนและวัดผลได้รับลงทะเบียนเรียนชุดวิชา  10121  10131   80206   ในภาคการศึกษาที่ 2/2556 ให้คุณแล้วนะคะ และขณะนี้อยู่ระหว่างส่งข้อมูลการรับลงทะเบียนไปยังสำนักบริการการศึกษาเพื่อจัดส่งวัสดุการศึกษาให้ต่อไปค่ะ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา

ยินดีให้บริการค่ะ

นวรัตน์ วิเศษปั้น ตอบ เมื่อ: 11 ธ.ค. 56 เวลา 15:28

1 คนให้คะแนนคำตอบนี้
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ พอใจน้อยมาก