ตารางสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2/59 และภาคพิเศษ 59

โปรดทราบตารางสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2/2559 และภาคการศึกษาพิเศษ 2559 มีการเปลี่ยนแปลงคาบการสอบจากเดิม 3 คาบเหลือ 2 คาบ แต่ก็ยังคงมีบางชุดวิชาที่ยังจัดสอบในคาบที่ 3 อยู่ โปรดดูรายละเอียด คลิกที่นี่ ........... ดูรายละเอียด

รายละเอียดชุดวิชาที่ห้ามย้ายสนามสอบของการสอบซ่อมภาค 1/59

คำชี้แจ้งสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนในการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1/2559 ตามชุดวิชาข้างล่างนี้ ไม่สามารถย้ายสนามสอบหรือไปขอทำบัตรเข้าสอบห้องสองสำรองโดยเด็ดขาด รายละเอียด คลิกที่นี่ ........... ดูรายละเอียด

ขอเชิญเข้าอบรมการใช้โปรแกรม Amos (นครศรีฯ)

นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกที่ต้องทำวิทยานิพนธ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรหรือเป็นงานวิจัย ดังนั้นจึงควรรู้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรมต่างๆ ที่นักศึกษาเสนอมา กอร์ปด้วยหน้าที่........... ดูรายละเอียด

เชิญสมัครเข้ารับการสอนปรับพื้นฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ

ขอเชิญนักศึกษา มสธ. เข้าร่วมโครงการการสอนปรับพื้นฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อนำไปใช้ศึกษาในชุดวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์และสถิติในหลักสูตรปริญญาตรี และเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจใน........... ดูรายละเอียด

ลักษณะข้อสอบในการสอบซ่อมภาคที่ 1/59

ดูรายละเอียดของลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1/2559 คลิกที่นี่ ข้อความนี้ปรากฏขึ้น แสดงว่าท่านไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมเรียกดูไฟล์........... ดูรายละเอียด