Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

มสธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 16 กุมภาพันธ์ 2561

 

 

 

ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงเครื่องเสีย

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

และการจัดการศึกษาร่วมกัน ระหว่าง มสธ. กับ สถามบันวิทยาลัยชุมชน

 


 

 
       
       
       
       
 
 
ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุบลราชธานี
โทรศัพท์ : 045-281891 โทรสาร : 045-281890
get code for tracking website
*****counter*****