Get Adobe Flash player

 กำหนดการจำหน่ายระเบียบการสมัคร และรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2558


การรับสมัคร : ภาคต้น - ภาคปลาย

กำหนดการจำหน่ายระเบียบการสมัคร : 1 เมษายน 2558 - 15 กุมภาพันธ์ 2559
ภาคต้น :
ช่วงที่ 1 ตั้งแต่ 1 เมษายน 2558 - 20 มิถุนายน 2558
ช่วงที่ 2 ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2558 - 1 กันยายน 2558

ภาคปลาย : ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2558 - 16 กุมภาพันธ์ 2559
ระเบียบการสมัคร จำหน่ายที่ ที่ทำการไปรษณีย์และเซเว่นอิเลพเว่น

ดาวโหลดระเบียบการ...ฟรี

โครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 91 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558


ดาวน์โหลดระเบียบการ... ฟรี

----------------------------------------------------------------------------
ขอเชิญ นักศึกษา มสธ.ที่ลงทะเบียนชุดวิชาไทยศึกษา 10151
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา มสธ.
ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลำปาง (ฟรี...ไม่มีค่าใช้จ่าย)


วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2558
กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558

08.00-09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
09.00-09.15 น. พิธีเปิดและกล่าวต้อนรับ โดย ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลำปาง
09.15-10.30 น. ติวเข้มชุดวิชาไทยศึกษา หน่วยที่ 1-3 โดย วิทยากร (พี่บัณฑิต)
10.30-10.45 น. ช่วงพักย่อย (break)
10.45-12.00 น. ติวเข้มชุดวิชาไทยศึกษา หน่วยที่ 4-6 โดย วิทยากร (พี่บัณฑิต)
12.00 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น. ติวเข้มชุดวิชาไทยศึกษา หน่วยที่ 7-9 โดย วิทยากร (พี่บัณฑิต)

วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2558
08.00-09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
09.00-10.00 น. ติวเข้มชุดวิชาไทยศึกษา หน่วยที่ 10-12 โดย วิทยากร (พี่บัณฑิต)
10.10-10.15 น. ช่วงพักย่อย (break)
10.15-12.00 น. ติวเข้มชุดวิชาไทยศึกษา หน่วยที่ 13-15 โดย วิทยากร (พี่บัณฑิต)


ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษาต้องการเข้าสอบตามความพร้อมในโครงการ สอบตามความพร้อม
ของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam)
ก็สามารถดำเนินการต่อเนื่องได้เลย(เข้าทดสอบชุดวิชา 10151
ได้ในวันอาทิตย์ ที่ 31 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 - 16.30 น.)
ข้อกำหนดในการสอบตามความพร้อม
1. นักศึกษาต้องมี อีเมล์ในการติดต่อ
2.ชำระเงินค่าสมัครสอบชุดวิชาละ 300 บาท ณ เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย มหาชนจำกัด ทุกสาขา
3.นำข้อมูลใบเสร็จไปลงทะเบียนสมัครจองที่นั่งสอบ

ขั้นตอนการลงทะเบียนสอบ (walkinexam)
http://www.stou.ac.th/offices/ore/Adre/walkinexam/default.htm

--------------------------------------------------------------

การตอบรับเข้าร่วมโครงการ : แจ้งชื่อ – นามสกุล รหัส นักศึกษา (ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558)
ผู้ประสานงาน : นายณัฐพล ปรังฤทธิ์ (นักวิชาการศึกษา)
Line: sunshiro22
เบอร์โทร : 083-5765401
สมัครแจ้งชื่อ ออนไลน์ << คลิก
แผนที่ มสธ.ลำปาง       << คลิก

----------------------------------------------------------------------------


ขอเชิญ...ร่วมโครงการ


 

ณ ห้องประชุมศักดิเดชน์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลำปาง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2558
ในงานมีนิทรรศการและการเสวนาให้ความรู้ พระราชประวัติ
พระราชกรณียกิจ พระราชจริยาวัตร พระราชอัจฉริยภาพ
และการตามรอยรัชกาลที่ 7 เสด็จประพาสมณฑลฝ่ายเหนือ
โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในจังหวัดลำปาง อาทิ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เหมืองแม่เมาะ)
ศาลจังหวัดลำปาง, ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง


สนใจติดต่อร่วมโครงการติดต่อ

054-829-811-4 ต่อ 114 หรือ 093-136-7930


 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง

เปิดบริการงานทะเบียนนักศึกษาที่ห้องสมุด
ประชาชนจังหวัดลำปาง(
ถนนพหลโยธิน
ใกล้ๆ
ค่ายทหารสุรศักดิ์มนตรี เยื้องสถานีวิทยุ
กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง)
 ในทุกวันพุธ เวลา 09.00-16.30 น.
 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง
เปิดให้บริการนัก ศึกษาและผู้สนใจข้อมูลการศึกษาทางไกล อยู่ที่ไหนก็เรียนจบ
ปริญญาตรีได้ ไม่ต้องเข้าชั้นเรียน
เรียนอยู่ที่บ้าน ที่ทำงาน ค่าใช้จ่ายประหยัด
ผู้สนใจสามารถ ขอรับการแนะแนว
การศึกษาได้ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง
วันเสาร์ เวลาราชการ สามารถโทรศัพท์
สอบถามได้ที่ ศูนยฯ มสธ .ลำปาง
โทรศัพท์ :: 054-829811-4
-------------------------------------------

www.stou.ac.th

-------------------------------------------