ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ยะลา

เข้าร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ พระเมรุมาศจำลอง สนามโรงพิธีช้างเผือก จังหวัดยะลา