มสธ. | สำนักทะเบียนฯ | บริการตอบคำถาม | สร้างไฟล์พิมพ์คำถาม | ประกาศข่าว | สถิติคำถาม | Backup Database
เลือกเลขคำถามที่ต้องการพิมพ์
เลือกทั้งหมด | เคลียร์ทั้งหมด
  หัวข้อ ผู้ถาม อ่าน ตอบ ผู้ตอบ
120005 เรียน คุณ เตือนตา ( ด่วนมากค่ะดิฉันถามเรื่องหลักสูตรอนุปริญญาค่ะไม่ใช่หลักสูตรปริญญาตรีกรุณาอ่านในส่งที่ดิฉันถามด้วยค่ะ) จุฑามาศ โพธิ์งาม
3/30/2012 11:16:49 PM
142 0
120004 การลงทะเบียนภาคพิเศษ 54 นส.สุธาสินี ไตติลานนท์
3/30/2012 11:15:24 PM
114 1 ธัญรัตน์ ศรีชนะ
3/31/2012 3:26:28 PM
120003 ระหว่างรอบัตรนักศึกษาใหม่ (ย้ายสาขา) สามารถลงทะเบียนภาคการศึกษาพิเศษได้รึเปล่าคะ สิริจันทร์ นาคลมัย
3/30/2012 11:14:35 PM
40 0
120002 ได้เขียนคำร้องเปลี่ยนที่อยู่ไหม่ อนุวัฒน์
3/30/2012 10:49:22 PM
43 1 นวรัตน์ วิเศษปั้น
4/2/2012 9:14:26 AM
120001 ได้เขียนคำร้องเปลี่ยนที่อยู่ไหม่ อนุวัฒน์
3/30/2012 10:49:21 PM
34 1 นวรัตน์ วิเศษปั้น
4/2/2012 9:14:44 AM
120000 ข้อสอบวิชากฎหมายแรงงาน มีข้อสอบอัตนัยหรือไม่ครับ ดุษฎี สำเริง
3/30/2012 10:42:39 PM
176 1 นวรัตน์ วิเศษปั้น
3/31/2012 9:09:44 AM
119999 ไม่พบข้อมูลลงทะเบียนวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 32432 สุพัตรา โพธิพฤกษ์
3/30/2012 10:36:41 PM
43 1 นวรัตน์ วิเศษปั้น
4/11/2012 10:29:59 AM
119998 อยากได้คู่มือการลงทะเบียนปี/2555 อนุวัฒน์
3/30/2012 10:35:58 PM
80 1 นวรัตน์ วิเศษปั้น
3/31/2012 9:03:46 AM
119997 อยากรู้ว่าจะได้ ทรานสคริป ตอนไหนค่ะ น.ส.สุพิชฌาย์ พานิชย์
3/30/2012 10:22:52 PM
53 0
119996 สอบที่บ้านได้ป่าวครับ วุฒิชัย
3/30/2012 10:22:03 PM
62 1 นวรัตน์ วิเศษปั้น
4/7/2012 11:33:50 AM
119995 สนามสอบสำรอง โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 78 นายธนวันต์ พริ้งเพราะ
3/30/2012 10:19:09 PM
56 1 นวรัตน์ วิเศษปั้น
4/2/2012 9:23:49 AM
119994 การลงทะเบียน ณัฐวัฒน์
3/30/2012 10:09:55 PM
71 1 นวรัตน์ วิเศษปั้น
3/31/2012 11:19:05 AM
119993 สอบโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 78 สอบในเขต กทม.ได้ไหมครับ ธนวันต์ พริ้งเพราะ
3/30/2012 10:00:59 PM
46 1 นวรัตน์ วิเศษปั้น
4/2/2012 9:24:09 AM
119992 ไม่พบชื่อในทะเบียนนักศึกษา นายอนุรักษ์ มิกขุนทด
3/30/2012 9:55:51 PM
108 1 กนิษฐา คุ้มได้อยู่
4/11/2012 2:33:25 PM
119991 ไม่ได้รับเอกสารลงทะเบียนรียน นายพูนศักดิ์ แก้วเพิ่ม
3/30/2012 9:53:07 PM
40 1 นวรัตน์ วิเศษปั้น
4/4/2012 4:12:54 PM
119990 กรุณาตรวจสอบการลาพักการเรียน นายศุภรัตน์ คอนงูเหลือม
3/30/2012 9:04:30 PM
75 1 นวรัตน์ วิเศษปั้น
4/5/2012 12:01:18 PM
119989 จากคำถาม 118335 วัชรี อยู่เลิศ
3/30/2012 8:36:27 PM
45 0
119988 การโอนย้าย กฤตญาณิน สิทธิวงค์
3/30/2012 8:35:50 PM
37 1 กนิษฐา คุ้มได้อยู่
4/11/2012 10:56:55 AM
119987 ลงทะเบียนภาคพิเศษ peerachai
3/30/2012 8:30:04 PM
50 1 นวรัตน์ วิเศษปั้น
4/6/2012 10:41:21 AM
119986 สอบถามสถานภาพนักศึกษา นางสาวสุธารทิพย์ ไทยยัง
3/30/2012 8:15:57 PM
45 1 กนิษฐา คุ้มได้อยู่
4/6/2012 11:00:29 AM

 
มสธ. | สำนักทะเบียนฯ | บริการตอบคำถาม | สร้างไฟล์พิมพ์คำถาม | ประกาศข่าว | สถิติคำถาม | Backup Database
 
จัดทำโดยศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผลการศึกษา โทร. 02 504 7131-6 email: re.reoffice@stou.ac.th