วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

          มุ่งสู่การเป็นแหล่งการเรียนรู้ชั้นนำด้านรัฐศาสตร์ที่ใช้ระบบเปิดผ่านระบบการศึกษาทางไกล เพื่อให้เกิดการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับทุกคน

ผู้เข้าชม 399 คน UPDATE วันที่ 10/27/2018 10:49:01 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin