Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ประมวลภาพกิจกรรม 2560

วันที่ กิจกรรม
8 ก.พ. 61
อบรมภาษาอังกฤษครั้งที่ 11-12
8 ก.พ. 61
ต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา
6 ก.พ. 61
พบปะวิทยาลัยชุมชนสงขลา
1 ก.พ. 61
จัดอบรมภาษาอังกฤษเบื้องต้น ครั้งที่ 9-10
22 - 31 ม.ค. 61
บุคลากรได้เป็นวิทยากร โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านการซ่อมบำรุงหนังสือ ณ เรือนจำกลางยะลา
20 - 21 ม.ค. 61
สอนเสริมชุดวิชาไทยศึกษา 10151
16 ม.ค. 61
นักศึกษาราชภัฎยะลา มาดูงานที่ห้องสมุด ศวน.มสธ.ยะลา
13 -14 ม.ค. 61
สอนเสริมชุดวิชา สังคมมนุษย์ 10131 ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล

คลิก ภาพกิจกรรม ปี 2560