แนวปฏิบัติที่ดี การนำ e-learning ไปสู่การปฏิบัติ

คณะกรรมการจัดการความรู้ ได้สรุปแนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง e-learning ไปสู่การปฏิบัติ
ผู้เข้าชม 612 คน UPDATE วันที่ 6/16/2014 4:36:55 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin