หน้าหลัก :: Home

  สำหรับเจ้าหน้าที่

 

 

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

**มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการฝึกซ้อมย่อยการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดังนี้

1.ซ้อมย่อย ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. พร้อมกันทั้ง 10 ศูนย์ ในวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560

2.ซ้อมย่อย ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี ในวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2558

หลักเกณฑ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดการวันฝึกซ้อมใหญ่และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

ข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกซ้อมของผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

**การแต่งกายบัณฑิตในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558**

ให้บัณฑิตทุกท่านสวมปลอกแขนไว้ทุกข์ ที่แขนเสื้อด้านซ้ายแล้วสวมครุยทับทั้งบัณฑิตที่เป็นข้าราชการและบัณฑิตที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ

เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในช่วงของการไว้ทุกข์ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วีดิทัศน์ขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

 

 
 

   

 

 

© 2002-2008 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved. n="center" class="smallText style3">