STOU Connect >การลงทะเบียนเรียน
ตั้งคำถามใหม่

การลงทะเบียนเรียนภาคพิเศษ/2556

วันที่: 4 มีนาคม 57 เวลา 1:30 ถามโดย: kriddi อ่าน : 295 ครั้ง ตอบ : 1 คำตอบ

กระผมอยากทราบว่า การลงทะเบียนเรียนภาคพิเศษ/2556 นั้น สามารถลงทะเบียนเรียนเป็นจำนวนวิชาเท่ากับ ภาคเรียน 1/2556 และ 2/2556 หรือไม่ครับ คือทั้ง 2 ภาคการเรียนปกติ ขั้นต่ำคือ 1 วิชาต่อภาคเรียน และไม่เกิน 3 วิชาต่อภาคเรียน ส่วนภาคพิเศษ/2556 ใช้ระเบียบเดียวกันหรือไหมครับ หรือ มีรายละเอียดอย่างไร ช่วยชี้แจ้งกระผมหน่อยครับ คือตัวกระผมอยากลงภาคพิเศษ/2556 เป็นจำนวน 3 วิชา แต่ไม่แน่ใจว่าจะลงได้หรือเปล่าครับ

คำตอบที่ # 1

เรียน นักศึกษา
      ภาคการศึกษาพิเศษสามารถลงทะเบียนได้เพียง  1 ชุดวิชาเท่านั้น และจะไม่มีสอบซ่อมคะ ทั้งนี้ขั้นตอนการลงทะเบียน และค่าบำรุงการศึกษาเหมือนการลงทะเบียนภาคปกติคะ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการคะ

ธัญรัตน์ ศรีชนะ ตอบ เมื่อ: 4 มี.ค. 57 เวลา 9:52

โปรดให้คะแนการตอบคำถามนี้