STOU Connect >การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา
ตั้งคำถามใหม่

ขอ มสธ.13 แล้วมีกำหนดให้ไปรับด้วยตัวเองวันที่ 14 ม.ค.57 (จะขอรับเอกสารก่อน 3 วัน ได้หรือไม่)

วันที่: 8 มกราคม 57 เวลา 9:04 ถามโดย: khiewsent_123 อ่าน : 208 ครั้ง ตอบ : 1 คำตอบ

1.ขอ มสธ13 มีกำหนดให้ไปรับด้วยตัวเองวันที่ 14 ม.ค.57(จะขอรับเอกสารก่อน วันที่11 ม.ค.57 ได้หรือไม่) 2.ได้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต มสธ16 ทางไปรษณีย์แล้ว สามารถขอ มสธ 14,มสธ15 กับทางมหาลัยได้หรือไม่

คำตอบที่ # 1

เรียน คุณอมรรัตน์
       ขอให้คุณมารับเอกสาร มสธ.13 ได้ตามวันที่แจ้งนัดรับเท่านั้นคะ  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำเร็จการศึกษาใช้เวลาประมาณ 3 เดือน และหลังจากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำเร็จการศึกษาให้แล้ว สำนักทะเบียนและวัดผลจะดำเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา (มสธ.14)  และคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต (มสธ.16) ให้ต่อไป และจะจัดทำใบรายงานผลการศึกษา หลังจากที่ผู้สำเร็จการศึกษาได้ขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้ว คะ 
       กรณีที่คุณได้ชำระค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้วนั้น สำนักทะเบียนและวัดผลยังไม่พบข้อมูลแต่อย่างใด จึงจอสอบถามเพิ่มเติมว่าได้ชำระเงินวันที่เท่าไหร่ เพื่อตรวจสอบโดยละเอียดต่อไปคะ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการคะ

ธัญรัตน์ ศรีชนะ ตอบ เมื่อ: 9 ม.ค. 57 เวลา 15:48

1 คนให้คะแนนคำตอบนี้
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ พอใจมาก