มสธ. | สำนักทะเบียนฯ | บริการตอบคำถาม | สร้างไฟล์พิมพ์คำถาม | ประกาศข่าว | สถิติคำถาม | Backup Database
เลือกเลขคำถามที่ต้องการพิมพ์
เลือกทั้งหมด | เคลียร์ทั้งหมด
  หัวข้อ ผู้ถาม อ่าน ตอบ ผู้ตอบ
119144 มสธ.13 นางอัศรา วงค์ละคร
3/23/2012 3:58:50 PM
79 1 กนิษฐา คุ้มได้อยู่
3/26/2012 10:37:25 AM
119143 ลืมลงทะเบียน ลืมลาพักการศึกษา วิลาวัลย์ สารการ
3/23/2012 3:54:07 PM
137 1 นวรัตน์ วิเศษปั้น
3/23/2012 4:03:01 PM
119142 ส่งกิจกรรม โอภาส นาคเกษม
3/23/2012 3:51:01 PM
36 1 กนิษฐา คุ้มได้อยู่
3/26/2012 10:45:00 AM
119141 ลืมลงทะเบียน กับลืมลาพักการศึกษาค่ะ วิลาวัลย์ สารการ
3/23/2012 3:44:34 PM
89 1 นวรัตน์ วิเศษปั้น
3/23/2012 4:02:16 PM
119140 ชุดวิชาการพัฒนาชนบท นางสาววิลาสินี
3/23/2012 3:36:12 PM
42 1 กนิษฐา คุ้มได้อยู่
3/23/2012 4:13:01 PM
119139 ยอกทราบว่ากี่วันถึงจะได้บัตรใหม่ นางสาวศาตพร สุขดี
3/23/2012 3:34:25 PM
41 0
119138 โปรดส่งวัสดุการศึกษา ภาค 2/54 (เพิ่มชุดวิชา) ธนิก
3/23/2012 3:31:17 PM
52 1 กนิษฐา คุ้มได้อยู่
3/24/2012 2:46:28 PM
119137 จัดส่ง มสธ 15 วันเพ็ญ การะเกตุ
3/23/2012 3:20:49 PM
53 0
119136 ลงทะเบียนผิด นางบงกช ศรีวรรณชัย
3/23/2012 3:16:33 PM
51 1 กนิษฐา คุ้มได้อยู่
3/26/2012 9:40:04 AM
119135 รบกวนสอบถามเรื่องคืนสภาพนักศักษาครับ พงศธร สันต์เกษม
3/23/2012 3:11:40 PM
74 1 นวรัตน์ วิเศษปั้น
4/10/2012 2:45:00 PM
119134 สอบถามบัตรนักศึกษา ธนากร จับทอง
3/23/2012 2:55:10 PM
52 1 นวรัตน์ วิเศษปั้น
4/10/2012 10:40:32 AM
119133 การย้ายสนามสอบชั่วคราว นางสาวปนัดดา จันโย
3/23/2012 2:35:33 PM
80 1 นวรัตน์ วิเศษปั้น
3/23/2012 3:19:34 PM
119132 การสำเร็จการศึกษา นางสาวลัดดา พรมศรี
3/23/2012 2:32:54 PM
68 0
119131 การลงทะเบียน ซูไรยา อามิง
3/23/2012 2:25:24 PM
59 1 นวรัตน์ วิเศษปั้น
3/23/2012 4:14:42 PM
119130 ยังไม่ได้เอกสารการลงทะเบียนเรียนภาคพิเศษ นางสาวสายชล จันทร์หอม
3/23/2012 2:24:57 PM
114 1 ธัญรัตน์ ศรีชนะ
3/23/2012 4:04:36 PM
119129 การลงทะเบียนภาคพิเศษ นางสาวสายชล จันทร์หอม
3/23/2012 2:17:24 PM
137 1 ธัญรัตน์ ศรีชนะ
3/23/2012 4:03:47 PM
119128 ลงทะเบียน 2/54 จินตนา ตุ่มพงษ์
3/23/2012 2:15:10 PM
51 1 นวรัตน์ วิเศษปั้น
3/29/2012 2:49:04 PM
119127 มสธ.13 ภานุมาศ ภู่เขียว
3/23/2012 1:33:33 PM
98 1 ธัญรัตน์ ศรีชนะ
3/24/2012 3:37:08 PM
119126 ขอลงทะเบียนสอบ Walk-in Exam ช่วงเช้า และช่วงบ่าย วันเดียวกัน นางสาวสุมาลี ศาสตร์ฤกษ์
3/23/2012 1:28:08 PM
65 0
119125 การจัดส่งเอกสาร ธารารัตน์
3/23/2012 1:26:07 PM
60 1 กนิษฐา คุ้มได้อยู่
3/24/2012 11:05:16 AM

 
มสธ. | สำนักทะเบียนฯ | บริการตอบคำถาม | สร้างไฟล์พิมพ์คำถาม | ประกาศข่าว | สถิติคำถาม | Backup Database
 
จัดทำโดยศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผลการศึกษา โทร. 02 504 7131-6 email: re.reoffice@stou.ac.th