บริษัท เนชั่นไวด์ จำกัด
เป็นผู้นำเข้าเครื่องพิมพ์สี Digital ชั้นนำ จากประเทศญี่ปุ่น และวัสดุการพิมพ์จากประเทศอเมริกา ต้องการผู้ร่วมงาน ดังนี้
 • พนักงานขาย เครื่องพิมพ์สี Digital
  - วุฒิ ปวส. / ปริญญาตรี
  - มียานพาหนะเป็นของตนเอง
  - มีประสบการณ์เครื่องถ่ายเอกสารสี / เครื่องถ่ายดิจิตอลสี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พนักงานขาย วัสดุการพิมพ์
  - วุฒิ ปวส. / ปริญญาตรี
  - มีรถจักรยานยนต์ หรือ ยานพาหนะเป็นของตนเอง
  - มีประสบการณ์ด้านการพิมพ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ส่งจดหมายพร้อมประวัติส่วนตัวและรูปถ่าย มาที่
  บริษัท เนชั่นไวด์ จำกัด
  อาคารเนชั่นไวด์ เลขที่ 5 ซ.สุขุมวิท 54 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
  หรือส่ง e-mail: hr.nationwide@gmail.com หรือ
  โทร. 0-2332-4470, 0-2742-9955 ติดต่อ คุณวาสินี
 • ** ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย.53 **

  บริษัท ไซน์แมททีเรียลซัพพลาย จำกัด
  เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าจากต่างประเทศ (วัสดุทำป้ายโฆษณา) เปิดดำเนินกิจการมานานกว่า 10 ปี ต้องการผู้ร่วมงาน ดังนี้
 • พนักงานขาย (Sales Executive) หลายอัตรา
  - เพศชาย/หญิง
  - วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 0-5 3 ปี
  - สวัสดิการ: กองทุนประกันสังคม กองเงินเงินทดแทน ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ยูนิฟอร์ม งานสังสรรค์ประจำปี โบนัส ค่าน้ำมัน ฯลฯ

  สมัครด้วยตนเอง หรือส่ง Resume พร้อมรูปถ่าย ไปที่แผนกบุคคลและธุรการ
  บริษัท ไซน์แมททีเรียลซัพพลาย จำกัด
  889 สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
  โทร. 0-2682-4680-4 ต่อ 241
  e-mail: hr@signmat-thai.com www.signmat-thai.com
 • ** ประกาศ ณ วันที่ 7 ก.ค.53 **

  บริษัท เฟลคซ์-ไอเบิล พลาส จำกัด
  ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ถุง/ซองพลาสติก ต้องการรับสมัครพนักงานจำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ตามรายละเอียดดังนี้
 • พนักงานแผนกเทคนิคก่อนพิมพ์ (Pre Press)
  - รับผิดชอบงานด้านเทคนิคก่อนพิมพ์ที่ครอบคลุมการแยกสีจัดแบบก่อนการทำเพลทและอื่นๆ รวมถึงการควบคุมเครื่อง digital proof
  - เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
  - วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  - มีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครื่องในอุตสาหกรรมการพิมพ์ รวมถึงกระบวนการพิมพ์ในระบบต่างๆ
  - ใช้โปรแกรม Illustrator, Photoshop, MS-Office ได้เป็นอย่างดี
  - หากมีประสบการณ์หรือเคยฝึกงานทางด้านเทคนิคก่อนพิมพ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  สมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน หรือส่ง e-mail
  ติดต่อคุณผมหอม อินสี เลขที่ 176 หมู่ 6 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ท่าทราย อ.เมือง สมุทรสาคร 74000 โทร.0-3481-6126-9 Fax.0-3481-6137-8
  Website : www.flex-Ible.co.th
 • ** ประกาศ ณ วันที่ 17 ก.ค.52 **

  บริษัท เทรดดิ้ง กรีน จำกัด
  ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก และค้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์รับนักศึกษาจบใหม่เข้าทำงาน ดังนี้
 • Sales & Marketting Officer จำนวน 2 ตำแหน่ง
  - ชาย/หญิง
  - จบการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม หรือจบการศึกษาด้าน Sales & Marketing (ผู้มีความรู้ด้านการจัดการน้ำเสียจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
  - กล้าแสดงออกและมีความทะเยอทะยาน
  - มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้ดี (พูด/เขียน)
  - ใช้ Microsoft Office ได้ดี
  - สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

  สอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท เทรดดิ้ง กรีน จำกัด
  เลขที่ 153/3 อาคารโกลเด้นแลนด์ ชั้น 4 ห้องเอ 4 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร 02-6848257 www.tradinggreenltd.com
 • ** ประกาศ ณ วันที่ 29 พ.ค.52 **

  บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
  ดำเนินกิจการด้านการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปส่งออกมากว่า 30 ปี
  มีความประสงค์รับสมัครพนักงานรายเดือนดังนี้
 • เจ้าหน้าที่ IT จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • เลขานุการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
  - บริษัทฯ มีสวัสดิการต่างๆ 1.อัตราค่าจ้างตามประสบการณ์และการตกลง 2.เบี้ยขยัน 3.รถรับส่งพนักงาน 4.หอพักสวัสดิการ 5.กองทุนเงินสวัสดิการ 6.กองทุนการศึกษาบุตร-ธิดาพนักงาน 7.โบนัสประจำปี และยังมีการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ต่างๆ

  สอบถามรายละเอียดได้ที่ ดารารัตน์, ราตรี, สุวรรณี โทร.034-490271-4, 034-490229-30 ต่อ 115,173
  เลขที่ 39/100-101 หมู่ 2 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคา
 • ** ประกาศ ณ วันที่ 22 พ.ค.52 **

  บริษัท สกรีน แอนด์ แพท พริ้นเตอร์ จำกัด
  ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์การพิมพ์สกรีน แพด Hot Stamp, Heat Transfer และสินค้าที่เกี่ยวข้องทุกชนิด
  ต้องการรับสมัครพนักงานจำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ตามรายละเอียดดังนี้
 • ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกขาย 2 ตำแหน่ง
  - รับผิดชอบงานขาย สามารถกำหนดแผนการขายและบริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
  - อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
  - มีประสบการณ์ระดับจัดการไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/เทียบเท่า หากจบสาขาการพิมพ์หรือมีประสบการณ์ด้านการพิมพ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  - รักงานบริการ และมีพาหนะเป็นของตนเอง
 • พนักงานขาย/บริการลูกค้า 4 ตำแหน่ง
  - รับผิดชอบงานขายและการบริการลูกค้า
  - อายุ 22-35 ปี
  - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/เทียบเท่า สาขาการพิมพ์ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  - หากจบสาขาอื่นต้องมีประสบการณ์ด้านการพิมพ์
  - รักงานบริการ และมีพาหนะเป็นของตนเอง
 • พนักงานประสานงานขาย 4 ตำแหน่ง
  - รับผิดชอบประสานงานขายและฝ่ายผลิต ประจำสำนักงาน
  - อายุ 22-35 ปี
  - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/เทียบเท่า สาขาการพิมพ์ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  - หากจบสาขาอื่นต้องมีประสบการณ์ด้านการพิมพ์
  - รักงานบริการ
 • พนักงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ (เคมีภัณฑ์) 3 ตำแหน่ง
  - รับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพเคมีภัณฑ์ ปฏิบัติงานที่โรงงาน
  - อายุ 22-30 ปี
  - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/เทียบเท่า สาขาเคมี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • พนักงานฝ่ายผลิต 10 ตำแหน่ง
  - อายุ 18-35 ปี
  - ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา และไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  - มีความรับผิดชอบในการทำงานให้เสร็จ ตรงต่อเวลา
  - และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้เป็นครั้งคราว (มี OT ให้)
 • พนักงานซ่อมบำรุง 4 ตำแหน่ง
  - อายุ 18-35 ปี
  - วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  - หรือหากจบสาขาอื่นต้องมีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักร 1 ปีขึ้นไป
  - มีความรับผิดชอบในการทำงาน และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้เป็นครั้งคราว (มี OT ให้)
 • พนักงานบัญชี 3 ตำแหน่ง
  - อายุไม่เกิน 30 ปี
  - วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน การจัดการ หรือคอมพิวเตอร์ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  - มีความละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบสูง
 • พนักงานประสานงานต่างประเทศ 1 ตำแหน่ง
  - อายุ 22-30 ปี
  - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/เทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา
  - มีความรู้ภาษาอังกฤษดีทั้งพูด อ่าน เขียน และการโต้ตอบเอกสาร หากสื่อสารภาษาที่ 3 ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พนักงานรับ-ส่งเอกสารและสินค้า 2 ตำแหน่ง
  - เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
  - ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  - ต้องรู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นอย่างดี ต้องมีพาหนะเป็นของตนเอง
 • พนักงานธุรการบุคคลและทั่วไป 2 ตำแหน่ง
  - อายุ 22-30 ปี
  - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/เทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา
  - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

  สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร.02-932-5617-8, 02-932-5391-2
  หรือสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการ บจก.สกรีน แอนด์ แพท พริ้นเตอร์
  เลขที่ 49/72-73 หมู่ 7 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
  Website : www.screen2000.com
  วันและเวลากรอกใบสมัคร : จันทร์-เสาร์ เวลา 13.00-17.00 น.
  หรือส่งรายละเอียดจดหมายสมัครงานระบุตำแหน่งและเงินเดือนที่ต้องการมาที่ e-mail: mkt.scr2000@yahoo.com
 • ** ประกาศ ณ วันที่ 6 พ.ค.52 **