สำนักพิมพ์ The Office of the University Press
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothaithammathirat Open University

 

 
ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้และลูกจ้างประจำลักษณะพิเศา 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา   

คลิกดูรายละเอียด

 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน สำนักพิมพ์ วุฒิภาคบังคับ จำนวน 11 อัตรา  คลิกดูรายละเอียด
 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สำนักพิมพ์วุฒิ ปวส.  จำนวน 1 อัตรา   คลิกดูรายละเอียด
การเยี่ยมชมสำนักพิมพ์

คณะนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดูงาน วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

คลิก

ชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดชลบุรี ดูงาน วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 คลิก

ผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาบรรณารักษ์ประเทศกัมพูชาเข้าศึกษาดูงาน
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 คลิก