p1

 

 

Facebookl

 

 

 

 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง ยินดีต้อนรับ...

 

กิจกรรมที่ผ่านมา

แนะนำ การบริการครบวงจร(One Stop Service) ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง
" อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ เรียนทางไกลกับ มสธ."
 

ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ. ลำปาง หมู่ 2 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์ 0 5482 9811 - 4   โทรสาร 0 5482 9815