กลับหน้าแรก มสธ.
Regional Distance Education Coordinating

| เกี่ยวกับงานฯ | การแบ่งส่วนราชการ | ข้อมูลบุคลากร | ผลงาน/โครงการ | การประกันคุณภาพ | การจัดการความรู้ |ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.

Administrator
ยินดีต้อนรับเข้าสู่งานประสานศูนย์วิทยพัฒนา
ยินดีต้อนรับเข้าสู่งานประสานศูนย์วิทยพัฒนา
ข่าวและสาระน่ารู้จาก...
 

มหาวิทยาลัยจัดตั้งศูนย์วิทยพัฒนาขึ้นในส่วนภูมิภาค เพื่อขยายบริการทางวิชาการและเสริมระบบการเรียนการสอนทางไกลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยเป็นแหล่งให้บริการของมหาวิทยาลัยที่กระจายถึงนักศึกษาที่อยูในจังหวัดต่าง ๆ อย่างครอบคลุมทั่วถึง รวมทั้งการบริการวิชาการแก่ชุมชน อาทิบริการห้องสมุดและสื่อการศึกษา บริการให้คำปรึกษาด้วยวิธีการนัดหมายระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา บริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และบริการข่าวสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ศูนย์วิทยพัฒนาที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นนี้กระจายอยู่ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 10 ศูนย์ ได้แก่

 

แต่ละศูนย์มีรัศมีการดำเนินการ
ไม่น้อยกว่า 200 กิโลเมตร โดยมีหน่วยเคลื่อนที่
ครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัด

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลำปาง
หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทร. 0 54829811-4 โทรสาร: 0 54829815

อีเมล์: lp.adoffice@stou.ac.th

ให้บริการครอบคลุม 8 จังหวัดภาคเหนือ
ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ แพร่ พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน และน่าน


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. สุโขทัย
4 หมู่ 7 ถ.สุโขทัย-กำแพงเพชร ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร. 0 55651103, โทรสาร. 0 55651103, 0 5651097
อีเมล์: sk.adoffice@stou.ac.th

ให้บริการครอบคลุม 5 จังหวัด
สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร ตาก และอุตรดิตถ์

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์
105/35 หมู่ที่ 10 ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก (117) ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0 5622 2450 โทรสาร. 0 5622 3010 , 0 5622 2148
อีเมล์: nw.adoffice@stou.ac.th

ให้บริการครอบคลุม 9 จังหวัด
นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง เพชรบูรณ์ และพิจิตร

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
หมู่ 10 บ้านคำกลิ้ง  ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0 42292 496-500 โทรสาร. 0 4229 2494
อีเมล์: ud.adoffice@stou.ac.th

ให้บริการครอบคลุม 10 จังหวัด
อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย ชัยภูมิ ขอนแก่น เลย สกลนคร มหาสารคาม กาฬสินธุ์ บึงกาฬ และนครราชสีมา

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี
199 หมู่ 10 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0 4528 1891-6 โทรสาร. 0 4528 1890
อีเมล์: ub.adoffice@stou.ac.th

ให้บริการครอบคลุม 9 จังหวัด
อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร มุกดาหาร ร้อยเอ็ด สุรินทร์ บุรีรัมย์ และนครพนม

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก  
196 หมู่ที่ 5 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โทร. 0 3730 6247-9 โทรสาร. 0-3730-6244
อีเมล์: nk.adoffice@stou.ac.th

ให้บริการครอบคลุม 8 จังหวัด
นครนายก ปราจีนบุรี ปทุมธานี นนทบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร สระบุรี 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี 
90 หมู่ที่ 9 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร. 0 32403801-5,032403821 โทรสาร. 0 32403822-23

อีเมล์: pb.adoffice@stou.ac.th

ให้บริการครอบคลุม 8 จังหวัด
เพชรบุรี สมุทรสงคราม ราชบุรี สมุทรสาคร กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี และนครปฐม


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี
หมู่ 1 ถ.จันทบุรี-สระแก้ว อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150
โทร. 0 3938 9430-3 โทรสาร. 0 3938 9434
อีเมล์: cb.adoffice@stou.ac.th

ให้บริการครอบคลุม 5 จังหวัด
จันทบุรี ตราด ระยอง สระแก้ว จันทบุรี
และชลบุรี
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช 
169 ถ.นครศรีธรรมราช-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทร. 0 7537 8680-8 โทรสาร 0 7537 8686
อีเมล์: nr.adoffice@stou.ac.th

ให้บริการครอบคลุม 7 จังหวัด
ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา และภูเก็ต

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา
6/1 หมู่ที่ 6 ต.พร่อน อ.เมือง จ.ยะลา 95000
ตู้ปณ.95 ปณจ.95000

โทร. 0-73264017โทรสาร 0 73264020 , 0 7326 4025
อีเมล์: yl.adoffice@stou.ac.th

ให้บริการครอบคลุม 7 จังหวัด
ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา ตรัง พัทลุง และสตูล

 


ติดต่อสอบถามข้อมูล

งานประสานศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2504-7494-7
โทรสาร  0-2503-4721

Email: adoffice@stou.ac.th
จำนวนผู้เข้าชม 38452 คน

footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.