วิธีการคำนวณเกรดเฉลี่ย

เรียนโครงสร้าง 12 ชุดวิชา เรียนโครงสร้าง 14 ชุดวิชา เรียนโครงสร้าง 24 ชุดวิชา
เกรด H (ตัว) เกรด S (ตัว) เกรดเฉลี่ย เกรด H (ตัว) เกรด S (ตัว) เกรดเฉลี่ย เกรด H (ตัว) เกรด S (ตัว) เกรดเฉลี่ย
- 12 2.30 - 14 2.30 - 24 2.30
1 11 2.44 1 13 2.42 1 23 2.37
2 10 2.58 2 12 2.54 2 22 2.44
3 9 2.73 3 11 2.66 3 21 2.51
4 8 2.87 4 10 2.79 4 20 2.58
5 7 3.01 5 9 2.91 5 19 2.65
6 6 3.15 6 8 3.03 6 18 2.73
7 5 3.29 7 7 3.15 7 17 2.80
8 4 3.43 8 6 3.27 8 16 2.87
9 3 3.58 9 5 3.39 9 15 2.94
10 2 3.72 10 4 3.51 10 14 3.01
11 1 3.86 11 3 3.64 11 13 3.08
12 - 4.00 12 2 3.76 12 12 3.15
      13 1 3.88 13 11 3.22
      14 - 4.00 14 10 3.29
            15 9 3.36
            16 8 3.43
            17 7 3.50
            18 6 3.58
            19 5 3.65
            20 4 3.72
            21 3 3.79
            22 2 3.86
            23 1 3.93
            24 - 4.00

หมายเหตุ  S หรือ S* = 2.30 ,  H หรือ H* = 4.00

  ได้เกียรตินิยมอันดับ 2

  ได้เกียรตินิยมอันดับ 1