ลักษณะข้อสอบในการสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 1/59

ดูรายละเอียดของลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 1/2559 คลิกที่นี่ ข้อความนี้ปรากฏขึ้น แสดงว่าท่านไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมเรียกดูไฟล์ ........... ดูรายละเอียด

ชุดวิชาที่ห้ามย้ายสนามสอบหรือไปขอทำบัตรเข้าสอบห้องสองสำรอง

คำชี้แจ้งสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนในการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2/2558 และภาคการศึกษาพิเศษ 2558 ตามชุดวิชาข้างล่างนี้ ไม่สามารถย้ายสนามสอบหรือไปขอทำบัตรเข้าสอบห้องสองสำรองโดยเด็ดขาด รายละเอียด คลิกที่นี........... ดูรายละเอียด

ฟรีค่าสมัครและโอนชุดวิชาสำหรับศิษย์เก่าที่จะกลับมาเรียนใหม่

เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครบรอบการสถาปนา ๓๘ ปี มหาวิทยาลัยขอมอบโอกาสพิเศษสำหรับบัณฑิต และ นักศึกษาของ มสธ. ที่หมดสถานภาพการเป็นนักศึกษาไปแล้วเนื่องจากไม่สำเร็จการศึกษา ทุกหลักสูตร ไ........... ดูรายละเอียด

ดาวน์โหลด "การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอผลการวิจัย"

สำนักทะเบียนและวัดผลได้จัดทำงานวิจัยในหัวข้อ "การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอผลการวิจัย" เพื่อเป็นการบริการทางวิชาการและเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนทางไกล ท่านที่สนใจในเนื้อหา........... ดูรายละเอียด

ชุดวิชาที่ไม่มีข้อสอบสำรองในการสอบไล่ภาค 2/58

นักศึกษาที่จะสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 2/2558 โปรดไปเข้าสอบตามสนามสอบที่มหาวิทยาลัยจัดสอบไว้ หากย้ายสนามสอบเร่งด่วนโปรดระวังเรื่องข้อสอบที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สำรองแบบทดสอบไว้ ดังรายละเอียดของชุดวิชาที่ไม่ได้........... ดูรายละเอียด