ลักษณะข้อสอบในการสอบภาคพิเศษและสอบซ่อม 2/59

ดูรายละเอียดของลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบภาคการศึกษาพิเศษ/2559 และสอบซ่อม 2/2559 คลิกที่นี่ ข้อความนี้ปรากฏขึ้น แสดงว่าท่านไม่ได้ติดตั้งโปรแ........... ดูรายละเอียด

รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรม Amos

รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรม Amos วันที่ 9 - 10  กรกฎาคม  2560 ณ ห้องปฏิบัติก........... ดูรายละเอียด

ชุดวิชาที่ห้ามนักศึกษาย้ายสนามสอบในการสอบไล่ภาค 2/59

ข้อความนี้ปรากฏขึ้น แสดงว่าท่านไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมเรียกดูไฟล์ PDF หรือ ท่านใช้ Web Browser รุ่นเก่า จึงไม่สามารถ load ไฟล์ PDF ได้ อย่างไรก็ตาม หากต้อง........... ดูรายละเอียด

ตารางสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2/59 และภาคพิเศษ 59

โปรดทราบตารางสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2/2559 และภาคการศึกษาพิเศษ 2559 มีการเปลี่ยนแปลงคาบการสอบจากเดิม 3 คาบเหลือ 2 คาบ แต่ก็ยังคงมีบางชุดวิชาที่ยังจัดสอบในคาบที่ 3 อยู่ โปรดดูรายละเอียด คลิกที่นี่ ........... ดูรายละเอียด

เชิญสมัครเข้ารับการสอนปรับพื้นฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ

ขอเชิญนักศึกษา มสธ. เข้าร่วมโครงการการสอนปรับพื้นฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อนำไปใช้ศึกษาในชุดวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์และสถิติในหลักสูตรปริญญาตรี และเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจใน........... ดูรายละเอียด