Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ประมวลภาพกิจกรรม 2560

วันที่ กิจกรรม
23 - 24 ธ.ค. 60
สอนเสริมชุดวิชา 21001 ครั้งที่ 1
19 ธ.ค. 60
มอบสื่อการศึกษา เสริมทักษะการเรียนรู้ แก่โรงเรียนประถมศึกษา
16 - 17 ธ.ค. 60
สอนเสริมชุดวิชา 10131
9 - 10 ธ.ค. 60
สอนเสริมชุดวิชา 21223
7 ธ.ค. 60
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของ มสธ. ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
6 ธ.ค. 60
อบรมภาษาอังกฤษเบื้องต้น ครั้งที่ 7-8
2 - 3 ธ.ค. 60
จัดสอนเสริมชุดวิชา 21001 ครั้งที่ 1
25 - 26 พ.ย. 60
จัดสอนเสริมชุดวิชา 21001 ที่โรงเรียนเทพา
21 พ.ย. 60
โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการจัดการศึกษา มสธ. กับวิทยาลัยชุมชน ยะลา
18 - 19 พ.ย. 60
จัดสอนเสริมชุดวิชา 10131 ณ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
12 พ.ย. 60
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร รปศ. ที่ อำเภอเบตง
29 ต.ค. 60
ร่วมจงรักภักดี เทินทูนจักรีบรมราชวงศ์
28 ต.ค. 60
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดเขาน้ำตก
27 ต.ค. 60
อบรมภาษาอังกฤษเบื้องต้น ครั้งที่ 6
26 ต.ค. 60
เข้าร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9
23 ต.ค. 60
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช
17 ก.ย. 60
พบปะนักศึกษาใหม่และแนะนำศูนย์ฯ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560
13 - 14 ก.ย. 60
สัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา
9 - 10 ก.ย. 60
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อเรียนและนวัตกรรมทางการศึกษา ระดับปฐมวัย
8 ก.ย. 60
โครงการแนะแนวร่วมกับอาจารย์สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
6 ก.ย. 60
โครงการประชารวมใจเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 7
5 ก.ย. 60
พิธีทำบุญทางศาสนา เนื่องในวันสถาปนา มหาวิทยาลัย ครบรอบ 39 ปี
1 -3 ก.ย. 60
สัมมนาผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ. ประจำปี 2560
29 ส.ค. 60
อบรมภาษาอังกฤษเบื้องต้น ครั้งที่ 4
24 ส.ค. 60
โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด มสธ.
19 20 ส.ค. 60
งานกีฬาสานสัมพันธ์นักศึกษา มสธ. ครั้งที่ 9
6 ส.ค. 60
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ.
5 - 6 ส.ค. 60
การออกรับสมัครนักศึกษา มสธ.แบบเรียนคู่ขนาน
3 ส.ค. 60
โครงการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ (เว็บมหาวิทยาลัย) ประจำปี 2560
2 ส.ค. 60
พบปะเครือข่ายทางการศึกษา จ.สตูล
26 - 27 ก.ค. 60
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม การอบรมเชิงปฏิบัติการ มสธ.สร้างอาชีพตามวิถีพอเพียง อย่างยั่งยืน
19 ก.ค. 60
พบปะเครือข่ายทางการศึกษา จ.ตรัง
18 ก.ค. 60
พบปะเครือข่ายทางการศึกษา จ.พัทลุง
15 - 16 ก.ค. 60
ซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตี ประจำปี 2560
3 - 4 ก.ค. 60
พบปะเครือข่าย จ.สตูล
1 - 2 ก.ค. 60
จัดสอนเสริมวิชาไทยศึกษา 10151
28 มิ.ย. 60
จัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3
27 มิ.ย. 60
พบปะเครือข่ายทางการศึกษาและสร้างเครือข่ายใหม่ จ.ปัตตานี
22 มิ.ย. 60
พบปะเครือข่ายทางการศึกษาและสร้างเครือข่ายใหม่ จ.ปัตตานี
21 มิ.ย. 60
พบปะเครือข่ายทางการศึกษาและสร้างเครือข่ายใหม่ จ.ปัตตานี
16 มิ.ย. 60
แนะแนวการศึกษาต่อของ มสธ. โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์
15 มิ.ย. 60
แนะแนวการศึกษาต่อของ มสธ. โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์
15 มิ.ย. 60
แนะแนวการศึกษาต่อของ มสธ. ให้แก่พลทหารและบุคลากร กองพลพัฒนาที่ 4
13 มิ.ย. 60
แนะแนวการศึกษาต่อของ มสธ. โรงเรียนอัลอัสลามียะห์วิทยา
13 มิ.ย. 60
โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด มสธ.
25 พ.ค. - 4 มิ.ย. 60
ออกบูธกิจกรรมนิทรรศการ มสธ. ในงานกาชาด ประจำปี 2560
19 พ.ค. 60
จัดอบรมภาษาอังกฤษเบื้องต้น ครั้งที่ 2
29-30 เม.ย. 60
โครงการ "ค่าย มสธ. เรียนรู้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อหลวง ร.9"
29-30 เม.ย. 60
กิจกรรมบริการการศึกษาและสร้าง MOU รายวิชา 10151
25 เม.ย. 60
จัดอบรมภาษาอังกฤษเบื้องต้น ครั้งที่ 1
22-23 เม.ย. 60
จัดสอนเสริมแบบนัดหมาย วิชา 20301
6 เม.ย. 60
เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันจักรี
26 มี.ค. 60
แนะแนวการศึกษาต่อของ มสะ. ที่ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
22 มี.ค. 60
พบปะและสร้างความสันพันธ์เครือข่าย
21 มี.ค. 60
พบปะและสร้างความสันพันธ์เครือข่าย
11 มี.ค. 60
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา วชช.ปัตตานี
11-12 มี.ค. 60
กิจกรรมบริการการศึกษา สอนเสริมวิชา 20301
8 มี.ค. 60
พบปะเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย
7 มี.ค. 60
พบปะเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย
4-5 มี.ค. 60
จัดกิจกรรมบริการการศึกษาและสร้างความร่วมมือทางการศึกษา วิชา 10151
3-5 มี.ค. 60
กีฬาสานสัมพันธ์ มสธ.ภาคใต้ ครั้งที่ 14
28 ก.พ. 60
แนะแนวการศึกษา วชช.สตูล
28 ก.พ. 60
แนะแนวการศึกษา วชช.ยะลา
25 ก.พ. 60
แนะแนวการศึกษา วิทยาลัยอาชีวะสงขลา
1-2 ก.พ. 60
การจัดหมวดหมู่ของ สื่อการศึกษา มสธ ประเภทต่างๆ ร่วมจัดและขยาย มุม มสธ. จังหวัดยะลา
20 ม.ค. 60
ร่วมสวดพระราชกุศล ครบ 100 วัน
21-22 ม.ค. 60
จัดกิจกรรมบริการการศึกษาและสร้างความร่วมมือทางการศึกษา วิชา 10151
14-15 ม.ค. 60
จัดกิจกรรมบริการการศึกษาและสร้างความร่วมมือทางการศึกษา วิชา 20301
18 ม.ค. 60
โครงการ มสธ.ปันรักให้น้อง (กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2560)

คลิก ภาพกิจกรรม ปี 2559