มสธ.ขยายเวลารับลงทะเบียนเรียนไปจนถึง 15 มี.ค 60

ขยายเวลารับลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2559 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560 นักศึกษา (เก่า) ท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคกรศึกษาที่ 2/2559 ให้รีบดำเนินการลงทะเบียนเรี........... ดูรายละเอียด

ขอเชิญเข้าอบรมการใช้โปรแกรม Amos

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่องโครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรม Amos         เนื่องจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญ........... ดูรายละเอียด

ประกาศชุดวิชาห้ามย้ายสนามสอบในภาคการศึกษาที่ 1/2559

คำชี้แจ้งสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนในการสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ตามชุดวิชาข้างล่างนี้ ไม่สามารถย้ายสนามสอบหรือไปขอทำบัตรเข้าสอบห้องสองสำรองโดยเด็ดขาด รายละเอียด คลิกที่นี่ ........... ดูรายละเอียด

ลักษณะข้อสอบในการสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 1/59

ดูรายละเอียดของลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 1/2559 คลิกที่นี่ ข้อความนี้ปรากฏขึ้น แสดงว่าท่านไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมเรียกดูไฟล์ ........... ดูรายละเอียด