สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ยินดีต้อนรับ
ข่าวสารงานทะเบียนฯ

เนื่องจากวันที่ 4-11 มีนาคม 2561 มีการใช้พื้นที่ภายใน มสธ.เพื่อจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

นักศึกษาที่สอบไล่ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ไม่ผ่านหรือนักศึกษาที่ไม่เข้าสอบสามารถลงทะเบียนสอบซ่อมได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.ขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรม AMOS วันที่ 26-27..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่จัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลอย่างสมบูรณ์แบบ..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

มสธ.ที่ทำการนนทบุรีจะหยุดทำการระหว่างวันที่ 4-11 มีนาคม 2561 เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีการใช้สถานที่ภายใน..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

เนื่องจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

Load ข่าวเพิ่ม
คำถามล่าสุด
ชี้แจงรายละเอียด ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบซ่อมที่

ช.ม.ที่แล้ว

ได้ชำระแล้วเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 17.21 น. จำนวน 600 บาท ค่าบริการ 10 บาท..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

ตรวจผลการลงทะเบียน สอบซ่อม 1/60

2 ช.ม.ที่แล้ว

ลงทะเบียนสอบซ่อมวิชา 96102 จ่ายเงินเมื่อวันที่ 16 มี.ค 2561

ติดตามข่าวสารหรือติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผลตามช่องทางนี้

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1