มสธ. | สำนักทะเบียนฯ | บริการตอบคำถาม | สร้างไฟล์พิมพ์คำถาม | ประกาศข่าว | สถิติคำถาม | Backup Database
เลือกเลขคำถามที่ต้องการพิมพ์
เลือกทั้งหมด | เคลียร์ทั้งหมด
  หัวข้อ ผู้ถาม อ่าน ตอบ ผู้ตอบ
120016 ลงทะเบียนเรียน รุ่งอรุณ
3/31/2012 9:12:46 AM
53 0
120015 ลักษณะข้อสอบ ไพเราะ
3/31/2012 8:27:12 AM
109 1 นวรัตน์ วิเศษปั้น
3/31/2012 10:53:34 AM
120014 ใบประกอบวิชาชีพ นางสาวชลีนารถ มัจฉากุล
3/31/2012 8:08:45 AM
106 1 กนิษฐา คุ้มได้อยู่
4/2/2012 2:18:14 PM
120013 อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวการลงทะเบียนเรียนภาค 1 /2555 ค่ะ นางสาวยุวดี พลวิชิต
3/31/2012 3:30:24 AM
216 1 นวรัตน์ วิเศษปั้น
3/31/2012 10:59:40 AM
120012 ไม่สามารถตรวจสอบสถานที่สอบ ปีการศึกษา 2/2554 ได้ พิเศษธัญญ์ ปัญญาเอกพงศ์
3/31/2012 12:41:48 AM
103 1 ธัญรัตน์ ศรีชนะ
3/31/2012 3:48:07 PM
120011 ผลการสอบ สิบตรีเดชกร ทำวัดไทร
3/31/2012 12:18:43 AM
145 1 กนิษฐา คุ้มได้อยู่
4/11/2012 1:58:57 PM
120010 ลาพักการศึกษา สรชา เทียนศิริ
3/31/2012 12:17:57 AM
86 1 นวรัตน์ วิเศษปั้น
3/31/2012 10:20:06 AM
120009 สอบสถานะภาพการศึกษา เพื่อลงทะเบียน สาธุ
3/30/2012 11:58:26 PM
54 1 นวรัตน์ วิเศษปั้น
4/7/2012 10:15:48 AM
120008 ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา ที่ 2 / 54 แล้วแต่ยังไม่มีข้อมูลการลงทะเบียนเรียนค่ะ ชำระเงินครบทุกอย่างแล้ว นางสาว เอ็มอร ทานิสุทธิ์
3/30/2012 11:45:57 PM
42 1 นวรัตน์ วิเศษปั้น
4/5/2012 11:34:49 AM
120007 การเปลี่ยนสนามสอบ ภานุพัฒน์ พานเหล็ก
3/30/2012 11:43:54 PM
60 1 นวรัตน์ วิเศษปั้น
4/2/2012 4:02:21 PM
120006 ยังไม่ได้รับเอกสาร มสธ.10 น.ส.วาสนา โพธิ์นางรอง
3/30/2012 11:23:55 PM
131 1 นวรัตน์ วิเศษปั้น
4/10/2012 9:58:32 AM
120005 เรียน คุณ เตือนตา ( ด่วนมากค่ะดิฉันถามเรื่องหลักสูตรอนุปริญญาค่ะไม่ใช่หลักสูตรปริญญาตรีกรุณาอ่านในส่งที่ดิฉันถามด้วยค่ะ) จุฑามาศ โพธิ์งาม
3/30/2012 11:16:49 PM
142 0
120004 การลงทะเบียนภาคพิเศษ 54 นส.สุธาสินี ไตติลานนท์
3/30/2012 11:15:24 PM
114 1 ธัญรัตน์ ศรีชนะ
3/31/2012 3:26:28 PM
120003 ระหว่างรอบัตรนักศึกษาใหม่ (ย้ายสาขา) สามารถลงทะเบียนภาคการศึกษาพิเศษได้รึเปล่าคะ สิริจันทร์ นาคลมัย
3/30/2012 11:14:35 PM
40 0
120002 ได้เขียนคำร้องเปลี่ยนที่อยู่ไหม่ อนุวัฒน์
3/30/2012 10:49:22 PM
43 1 นวรัตน์ วิเศษปั้น
4/2/2012 9:14:26 AM
120001 ได้เขียนคำร้องเปลี่ยนที่อยู่ไหม่ อนุวัฒน์
3/30/2012 10:49:21 PM
34 1 นวรัตน์ วิเศษปั้น
4/2/2012 9:14:44 AM
120000 ข้อสอบวิชากฎหมายแรงงาน มีข้อสอบอัตนัยหรือไม่ครับ ดุษฎี สำเริง
3/30/2012 10:42:39 PM
176 1 นวรัตน์ วิเศษปั้น
3/31/2012 9:09:44 AM
119999 ไม่พบข้อมูลลงทะเบียนวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 32432 สุพัตรา โพธิพฤกษ์
3/30/2012 10:36:41 PM
43 1 นวรัตน์ วิเศษปั้น
4/11/2012 10:29:59 AM
119998 อยากได้คู่มือการลงทะเบียนปี/2555 อนุวัฒน์
3/30/2012 10:35:58 PM
80 1 นวรัตน์ วิเศษปั้น
3/31/2012 9:03:46 AM
119997 อยากรู้ว่าจะได้ ทรานสคริป ตอนไหนค่ะ น.ส.สุพิชฌาย์ พานิชย์
3/30/2012 10:22:52 PM
53 0

 
มสธ. | สำนักทะเบียนฯ | บริการตอบคำถาม | สร้างไฟล์พิมพ์คำถาม | ประกาศข่าว | สถิติคำถาม | Backup Database
 
จัดทำโดยศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผลการศึกษา โทร. 02 504 7131-6 email: re.reoffice@stou.ac.th