มสธ. | สำนักทะเบียนฯ | บริการตอบคำถาม | สร้างไฟล์พิมพ์คำถาม | ประกาศข่าว | สถิติคำถาม | Backup Database
เลือกเลขคำถามที่ต้องการพิมพ์
เลือกทั้งหมด | เคลียร์ทั้งหมด
  หัวข้อ ผู้ถาม อ่าน ตอบ ผู้ตอบ
119137 จัดส่ง มสธ 15 วันเพ็ญ การะเกตุ
3/23/2012 3:20:49 PM
53 0
119136 ลงทะเบียนผิด นางบงกช ศรีวรรณชัย
3/23/2012 3:16:33 PM
51 1 กนิษฐา คุ้มได้อยู่
3/26/2012 9:40:04 AM
119135 รบกวนสอบถามเรื่องคืนสภาพนักศักษาครับ พงศธร สันต์เกษม
3/23/2012 3:11:40 PM
74 1 นวรัตน์ วิเศษปั้น
4/10/2012 2:45:00 PM
119134 สอบถามบัตรนักศึกษา ธนากร จับทอง
3/23/2012 2:55:10 PM
52 1 นวรัตน์ วิเศษปั้น
4/10/2012 10:40:32 AM
119133 การย้ายสนามสอบชั่วคราว นางสาวปนัดดา จันโย
3/23/2012 2:35:33 PM
80 1 นวรัตน์ วิเศษปั้น
3/23/2012 3:19:34 PM
119132 การสำเร็จการศึกษา นางสาวลัดดา พรมศรี
3/23/2012 2:32:54 PM
68 0
119131 การลงทะเบียน ซูไรยา อามิง
3/23/2012 2:25:24 PM
59 1 นวรัตน์ วิเศษปั้น
3/23/2012 4:14:42 PM
119130 ยังไม่ได้เอกสารการลงทะเบียนเรียนภาคพิเศษ นางสาวสายชล จันทร์หอม
3/23/2012 2:24:57 PM
114 1 ธัญรัตน์ ศรีชนะ
3/23/2012 4:04:36 PM
119129 การลงทะเบียนภาคพิเศษ นางสาวสายชล จันทร์หอม
3/23/2012 2:17:24 PM
137 1 ธัญรัตน์ ศรีชนะ
3/23/2012 4:03:47 PM
119128 ลงทะเบียน 2/54 จินตนา ตุ่มพงษ์
3/23/2012 2:15:10 PM
51 1 นวรัตน์ วิเศษปั้น
3/29/2012 2:49:04 PM
119127 มสธ.13 ภานุมาศ ภู่เขียว
3/23/2012 1:33:33 PM
98 1 ธัญรัตน์ ศรีชนะ
3/24/2012 3:37:08 PM
119126 ขอลงทะเบียนสอบ Walk-in Exam ช่วงเช้า และช่วงบ่าย วันเดียวกัน นางสาวสุมาลี ศาสตร์ฤกษ์
3/23/2012 1:28:08 PM
65 0
119125 การจัดส่งเอกสาร ธารารัตน์
3/23/2012 1:26:07 PM
60 1 กนิษฐา คุ้มได้อยู่
3/24/2012 11:05:16 AM
119124 อยากทราบผลการลงทะเบียนสัมฤทธิบัตรค่ะ โศภิษฐ์
3/23/2012 1:22:46 PM
47 1 กนิษฐา คุ้มได้อยู่
3/26/2012 10:52:12 AM
119123 หน้าปกหนังสือวิชา 93455 ประทับตราว่ามีกิจกรรมแต่ยังไม่ได้รับ สุจี กรีวิชัย
3/23/2012 1:16:35 PM
55 1 ธัญรัตน์ ศรีชนะ
3/24/2012 3:23:29 PM
119122 เปลี่ยนสาขาวิชาเอก นางสาวนภาพร นวนสันเทียะ
3/23/2012 1:10:12 PM
58 0
119121 วิชาเลือกเสรี เสาวรถ พาครุฑ
3/23/2012 1:01:17 PM
85 1 นวรัตน์ วิเศษปั้น
3/23/2012 2:48:28 PM
119120 ใบเสร็จ จิตทิพ
3/23/2012 12:58:23 PM
61 1 ธัญรัตน์ ศรีชนะ
3/24/2012 9:29:59 AM
119119 ช่วยตอบหน่อยครับ .. ธนชาติ เจริญผล
3/23/2012 12:53:32 PM
73 1 กนิษฐา คุ้มได้อยู่
3/23/2012 3:27:10 PM
119118 เมื่อไรจะมีรายชื่อเข้าอบรมค่ะ นางสาวน้ำฝน ปานพูล
3/23/2012 12:42:54 PM
95 1 ธัญรัตน์ ศรีชนะ
3/26/2012 6:38:42 PM

 
มสธ. | สำนักทะเบียนฯ | บริการตอบคำถาม | สร้างไฟล์พิมพ์คำถาม | ประกาศข่าว | สถิติคำถาม | Backup Database
 
จัดทำโดยศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผลการศึกษา โทร. 02 504 7131-6 email: re.reoffice@stou.ac.th