Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ::--ข่าวประชาสัมพันธ์--::

//รายการข่าว มสธ.//
โดยนางพรรษชล แข็งขัน

    ::--ข่าวเด่น--::
l

สอบถามเรื่องงานทะเบียน/สมัครเรียนแก่นักศึกษา
โทร. 02-5048985 หรือ 02-5048752


 

การสอบระบบใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk in Exam) เป็นระบบที่เอื้อประโยชน์ให้กับนักศึกษาที่มีึความรู้ความสามารถ ในชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนได้เข้าสอบเมื่อพร้อม โดยไม่ต้องรอสอบไล่เมื่อสิ้นภาคการศึกษา นักศึกษาจะทราบผลสอบทันทีเมื่อทำข้อสอบเสร็จ.....รายละเอียดคลิกที่นี่

:-Mascot ของ มสธ. อุไร ไพฑูรย์-:   ::--ภาพกิจกรรม--::
::เชิญดาวน์โหลดMascot ของ มสธ.ได้ที่นี่::
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีฯ
กิจกรรม Roadshow
อธิบการบดี มสธ.พบสื่อมวลชนฯ
กิจกรรม Roadshow
อธิบการบดี มสธ.พบสื่อมวลชนฯ
การแนะแนวการศึุกษาต่อกับครู กศน. โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด มสธ.ฯ จังหวัดอุดรธานี โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด มสธ.ฯ
จังหวัดเลย

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี บ้านคำกลิ้ง หมู่ 10 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-292495-500 ต่อ 23 , 15 , 16 , 17โทรสาร : 042-292494
:

get code for tracking website
*****counter*****