กิจกรรมการจัดการความรู้ สาขาวิชานิเทศาสตร์ มสธ. ประจำปี 2560

กิจกรรมการจัดการความรู้ สาขาวิชานิเทศาสตร์ มสธ. 

1. โครงการวิจัยเรื่อง ผลการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อการศึกษาในหลักสูตรของสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของ มสธ.(Students’ perceived learning outcomes and satisfaction of courses) ณ เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2560 รายละเอียด คลิกที่นี่

2. การให้บริการโทรทัศน์ Over The Top (OTT) รายละเอียด คลิกที่นี่

3. OTT : ความท้าทายในปัจจุบันและอนาคต รายละเอียด คลิกที่นี่ผู้เข้าชม 387 คน UPDATE วันที่ 5/11/2018 9:20:44 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin