มสธ. | สำนักทะเบียนฯ | บริการตอบคำถาม | สร้างไฟล์พิมพ์คำถาม | ประกาศข่าว | สถิติคำถาม | Backup Database
เลือกเลขคำถามที่ต้องการพิมพ์
เลือกทั้งหมด | เคลียร์ทั้งหมด
  หัวข้อ ผู้ถาม อ่าน ตอบ ผู้ตอบ
119117 ถาม 3 ครั้งแล้ว ขอรบกวนช่วยตอบด้วยครับ วินิต เด่นดวงเดือน
3/23/2012 12:42:35 PM
120 1 นวรัตน์ วิเศษปั้น
3/23/2012 1:21:57 PM
119116 ต้องการย้ายแขนงวิชา และ วิชาเอก นายสมพงษ์ สายราม
3/23/2012 12:40:50 PM
37 0
119115 การลงทะเบียนเรียน 1/55 นาย คมสัน มีคำ
3/23/2012 12:18:35 PM
118 1 นวรัตน์ วิเศษปั้น
4/7/2012 3:23:52 PM
119114 เรื่องการจัดส่งเอกสาร ประภารัตน์ สินประสิทธิ์
3/23/2012 12:12:29 PM
51 0
119113 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาจบในภาค 1/2554 ช่วงไหน นายอดิศักดิ์ วิริยา
3/23/2012 12:04:07 PM
133 1 กนิษฐา คุ้มได้อยู่
3/23/2012 2:01:47 PM
119112 ขอเอกสารรับรองเรียนครบหลักสูตร นายมานะพงษ์ ช่างไม้งาม
3/23/2012 11:52:38 AM
70 1 ธัญรัตน์ ศรีชนะ
3/29/2012 8:55:16 AM
119111 เรียนคุณกนิษฐา ขอรับ มสธ.15 ที่มหาลัยวันที่ 31 มีนาคมค่ะ ณัฐชริณทร์ นอบน้อม
3/23/2012 11:49:11 AM
104 1 กนิษฐา คุ้มได้อยู่
3/23/2012 1:53:37 PM
119110 ติดตาม มสธ.13 นายสันต์ มะโนเนือง
3/23/2012 11:47:10 AM
65 1 นวรัตน์ วิเศษปั้น
4/7/2012 1:30:03 PM
119109 สอบถามเรื่องลงทะเบียนเพิ่ม ยังไม่ได้รับเอกสาร นายจิรัฐิติ์ หงษ์มีเสียงศรี
3/23/2012 11:36:01 AM
50 1 นวรัตน์ วิเศษปั้น
3/23/2012 5:13:25 PM
119108 ขอเช็คข้อมูลเปลี่ยนหลักสูตร วาสนา หลวงพิทักษ์
3/23/2012 11:26:20 AM
41 0
119107 วันที่สภาอนุมัติจบ ละเอียด พัฒนพานิชย์
3/23/2012 11:24:02 AM
145 1 กนิษฐา คุ้มได้อยู่
3/23/2012 11:27:49 AM
119106 ปริญญาบัตร ไสว สรีหาบุตร
3/23/2012 11:14:24 AM
104 1 กนิษฐา คุ้มได้อยู่
3/23/2012 11:29:04 AM
119105 เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อและขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ครับ ทศพล เทียมเทศ
3/23/2012 11:11:54 AM
41 1 นวรัตน์ วิเศษปั้น
3/26/2012 3:15:48 PM
119104 ลงทะเบียนเรียนภาคพิเศษ/54 นายพัฒนยุทธ เพ็ชรมณี
3/23/2012 11:11:32 AM
185 1 นวรัตน์ วิเศษปั้น
3/23/2012 12:56:47 PM
119103 ยังมีสิทธิ์สอบไหมค่ะ นงนภัทร นาแข็ง
3/23/2012 11:04:44 AM
52 1 นวรัตน์ วิเศษปั้น
3/23/2012 1:18:57 PM
119102 ลักษณะข้อสอบกระบวนการยุติธรรม กีกี้
3/23/2012 10:41:29 AM
67 1 กนิษฐา คุ้มได้อยู่
3/26/2012 1:54:20 PM
119101 ขอคำแนะนำ ชัยนริน มูลนิล
3/23/2012 10:26:30 AM
30 1 นวรัตน์ วิเศษปั้น
3/27/2012 3:40:25 PM
119100 ลงทะเบียนภาคพิเศษหลังวันที่ 2 เม.ย.ได้ไหม จรัล
3/23/2012 10:13:40 AM
78 1 ธัญรัตน์ ศรีชนะ
3/23/2012 4:33:44 PM
119099 การย้ายสนามสอบ นายสมเกียรติ ฐานวิเศษ
3/23/2012 10:08:56 AM
59 1 นวรัตน์ วิเศษปั้น
3/23/2012 2:57:42 PM
119098 รอรับใบปริญญาครับ เมธพนธ์
3/23/2012 10:03:38 AM
87 1 นวรัตน์ วิเศษปั้น
4/7/2012 2:37:59 PM

 
มสธ. | สำนักทะเบียนฯ | บริการตอบคำถาม | สร้างไฟล์พิมพ์คำถาม | ประกาศข่าว | สถิติคำถาม | Backup Database
 
จัดทำโดยศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผลการศึกษา โทร. 02 504 7131-6 email: re.reoffice@stou.ac.th