ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ยะลา

 เป็นเจ้าภาพกฐินวัดเขาน้ำตก ร่วมกับพอ.ณรงค์ชัย เจริญชัย ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๓๓

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2560 ณ ม.๗ ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา