Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

มสธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 1 กันยายน 2560

โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 100 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2560

 

 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

และการจัดการศึกษาร่วมกัน ระหว่าง มสธ. กับ สถามบันวิทยาลัยชุมชน

ข่าวรับสมัครงานตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด หน้า 1 หน้า 2

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งบรรณารักษ์

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและปฏิบัติ ตำแหน่งบรรณารักษ์

ราคากลางการจัดจ้างยามรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2561

ประกาศการจัดจ้างยามรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2561


 
       
       
สัมมนาผู้นำชมรมนักศึกษา สัมมนาบุคคลากรทางการแนะแนว การประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2557 กิจกรรม Road show
       
 
 
ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุบลราชธานี
โทรศัพท์ : 045-281891 โทรสาร : 045-281890
get code for tracking website
*****counter*****