ลักษณะข้อสอบในการสอบภาคไล่ 1/2560

ดูรายละเอียดของลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบภาคการศึกษาไล่ 1/2560 คลิกที่นี่ ข้อความนี้ปรากฏขึ้น แสดงว่าท่านไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมเรียกดูไฟล์ PDF........... ดูรายละเอียด

ตารางการสอบปรับพื้นฐานชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ขอแจ้งตารางการสอนปรับพื้นฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ ปีการศึกษา 2560 ซึ่งจะมีการเรียนจำนวน 5 วัน วันละ 6 ชั่วโมง (9.00-16.00 น.) มีกำหนดการสอนในวันที่ 26 พ.ย., 3 ธ.ค., 17 ธ.ค., 24 ธ.ค. และ 7 ........... ดูรายละเอียด

ติวคณิตศาสตร์และสถิติฟรี

ขอเชิญนักศึกษา มสธ. เข้าร่วมโครงการการสอนปรับพื้นฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ ปีการศึกษา 2560 เพื่อนำไปใช้ศึกษาในชุดวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์และสถิติในหลักสูตรปริญญาตรี และเตรียมความพร้อมแล........... ดูรายละเอียด

ชุดวิชาที่ห้ามนักศึกษาย้ายสนามสอบในการสอบซ่อมภาค 2 และภาคพิเศษ/59

เนื่องจากในการสอบครั้งนี้มีบางชุดวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนน้อยมาก มหาวิทยาลัยจึงจัดพิมพ์ข้อสอบไว้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนสอบซ่อมและลงทะเบียนเรียนภาคพิเศษเท่านั้น  ดังนั้นจึงขอแจ้งให้นักศึกษาที่ลง........... ดูรายละเอียด

รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรม Amos

รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรม Amos วันที่ 9 - 10  กรกฎาคม  2560 ณ ห้องปฏิบัติก........... ดูรายละเอียด