จังหวัดสถานที่วันที่เวลา
เพชรบุรีศูนย์วิทยพัฒนา[วันจันทร์-วันเสาร์]:1 พ.ย. 2560 - 16 ก.พ. 256108.30 – 16.30 น.
เพชรบุรีร.ร.เบญจมเทพอุทิศ[ครั้งที่ 2]:27-28 มกราคม 256108.30 – 16.30 น.
กาญจนบุรีร.ร.กาญจนานุเคราะห์[ครั้งที่ 2]:27-28 มกราคม 256108.30 – 16.30 น.
นครปฐมโรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม[ครั้งที่ 2]:27-28 มกราคม 256108.30 – 16.30 น.
นครปฐมร.ร.วัดพระงาม *[ครั้งที่ 2]:27-28 มกราคม 256108.30 – 16.30 น.
สุพรรณบุรีร.ร.สงวนหญิง[ครั้งที่ 2]:27-28 มกราคม 256108.30 – 16.30 น.
ราชบุรีเบญจมราชูทิศ[ครั้งที่ 2]:27-28 มกราคม 256108.30 – 16.30 น.
สมุทรสาครร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย[ครั้งที่ 2]:27-28 มกราคม 256108.30 – 16.30 น.
สมุทรสงครามโรงเรียนศรัทธาสมุทร[ครั้งที่ 2]:27-28 มกราคม 256108.30 – 16.30 น.
ประจวบคีรีขันธ์ร.ร.หัวหิน[ครั้งที่ 2]:27-28 มกราคม 256108.30 – 16.30 น.
ประจวบคีรีขันธ์ร.ร.ประจวบวิทยาลัย[ครั้งที่ 2]:27-28 มกราคม 256108.30 – 16.30 น.