ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มสธ. จัดฝึกอบรมเรื่อง “นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานเชิงรุก” เน้นการใช้สื่อในยุคดิจิทัล
..อ่านต่อ 28 มิถุนายน 2561
การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา 16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2561 ณ อาคารสัมมนา 1 มสธ.
..อ่านต่อ 28 มิถุนายน 2561
AMIC 26th Annual Conference
AMIC 26th Annual Conference
Theme: Disturbing Asian Millennials: Some Creative Responses
Manipal Academy for Higher Education (MAHE) -
School of Communication
..อ่านต่อ 13 มิถุนายน 2561
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มสธ.จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการสื่อสารทางการเมือง ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเข้าร่วมคึกคัก
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์  ศรีดี ประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (คณบดี)  และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม “เจาะลึกกลยุทธ์การออกแบบนโยบาย การสื่อสารนโยบายและผลการดำเนินงานการปราศรัย และการพูดในโอกาสต่างๆ ให้โดนใจมวลชน”  รุ่นที่ 15..อ่านต่อ 13 มิถุนายน 2561
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มสธ. รุกพัฒนาการเรียนการสอน สร้าง APP “INNOCOM STOU” เรียนด้วยมือถือ
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มสธ. รุกพัฒนาการเรียนการสอนสร้าง Application “INNOCOM STOU”ในมือถือให้นักศึกษาเรียนโทในหลักสูตร นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อตอบรับแนวคิด “anytime anywhere”ทุกที่ทุกเวลาในยุค 4.0 ตอบโจทย์ผู้เรียนที่มีเครื่องมือสื่อสารแบบสมาร์ทดีไวซ์
..อ่านต่อ 13 มิถุนายน 2561
โครงการ Thailand Short Film Competition
กรมการท่องเที่ยวขอเชิญนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา สาขาภาพยนตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโ ครงการประกวดหนังสั้น ในหัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียง”..อ่านต่อ 13 มิถุนายน 2561

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin