ยินดีต้อนรับสู่ อุดรธานี ดินแดนแห่ง

หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี
ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง


ความเป็นมาส่วนราชการบุคลากรบริการของศูนย์ฯศูนย์ฯบริการรายการวิทยุภาพกิจกรรมกระดานสนทนาแผนที่

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการการศึกษาแก่นักศึกษา ประชาชน และสร้างเครือข่ายการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

 
:: น้าแรก ::
 
:: ศู นย์ย่อยโคราช
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
เปิดหน่วยบริการย่อย
ณ  จังหวัดนครราชสีมา
ชั้น G ห้างเดอะมอลล์โคราช
เปิดให้บริการทุกวัน
ในเวลา 10.30 น -18.30 น.
โทร 044-231666
แวะไปทักทายกันได้นะคะ
 
:: ายงานประกันคุณภาพ
รายงานประเมินตนเอง(SAR) ปี 2554
โดยศวน. มสธ. อุดรธานี
 
::การจัดการความรู้ (KM) ::
 
::วิชาการสู่สังคม::

มกราคม-กุมภาพันธ์ 57
มีนาคม- เมษายน 57
พฤษภาคม-มิถุนายน 57
กรกฎาคม-สิงหาคม 57
กันยายน-ตุลาคม 57
พฤศจิกายน-ธันวาคม 57
มีต่อ......>>

 
::ข่ าวสายสัมพันธ์::

มกราคม-กุมภาพันธ์ 57
มีนาคม- เมษายน 57
พฤษภาคม-มิถุนายน 57
กรกฎาคม-สิงหาคม 57
กันยายน-ตุลาคม 56
พฤศจิกายน-ธันวาคม 56
มีต่อ......>>

 
::ข่าว มสธ.::

เดือนมกราคม 2557
เดือนกุมภาพันธ์ 2557
เดือนมีนาคม 2557
เดือนเมษายน 2557
เดือนพฤษภาคม 2557
เดือนมิถุนายน 2557
เดือนกรกฎาคม 2557
เดือนสิงหาคม 2557
เดือนกันยายน 2557
เดือนตุลาคม 2556
เดือนพฤศจิกายน 2556
เดือนธันวาคม 2556
มีต่อ......>>

 
::สรุปโครงการบริการ
วิชาการสู่สังคม
::
ประจำปีงบประมาณ 2555
ประจำปีงบประมาณ 2556
 
::สรุปโครงการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม
::

ประจำปีงบประมาณ 2555
โครงการถวายมุมความรู้คู่บุญฯ
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมฯ

ประจำปีงบประมาณ 2556
โครงการแสดงศิลปะวัฒนธรรม
พื้นบ้านอีสาน หมอลำซิ่ง
โครงการปราชญ์ชาวบ้านสืบสานการบริโภค
กับวิถีวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ 2557
โครงการดนตรีพื้นบ้านตำนานภูไท

 
::อง ศวน. มสธ. ::
 
::พื้ นที่ให้บริการ ::
 
::มุ ม มสธ. ::

ห้องสมุดประชาชนจังหวัด
อุดรธานี
หนองคาย
สกลนคร
กาฬสินธุ์
หนองบัวลำภู
ขอนแก่น
มหาสารคาม
นครราชสีมา
เลย
ชัยภูมิ
บึงกาฬ

 
::ศูนย์บริการการศึกษา ::

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
โรงเรียนเลยพิทยาคม
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
โรงเรียนประทุมเทพวิทยาคาร
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

โรงเรียนสารคามพิทยาคม
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
โรงเรียนบึงกาฬ
สนามสอบอำเภอ
โรงเรียนกุมภวาปี
โรงเรียนชุมแพศึกษา
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
โรงเรียนบัวใหญ่
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 
:: ายงานประกันคุณภาพ
รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
:: เฉพาะเจ้าหน้าที่ ::
::-- One Stop Service --::oss
f

ประชาสัมพันธ์

::--โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 87 ---::
มสธ. เปิดรับสมัครผู้เรียนตามโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 87
เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ - 30 เมษายน 2557
ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ฟรี

หรือคลิ๊กที่นี่ได้เลยค่ะ
หรือขอรับใบสมัครได้ที่
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ 042-292500 ต่อ 23

::--มสธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท รอบสอง--::
มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท รอบสอง
เปิดรับสมัครระหว่าง วันที่ 1 - 30 เมษายน 2557
ผู้สนใจสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดรับสมัครได้จากหน้าเว็บไซด์
www.stou.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2557

หรือคลิ๊กที่นี่ได้เลยค่ะ
::--มสธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก--::
มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก
เปิดรับสมัครระหว่าง วันที่ 1 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2557
ผู้สนใจสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดรับสมัครได้จากหน้าเว็บไซด์
www.stou.ac.th

หรือคลิ๊กที่นี่ได้เลยค่ะ
::--การสอบระบบใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์(Walk-in-Exam) --::
มสธ. จัดสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์
(walk-in-exam) เป็นระบบที่เอื้อประโยชน์ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ
ในชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนได้เข้าสอบเมื่อพร้อม

โดยไม่ต้องรอสอบไล่เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
นักศึกษาจะทราบผลสอบทันทีเมื่อทำข้อสอบเสร็จ

รายละเอียด...คลิกอ่านที่นี่new
ดอกไม้

การออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการการศึกษาและรับสมัครนักศึกษาใหม่
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

วันที่ให้บริการ

สถานที่

พ.ค.57

มิ.ย.57

ก.ค.57

ส.ค.57

1-2

-

-

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเลย

6-7

4-5

1-2

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดขอนแก่น

-

8-9

6-7

3-4

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชัยภูมิ

-

13-14

18-19

8-9

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์

-

15-16

20-21

10-11

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดมหาสารคาม

-

20-21

25-26

15-16

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดหนองคาย

-

22-23

27-28

17-18

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ

23-24

27-28

 -

22-23

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดหนองบัวลำภู

25-26

29-30

 -

-

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเลย

30-31

-

 -

24-25

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสกลนคร

**นักศึกษาและผู้สนใจสามารถเข้ารับบริการได้
ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.**

ดอกไม้
train
ดอกไม้
servicehot
ลูกศร ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์new
ลูกศร ห้องประุชุม(ห้องประชุมใหญ่ , ห้องประุชุมขนาดกลาง, ห้องสัุมมนาย่อย)
ลูกศร ห้องสมุด
ดอกไม้

::--ข่าวประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา--::

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานีขอเชิญโรงเรียนต่างๆที่สนใจ
การศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นำนักเรียนที่สนใจ เยี่ยมชมและรับฟังการแนะแนวการศึกษาทางไกล
ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี ได้ทุกวัน
โดยติดต่อสอบถามและนัดวันเข้าเยี่ยมชมได้ที่
โทร.042-292500 ต่อ 23

