STOU Connect >การลงทะเบียนเรียน
ตั้งคำถามใหม่

ช่วยกรุณาตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเรียน 2/56 ให้ด้วยครับ

วันที่: 13 ธันวาคม 56 เวลา 9:45 ถามโดย: woody.wongsaming อ่าน : 223 ครั้ง ตอบ : 1 คำตอบ

เนื่องจากยังไม่รับการยืนยันการลงทะเบียน และหนังสือยังจัดส่งมาไม่ถึง จึงใคร่ขอความกรุณาตรจสอบให้ด้วยครับ

คำตอบที่ # 1

เรียน   คุณวุฒิพงษ์


สำนักทะเบียนและวัดผลได้รับลงทะเบียนเรียนชุดวิชา   11305   30209   32206  ในภาคการศึกษาที่ 2/2556 ให้คุณแล้วนะคะ และขณะนี้อยู่ระหว่างส่งข้อมูลการรับลงทะเบียนไปยังสำนักบริการการศึกษาเพื่อจัดส่งวัสดุให้ต่อไปค่ะ กรณีของคุณขอให้รอซักระยะค่ะ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา

ยินดีให้บริการค่ะ

นวรัตน์ วิเศษปั้น ตอบ เมื่อ: 14 ธ.ค. 56 เวลา 13:51

1 คนให้คะแนนคำตอบนี้
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ พอใจมากที่สุด