Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ::--ข่าวประชาสัมพันธ์--::

//รายการข่าว มสธ.//
โดยนางพรรษชล แข็งขัน

กำหนดการออกหน่วยเคลื่อนที่ใ้ห้บริการการศึกษาและรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2 /2557
วันที่ให้บริการ สถานที่
พ.ย.2557 ธ.ค.2557 ม.ค.2558 ก.พ.2558
7 - 8 12 - 13 16 - 17 - ห้องสมุดประชาชนจังหวัดขอนแก่น
9 - 10 14 - 15 18 - 19 - ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชัยภูมิ
14 - 15 19 -20 23 - 24 - ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์
16 - 17 21 - 22 25 - 26 - ห้องสมุดประชาชนจังหวัดมหาสารคาม
21 - 22 26 - 27 - 1 - 2 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดหนองคาย
23 - 24 28 - 29 - 13 - 14 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ
28 - 29 - 9 -10 6 - 7 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดหนองบัวลำภู
30 พ.ย. - 1 ธ.ค. - 11 - 12 8 - 9 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเลย
- - 30 - 31 15 - 16 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสกลนคร
นักศึกษาและผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.00 น. ตามวันและสถานที่ดังกล่าว

 

 


 

    ::--ข่าวเด่น--::
l

สอบถามเรื่องงานทะเบียน/สมัครเรียนแก่นักศึกษา
โทร. 02-5048985 หรือ 02-5048752

หน่วยบริการ มสธ.จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยบริการมสธ.จังหวัดนครราชสีมา
(ในความดูแลของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี) ตั้งอยู่ที่ห้างเดอะมอลจังหวัดนครราชสีมา(ชั้นใต้ดิน)
เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ในเวลา 10.30 - 18.30 น.

โทร. 044-231666
 
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี พร้อมด้วยนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพออกแนะแนวการศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้กับครู กศน.จังหวัดขอนแก่น ในเวลา 09.00 - 10.00 น.
 
:-Mascot ของ มสธ. อุไร ไพฑูรย์-:   ::--ภาพกิจกรรม--::
::เชิญดาวน์โหลดMascot ของ มสธ.ได้ที่นี่::
 
ผู้อำนวยการศูนย์ฯออกเยี่ยมเยี่ยนเครือข่ายฯ โครงการ "พาแลง" สืบสานศิลปวัฒนธรรม งานเลี้ยงสวัสดีปีใหม่ 2558
แนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำชมรมฯ กิจกรรมพิเศษชุดวิชากฎหมายอาญา 1

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี บ้านคำกลิ้ง หมู่ 10 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-292495-500 ต่อ 23 , 15 , 16 , 17โทรสาร : 042-292494
:

get code for tracking website
*****counter*****