ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ยะลา

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560