Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ประมวลภาพกิจกรรม 2560

วันที่ กิจกรรม
7 พ.ย. 61
ขอใช้ห้องประชุมศูนย์ฯ และเข้าร่วมการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
3 พ.ย. 61
 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
1 พ.ย. 61
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษระดับกลาง ครั้งที่ 1 
27 ต.ค. 61
กิจกรรมเสริมความรู้ในการทำกิจกรรมชุดวิชา มสธ
27 ต.ค. 61
เข้าร่วมการสัมมนาชมรมบัณฑิต มสธ. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 31
23 ต.ค. 61
เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันปิยมหาราช
19 ต.ค. 61
พบปะเครือข่ายทางการศึกษา วิทยาลัยชุมชนยะลา
18 ต.ค. 61
เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมกิจกรรมทอดผ้าป่าวัดวชิรปราการ (วัดที่ไม่มีเจ้าภาพในพื้นที่จังหวัดยะลา) 
18 ต.ค. 61
แนะแนวการศึกษาพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา. ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561
13 ต.ค. 61
เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องวันคล้ายวันสรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชบรมนาถบพิตร
16 ก.ย. 61
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศวน.มสธ. ยะลา
3-5 ก.ย. 61
โครงการกิจกรรมทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 40 ปี
31 ส.ค. - 2 ก.ย. 61
สัมมนาผู้นำชมรมนักศึกษา ประจำปี 2561
28 ส.ค. 61
เข้าร่วมโครงการกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่จังหวัดยะลา กิจกรรม "กระทรวงศึกษาธิการเคลื่อนที่พบปะชาชน" ครั้งที่ 9
23 ส.ค. 61
จัดโครงการแนะแนวร่วมกับอาจารย์สาขาวิชา ประจำปี 2561
19-20 ส.ค. 61
จัดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ระบบการเรียนการสอนทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่เครือข่าย มสธ.ในพื้นที่บริการ
15 ส.ค. 61
พบปะเครือข่าย จังหวัดสงขลา
3-5 ส.ค. 61
โครงการ มสธ.ย้อนรอยคืนถิ่น สุคิรินแผ่นดินพัฒนาด้วยในหลวง ร.9
28 ก.ค. 61
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
26 ก.ค. 61
จัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมมาลายูท้องถิ่นภาคใต้ 2561
25 ก.ค. 61
ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดดิตถมงคล
19 ก.ค. 61
จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมการทำขนมพื้นบ้าน (ขนมกอแต) ประจำปี 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลพร่อน จังหวัดยะลา
4 ก.ค. 61
จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด มสะ. เพื่อสังคม ณ กศน.อำเภอเมืองปัตตานี
13-19 มิ.ย. 61
จัดนิทรรศการและกิจกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 ระดับภูมิภาค
9 มิ.ย. 61
จัดสอนเสริมชุดวิชา 21005 ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน ยะลา ณ ห้องประชุมศักดิเดชน์ ศวน.มสธ.ยะลา
7 มิ.ย. 61
เยี่ยมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพัทลุง
2-3 มิ.ย. 61
จัดสอนเสริมชุดวิชา 21005 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
31 พ.ค. 61
กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่ ครั้งที่ 2
27 พ.ค. 61
จัดสอนเสริมชุดวิชา 21329 ศวน.มสธ.ยะลา
25 พ.ค. - 4 มิ.ย. 61
จัดนิทรรศการบริการการศึกษาในงานกาชาดประจำปี 2561
19 - 20 พ.ค. 61
จัดสอนเสริมชุดวิชา 21005 ที่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
15 พ.ค. 61
จัดนิทรรศการบริการการศึกษา โครงการกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ที่ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงยะลา 2
13 พ.ค. 61
จัดสอนเสริมความรู้ชุดวิชา 20302 ที่ วิทยาลัยชุมชนยะลา
28 เม.ย. 61
อบรมภาษาอังกฤษระดับกลาง รุ่นที่ 2
28 เม.ย. 61
โครงการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ (เว็บไซต์ มสธ.)
27 - 29 เม.ย. 61
โครงการ มสธ.รวมใจ สร้างฝายกั้นน้ำ ตามรอยพ่อหลวง ร.9
11 เม.ย. 61
รดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์
6 เม.ย. 61
เข้าร่วมพิธเนื่องในวันจักรี
5 เม.ย. 61
พบปะเครือข่ายทางการศึกษา วิทยาลัยชุมชนยะลา
23 - 24 มี.ค. 61
โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ มสธ.ภาคใต้ ครั้งที่ 15
18 มี.ค. 61
จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษา มสธ. ในงานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
18 มี.ค. 61
กิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพชมรมนักศึกษา มสธ. นราธิวาส
15 มี.ค. 61
พบปะความร่วมมือทางการศึกษา สำนักงานปกครอง จ.ยะลา
13 มี.ค. 61
สำนักงานผู้แทนพิเสษรัฐบาล ขอใช้ห้องประชุมศูนย์ฯ
12 มี.ค. 61
แนะแนวการศึกษางานปัจฉิมนิเทศ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
11 มี.ค. 61
แนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร มสธ. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ ยะลา
11 มี.ค. 61
แนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร มสธ. ณ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
9 มี.ค. 61
พบปะสร้างความร่วมมือทางการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา และ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
8 มี.ค. 61
อบรมภาษาอังกฤษระดับกลาง ครั้งที่ 1
14 ก.พ. 61
สร้างเครือข่ายนักศึกษา กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.พัทลุง
13 ก.พ. 61
สร้างเครือข่ายนักศึกษา กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8 ก.พ. 61
อบรมภาษาอังกฤษครั้งที่ 11-12
8 ก.พ. 61
ต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา
6 ก.พ. 61
พบปะวิทยาลัยชุมชนสงขลา
1 ก.พ. 61
จัดอบรมภาษาอังกฤษเบื้องต้น ครั้งที่ 9-10
22 - 31 ม.ค. 61
บุคลากรได้เป็นวิทยากร โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านการซ่อมบำรุงหนังสือ ณ เรือนจำกลางยะลา
20 - 21 ม.ค. 61
สอนเสริมชุดวิชาไทยศึกษา 10151
16 ม.ค. 61
นักศึกษาราชภัฎยะลา มาดูงานที่ห้องสมุด ศวน.มสธ.ยะลา
13 -14 ม.ค. 61
สอนเสริมชุดวิชา สังคมมนุษย์ 10131 ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล

คลิก ภาพกิจกรรม ปี 2560