Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

มสธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (ช่วงแรก) เริ่ม 1 เมษายน -20 มิถุนายน 2561

รับสมัครนักศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 102 ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2561

 

 

ประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 11 รายการ (103 ชิ้น)

ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงเครื่องเสีย

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

และการจัดการศึกษาร่วมกัน ระหว่าง มสธ. กับ สถามบันวิทยาลัยชุมชน

 


 

 
       
       
       
       
 
 
ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุบลราชธานี
โทรศัพท์ : 045-281891 โทรสาร : 045-281890
get code for tracking website
*****counter*****