STOU Connect >การลงทะเบียนเรียน
ตั้งคำถามใหม่

การลงทะเบียน1/2557

วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 57 เวลา 20:44 ถามโดย: prasongsilp อ่าน : 2238 ครั้ง ตอบ : 1 คำตอบ

ลงซ่อมภาคปฏิบัติวิชา54113 ภาคเรียนที่1/2556ซึ่งเป็นวิชาสุดท้ายตามหลักสูตร ซึ่งทะเบียนเปิดให้ลงสอบซ่อมในภาคที่1/2557 จำเป็นต้องลงทะเบียนหรือลงรักษาสถานะภาพ หรือไม่ต้องลงครับ

คำตอบที่ # 1

เรียน นักศึกษา

        กรณีของคุณยังไม่ต้องลงทะเบียนลาพัก เพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาของภาคที่  1/57 แต่อย่างใดคะ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการคะ

ธัญรัตน์ ศรีชนะ ตอบ เมื่อ: 24 ก.พ. 57 เวลา 11:05

3 คนให้คะแนนคำตอบนี้
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ พอใจมาก