จังหวัดสถานที่วันที่เวลา
เพชรบุรีศูนย์วิทยพัฒนา[วันจันทร์-วันเสาร์]:1 พ.ย. 61 - 16 ก.พ. 6208.30 – 16.30 น.
เพชรบุรีร.ร.เบญจมเทพอุทิศ[ครั้งที่ 2]:26-27 ม.ค.6208.30 – 16.30 น.
กาญจนบุรีร.ร.กาญจนานุเคราะห์[ครั้งที่ 2]:26-27 ม.ค.6208.30 – 16.30 น.
นครปฐมร.ร.เทศบาล 1 วัดพระงาม[ครั้งที่ 2]:26-27 ม.ค.6208.30 – 16.30 น.
นครปฐมร.ร.เทศบาล 2 วัดเสน่หา[ครั้งที่ 2]:26-27 ม.ค.6208.30 – 16.30 น.
สุพรรณบุรีร.ร.สงวนหญิง[ครั้งที่ 2]:26-27 ม.ค.6208.30 – 16.30 น.
ราชบุรีร.ร.เบญจมราชูทิศ[ครั้งที่ 2]:26-27 ม.ค.6208.30 – 16.30 น.
สมุทรสาครร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย[ครั้งที่ 2]:26-27 ม.ค.6208.30 – 16.30 น.
สมุทรสงครามร.ร.ศรัทธาสมุทร[ครั้งที่ 2]:26-27 ม.ค.6208.30 – 16.30 น.
ประจวบคีรีขันธ์ร.ร.หัวหิน[ครั้งที่ 2]:26-27 ม.ค.6208.30 – 16.30 น.
ประจวบคีรีขันธ์ร.ร.ประจวบวิทยาลัย[ครั้งที่ 2]:26-27 ม.ค.6208.30 – 16.30 น.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช