Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ::--ข่าวประชาสัมพันธ์--::

//รายการข่าว มสธ.//
โดยนางพรรษชล แข็งขัน

    ::--ข่าวเด่น--::

l
สอบถามเรื่องงานทะเบียน/สมัครเรียนแก่นักศึกษา
โทร. 02-5048985 หรือ 02-5048752

 
มสธ. เลื่อนวันสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จากวันที่ 26 - 27 เมษายน 2557 เป็นวันเสาร์ที่ 3 และวันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2557

การสอบระบบใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk in Exam) เป็นระบบที่เอื้อประโยชน์ให้กับนักศึกษาที่มีึความรู้ความสามารถ ในชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนได้เข้าสอบเมื่อพร้อม โดยไม่ต้องรอสอบไล่เมื่อสิ้นภาคการศึกษา นักศึกษาจะทราบผลสอบทันทีเมื่อทำข้อสอบเสร็จ.....รายละเอียดคลิกที่นี่

 
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี บ้านคำกลิ้ง หมู่ 10 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-292495-500 ต่อ 23 , 15 , 16 , 17โทรสาร : 042-292494
:

Web Design Factory
Free Web Counters