photo113 โครงการการรณรงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 31 มี.ค. 57 คลิ๊ก
photo113 กิจกรรมพิเศษเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน วันที่ 28 มี.ค. 57 คลิ๊ก
photo113 งานบุญผะเหวดและบุญประทายข้าวเปลือก วันที่ 16 มี.ค. 57 คลิ๊ก
photo113 โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดเพื่อชุมชน วันที่ 1 - 2 มี.ค. 57 คลิ๊ก
photo113 ตรวจเยี่ยมนักศึกษาที่ได้รับทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ วันที่ 11 - 12 มี.ค. 57 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปากช่อง 2 วันที่ 6 มี.ค. 57 คลิ๊ก
photo113 กิจกรรมนวดแผนไทยของนักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต วันที่ 21-25 ก.พ. 57 คลิ๊ก
photo113 การฝึกซ้อมย่อยพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 31 วันที่ 22 - 23 ก.พ. 57 คลิ๊ก
photo113 โครงการแนะแนวเสริมสร้างศักยภาพการศึกษา(2-3)ปีการศึกษา2556 วันที่ 23 ก.พ. 57 คลิ๊ก
photo113 ศึกษาดูงานเนื่องในกิจกรรมอธิการบดีพบสื่อมวลชนและเครือข่าย วันที่ 12-13 ก.พ. 57 คลิ๊ก
photo113 การเยี่ยมชมและพบปะเครือข่ายศูนย์บริการสื่อการศึกษาฯ วันที่ 7 - 9 ก.พ. 57 คลิ๊ก
photo113 นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 วันที่ 30-31 ม.ค. 57 คลิ๊ก
photo113 การเลือกตั้งประธานชมรมนักศึกษา มสธ. จ.นครราชสีมา วันที่ 19 ม.ค. 57 คลิ๊ก
photo113 โครงการแนะแนวนัดหมาย วันที่ 18 ม.ค. 57 คลิ๊ก
photo113 โครงการกองทุน มสธ. 12 ปี ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว วันที่ 15-16 ม.ค.57 คลิ๊ก
photo113 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการยกระดับคุณภาพการบริการของศูนย์ฯ วันที่ 14 ม.ค. 57 คลิ๊ก
photo113 โครงการ มสธ. กับดนตรีพื้นบ้านตำนานภูไท(เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ) วันที่ 11ม.ค.57 คลิ๊ก
photo113 งานเลี้ยงสวัสดีปีใหม่ 2557 ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี คลิ๊ก
photo113 ดำเนินการประสานงานในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรศูนย์ฯ และกิจกรรมกองทุน มสธ. 12 ปี คลิ๊ก
photo113 อธิการบดีและคณะเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ณ มุม มสธ.มหาสารคาม วันที่ 17ธ.ค.56 คลิ๊ก
photo113 พบปะผู้บริหารวางแผนความร่วมมือพัฒนาและเยี่ยมชม มุม มสธ. อุดรธานี หนองบัวลำภู และหนองคาย วันที่ 17-18 ธ.ค. 56 คลิ๊ก
photo113 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ. วันที่ 14 - 15 ม.ค. 56 คลิ๊ก
photo113 จัดมุม มสธ. เตรียมพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดห้องสมุดประชาชนมหาสารคาม คลิ๊ก
photo113 ผู้อำนวยการศูนย์ฯพบปะเยี่ยมเียียนเครือข่ายศูนย์บริการการศึกษา จ.หนองคาย , บึงกาฬ , หนองบัวลำภู , เลย , กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ณ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม วันที่ 26 พ.ย. 56 คลิ๊ก
photo113 ผู้อำนวยการศูนย์ฯพบปะเยี่ยมเียียนเครือข่ายศูนย์บริการการศึกษา วันที่ 11 - 14 ต.ค. 56 คลิ๊ก
photo113 การออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการการศึกษาและรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2556 วันที่ 6-9 ก.ย. และ 11 - 14 ต.ค. 56 คลิ๊ก
photo113 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษา ชุดวิชา 55319 วันที่ 4 - 8 ต.ค. 56 คลิ๊ก
photo113 งานเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี วันที่ 1 ต.ค. 56 คลิ๊ก

 

::--ติวเข้มพิเศษ--::

ชมรมนักศึกษา มสธ. อุดรธานี ขอเชิญร่วมกิจกรรมติวเข้มพิเศษ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ประธานชมรมนักศึกษา มสธ. อุดรธานี

::--ข่าวทุนการศึกษา--::

 ทุนการศึกษา คลิกที่นี่

::--ข่าวประกาศ--::hot
มสธ. เลื่อนวันสอบไล่
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556
จากวันที่
26 และ 27 เมษายน 2557 เป็น

วันเสาร์ที่ 3 และวันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2557
 
35
 

ห้องผู้อำนวยการฯ

8750

งานอำนวยการฯ

8751

งานส่งเสริมฯ

8752

งานเทคโนโลยีฯ
8753
งานห้องสมุด
8754
One Stop Service
8985
 

l

สอบถามเรื่องงานทะเบียน/
สมัครเรียนแก่่่นักศึกษา
โทร.02-5048985 หรือ
02-5048752

bullet_pieces.gifประกาศเกียรติคุณbullet_pieces.gif

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
กับ
ชมรมนักศึกษา มสธ. อุดรธานี
เป็นสถาบันการศึกษาผู้ร่วมวิจัย
และจัดทำหลักสูตรเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ร่วมกับ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

 b

 

 roll.gif

 **รายการข่าว มสธ.**

  ผู้ดำเนินรายการ

 รับฟัง

นางพรรษชล แข็งขัน

anigreen07_next_1.gif

 
stou
 
ลักสูตรปริญญาตรี
sk13
จิปาถะ....
 
 
 
 

ติดต่อสอบถามข้อมูล
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
บ้านคำกลิ้ง หมู่ 10 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-292495-500 ต่อ 23 , 15 , 16 , 17
โทรสาร : 042-292494
โทรศัพท์ภายใน VOIP : 8750(ห้องผู้อำนวยการ) , 8751(งานอำนวยการและธุรการ)
, 8985(งานส่งเสริมและบริการการศึกษา)
Email: ud.adoffice@stou.ac.th

Web Design Factory
Free Web Counters