Home | สารสนเทศนักศึกษาปริญญาตรี | ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียน | ปฏิทินการศึกษา | บริการตอบปัญหานักศึกษา | ดาวโหลดแบบฟอร์ม |
 
 
 
 
 
 
ตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 1/2554
Download คำชี้แจงและคู่มือการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2554
ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนทั้งหมดในภาคการศึกษาที่ 1/2554
โปรแกรมจำลองและคำนวนค่าลงทะเบียนเรียน
 
ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล
โทร. 02 504 7231-6
email: re.reoffice@stou.ac.th