Dean
จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฉบับที่ 4 ปี 2552
 
 

การนวดฝ่ามือเพื่อสุขภาพ


อาจารย์กิตติ ลี้สยาม, วท.ม.
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

ประโยชน์ของการนวดฝ่ามือ

 1. ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดบริเวณฝ่ามือได้ดีขึ้น
 2. ช่วยคลายกล้ามเนื้อบริเวณฝ่ามือและนิ้วมือต่าง ๆ

 

ข้อปฏิบัติในการนวด

 1. โดยมากการนวดฝ่ามืออยู่ในขั้นตอนการนวดตัวเพื่อสุขภาพอยู่แล้ว แต่จะแยกราย ละเอียดไว้ต่างหาก เพื่อให้ได้รายละเอียดมากขึ้น และสมควรที่จะนวดแขนและมือข้างซ้ายก่อนเสมอ เนื่องจากเป็นตำแหน่งของหัวใจ เพื่อกระตุ้นของการไหลเวียนเลือดได้ดี
 2. ในขณะที่กำลังนวด ควรสังเกตความรู้สึกของผู้ถูกนวดด้วย ว่ามีอาการเจ็บบ้างไหม ควรกดเน้นปานกลาง และในการดึงนิ้วควรดึงพอประมาณ ไม่จำเป็นต้องดึงและเค้นให้เส้นนั้นดัง

ขั้นตอนการนวดฝ่ามือ

 

 1. กดจุดสร้อยข้อมือ (ทำต่อจากการนวดแนวแขนเสร็จแล้ว) วางนิ้วหัวแม่มือทั้ง 2 มือที่ บริเวณจุดสร้อยข้อมือแนวกึ่งกลางตามจุดที่ 1 นับ 1-10 ช้า ๆ ค่อย ๆ ปล่อย
 2. วางนิ้วหัวแม่มือขวา ทับเส้นสร้อยข้อมือด้านนิ้วโป้ง ตามจุดที่ 2 นับ 1-10 ช้า ๆ ตอนนี้ ต้องให้ผู้นวดนั่งหันหน้าให้ตรงกับปลายมือผู้ถูกนวด
 3. วางนิ้วหัวแม่มือซ้ายทับเส้นสร้อยข้อมือด้านนิ้วก้อย ตามจุดที่ 3 นับ 1-10 ช้า ๆ
 4. วางนิ้วหัวแม่มือขวา ตรงกับแก้มฝ่ามือ ด้านนิ้วโป้งให้นิ้วเฉียงขึ้น 45 องศา ตามจุดที่ 4 นับ 1-10 ช้า ๆ
 5. วางนิ้วหัวแม่มือซ้าย ตรงบริเวณแก้มฝ่ามือด้านนิ้วก้อยให้นิ้วเฉียงขึ้น 45 องศา ตามจุด ที่ 5 นับ 1-10 ช้า ๆ
 6. วางนิ้วมือคู่ตรงจุดกึ่งกลางฝ่ามือ ตามจุดที่ 6 นับ 1-10 ช้า ๆ
 7. กดไล่แนวตามร่องนิ้วทุกร่อง ให้ผู้ถูกนวดหงายมือ เริ่มกดนิ้วร่องนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ กด ไล่เป็นระยะ ๆ ในลักษณะ หน่วง เน้น นิ่ง และจุดเริ่มต้นที่ข้อมือก่อนเสมอ
 8. กดจุดกึ่งกลางข้อมือซึ่งต่ำกว่าสร้อยข้อมือประมาณ 1-2 ซ.ม. ตามจุดที่ 1 ลักษณะ หน่วง เน้น นิ่ง  แล้วปล่อยช้า ๆ ในลักษณะคว่ำมือของผู้นวด
 9. กดไล่ตามร่องนิ้วทุกร่อง ให้ผู้ถูกนวดคว่ำมือ เริ่มกดแนวร่องนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ กดไล่เป็น ระยะ ๆ ลักษณะ หน่วง เน้น นิ่ง และเรื่อยไปจนถึงร่องนิ้วนางกับนิ้วก้อย เริ่มกดจากข้อมือก่อนเสมอ
 10. นวดบริเวณกระดูกข้อมือ ตั้งแต่กระดูกโคนนิ้ว กระดูกข้อนิ้วทุกข้อและนวดทุกนิ้วตั้งแต่นิ้วโป้งจนถึงนิ้วก้อย เป็นการกดนวดรอบข้อนิ้วทุกข้อ โดยที่มือซ้ายของผู้นวดจับที่ข้อมือของผู้ถูกนวด และใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้มือขวากดนวดคลึงบริเวณกระดูกข้อนิ้วต่าง ๆ
 11. นวดในลักษณะรูดแหวนและคลายแหวน โดยที่มือซ้ายของผู้นวดจับที่ข้อมือของผู้ถูกนวด และใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้ของมือขวาวางตรงตำแหน่งข้างนิ้ว แล้วกดรูดจากปลายนิ้วมาที่โคน จากนั้นก็กดในลักษณะคลึลและคลายเหมือนกำลังถอดแหวนออกจากนิ้วมือจากโคนนิ้วขึ้นมาที่ปลายนิ้วมือ ทำซ้ำ 3 รอบ ทำจนครบทุกนิ้ว
 12. หมุนโคนนิ้วและดึงกระตุกทุกนิ้ว มือซ้ายของผู้นวดจับที่ข้อมือของผู้ถูกนวด และใช้ นิ้วชี้กับนิ้วกลางในลักษณะงอนิ้วเหมือนคีบของ แต่ให้ไปคีบที่ปลายนิ้วไว้ให้แน่นพอควร จากนั้นให้หมุนนิ้วเป็นวงกลม วนตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และวนทวนเข็มนาฬิกา 3 รอบ

  จากนั้นให้ดึงในลักษณะกระตุกแต่พอแรงครั้งเดียว ไม่จำเป็นต้องให้เส้นดังและไม่ควรไปดึงเค้นจนเส้นเอ็นอักเสบ (ทำให้ครบทุกนิ้ว)
 13. ปั่นนิ้ว ใช้ส้นมือทั้งสองข้างล็อคไว้ที่นิ้วใดนิ้วหนึ่ง แล้วดันส้นมือสลับกัน 2 ข้างให้ ปลายนิ้วสะบัดไปมา ในลักษณะปั่นนิ้ว ทำให้ครบทุกนิ้ว
 14. หมุนข้อมือและดัดเข้า-ดัดออก มือซ้ายของผู้นวดจับที่ข้อมือของผู้ถูกนวด และให้มือ ขวาจับที่ปลายนิ้วทั้ง 4 และให้หมุนข้อมือผู้ถูกนวดในลักษณะตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ ทวนเข็มนาฬิกา 3 รอบ จากนั้นจับปลายนิ้วทั้ง 4 ดัดออกไปที่ข้อมือด้านหลังมือผู้ถูกนวดนับ 1-10 ช้า ๆ