หน่วยเลขานุการกิจ

 10_MG_0081.JPG

นางสาวสุไรพร  เติมทอง


หัวหน้วหน่วยเลขานุการกิจสาขาวิชานิเทศศาสตร์

   mumu.jpg

นางสาวณภัทร  แก้วสะพาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปหลักสูตร ปริญญาตรี

   pa IMG_6719.JPG

นางสาววรรณภา  นิ่มอ่อน

 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปหลักสูตร ปริญญาโท

 

 

 11_MG_0103-2inch.jpg

 

นางสาวศรีวิไล  ปิ่นแหลม

 

พนักงานธุรการ


 DSC03972.jpg

นายพิจิตร   กิจเจตนี

 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปหลักสูตร ปริญญาเอก

     1473261465588.jpg

นางสุวรรณา  กันเรืองชัย

 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

 

poom.jpg

นางสาวทิพย์รัตน์  บุญเพ็ง

 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปหลักสูตร ปริญญาโท แขนงวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน 

 

 

tun2.jpg

นายศตวรรษ  เกษมสถาพร

 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   jit2.jpg

 

 

นายศุภฤกษ์  ปานแดง

 

นักการ

 

 

 

 

 

 

นายสมบูรณ์  มีพันธ์

 

พนักงานขับรถประจำสาขาวิชา

ผู้เข้าชม 1407 คน UPDATE วันที่ 5/30/2017 1:04:03 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin